SUPREME COURT OF INDIA
MISCELLANEOUS MATTERS TO BE LISTED ON 30-11-2021

NMD ADVANCE LIST - AL/141/2021

SNo.Case No.Petitioner / Respondent Petitioner/Respondent Advocate
1W.P.(C) No. 728/2015
PIL-W
ARJUN GOPAL AND ORS.POOJA DHAR[P-1]
Versus
UNION OF INDIA . AND ORS.YUGANDHARA PAWAR JHA[IMPL], SUVIDUTT M.S.[INT], S. K. VERMA[INT], MOHINDER JIT SINGH[INT], ASHOK KUMAR GUPTA II[IMPL], ROHINI MUSA[R-1], M. A.
CHINNASAMY[R-1], B. KRISHNA PRASAD[R-1], ANISH R. SHAH[R-1], V. D. KHANNA[R-1], CORPORATE LAW GROUP[R-1], VIJAY PANJWANI[R-2], CHIRAG M.
SHROFF[R-3], ANAND DILIP LANDGE[R-7], APPLICANT-IN-PERSON[R-8], UTTARA BABBAR[R-100], [IMPL], RANJEETA ROHATGI[R-100], LAKSHMI RAMAMURTHY[R-111],
[IMPL], GURMEET SINGH MAKKER[R-1], [R-103]
YASH PAL DHINGRA[IMPL], VINODH KANNA B.[IMPL], VAIBHAV MANU SRIVASTAVA[IMPL], USHA NANDINI. V[IMPL],
TAYENJAM MOMO SINGH[IMPL], TARUNA ARDHENDUMAULI PRASAD[IMPL], T. V. S. RAGHAVENDRA SREYAS[IMPL], SURESHAN P.[IMPL], SUPRIYA JUNEJA[IMPL], SUBHRO
SANYAL[IMPL], SHUVODEEP ROY[IMPL], SHISHIR DESHPANDE[IMPL], SANJAY KUMAR VISEN[IMPL], SAMIR ALI KHAN[IMPL], S. RAVI SHANKAR[IMPL], S. N. BHAT[IMPL],
RUCHIRA GOEL[IMPL], RANJAN MUKHERJEE[IMPL], PUKHRAMBAM RAMESH KUMAR[IMPL], PRAVEEN SWARUP[IMPL], PRADEEP MISRA[IMPL], PLR CHAMBERS AND CO.[IMPL],
PALLAVI LANGAR[IMPL], P. V. YOGESWARAN[IMPL], NIRNIMESH DUBE[IMPL], NIDHI JASWAL[IMPL], NARENDRA KUMAR[IMPL], MANISHA AMBWANI[IMPL], MALAVIKA
JAYANTH[IMPL], MAHFOOZ AHSAN NAZKI[IMPL], MADHUMITA BHATTACHARJEE[IMPL], M. YOGESH KANNA[IMPL], M. SHOEB ALAM[IMPL], K. V. MUTHU KUMAR[IMPL], K.
ENATOLI SEMA[IMPL], JOGY SCARIA[IMPL], JAYESH K. UNNIKRISHNAN[IMPL], HITENDRA NATH RATH[IMPL], GARIMA BAJAJ[IMPL], G. INDIRA[IMPL], FUZAIL AHMAD
AYYUBI[IMPL], FARRUKH RASHEED[IMPL], D.KUMANAN[IMPL], D. N. GOBURDHAN[IMPL], AVIJIT ROY[IMPL], ASTHA SHARMA[IMPL], ASHIESH KUMAR[IMPL], ARVIND KUMAR
SHARMA[IMPL], ARVIND KUMAR[IMPL], ARAVINDH S.[IMPL], ANIL KATIYAR[R-6], [IMPL], AMRISH KUMAR[IMPL], ABHIMANYU TEWARI[IMPL]
SADASHIV[INT], ASWATHI
M.K.[N-1][INT]
IA No. 15541/2021 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 24794/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 178878/2018 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 76593/2019 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 72421/2019 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 44727/2021 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 119396/2017 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 110450/2021 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 13877/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 4/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 58280/2021 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 179554/2018 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 179145/2018 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 179036/2018 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 178876/2018 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 10915/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 105478/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 1.1Connected
W.P.(C) No. 891/2016
PIL-W
R.K. KAPOOR, ADVOCATEPETITIONER-IN-PERSON[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.D. N. GOBURDHAN[R-2], CHIRAG M. SHROFF[R-3], B. V. BALARAM DAS[R-2], [R-3], PRAVEEN SWARUP[R-4], SANJAY KUMAR VISEN[R-5], UTTARA BABBAR[R-6], SANJAY
KUMAR TYAGI[R-7]
 1.2Connected
W.P.(C) No. 895/2016
PIL-W
INDIAN MEDICAL ASSOCIATION (REGD.)ABHISHEK AGARWAL[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.SANJAY KUMAR VISEN[R-3], UTTARA BABBAR[R-4], SANJAY KUMAR TYAGI[R-5], VIJAY PANJWANI[R-6], PRAVEEN SWARUP[R-8], [R-10], VANDANA SEHGAL[R-9]
 1.3Connected
W.P.(C) No. 899/2016
PIL-W
ANIRUDH SURI AND ANR.PETITIONER-IN-PERSON[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ANR.GURMEET SINGH MAKKER[R-1], VIJAY PANJWANI[R-2], CHANDAN KUMAR[R-4], RUCHIRA GOEL[R-5], SANJAY KUMAR VISEN[R-7], M. YOGESH KANNA[R-8]
 1.4Connected
W.P.(C) No. 213/2017
PIL-W
VASUNDHARA TIWARI BROOTAMANOJ SWARUP AND CO.[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.B. KRISHNA PRASAD[R-4], VIJAY PANJWANI[R-7], CHANDAN KUMAR[R-8]
2SLP(C) No. 1246/2015
XIV
THE KANGRA CENTRAL COOPERATIVE BANK PENSIONERS WELFARE ASSOCIATION (REGISTERED)ANISH AGARWAL[P-1]
Versus
STATE OF HIMACHAL PRADESH AND ORS.ABHINAV MUKERJI[R-1], [R-2], RITESH KHATRI[R-3], [R-4]
 2.1Connected
SLP(C) No. 4518/2016
XIV
SURESH KUMAR MEHTA AND ORS.ANISH AGARWAL[P-1], [P-2], [P-3], [P-4], [P-5], [P-5], [P-6]
Versus
THE STATE OF HIMACHAL PRADESH AND ORS.ABHINAV MUKERJI[R-1], [R-2], PRAGATI NEEKHRA[R-3]
3W.P.(C) No. 13029/1985
PIL-W
M.C. MEHTAPETITIONER-IN-PERSON[P-1], APPLICANT-IN-PERSON[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.RAMESH BABU M. R.[IMPL], RAJESH KUMAR CHAURASIA[IMPL], P. K. JAIN[INT], MUKESH KUMAR MARORIA, [R-1], GURMEET SINGH MAKKER, [R-1], VIJAY PANJWANI[R-1],
V. K. VERMA[R-1], UMESH KUMAR KHAITAN[R-1], T. V. RATNAM[R-1], SUSHIL KUMAR SINGH[R-1], SUSHIL KUMAR JAIN[R-1], SURYA KANT[R-1], SUJEETA
SRIVASTAVA[R-1], SUDHIR MENDIRATTA[R-1], SHRI NARAIN[R-1], SHALINI KAUL[R-1][IMPL], SARVAM RITAM KHARE[R-1], SANJAY KUMAR VISEN[R-1], SANDEEP
NARAIN[R-1], S. S. SHROFF[R-1], [IMPL], S. K. BHATTACHARYA[R-1], RUCHI KOHLI[R-1], RAVINDRA BANA[R-1], RANI CHHABRA[R-1], RAKESH K. SHARMA[R-1], RAJIV
RANJAN DWIVEDI[R-1][IMPL], RADHA SHYAM JENA[R-1], R. P. GUPTA[R-1], PRIYA PURI[R-1], PRAVEEN SWARUP[R-1], PRASHANT KUMAR[R-1], PRAMOD DAYAL[R-1],
PRADEEP KUMAR BAKSHI[R-1], PAVAN KUMAR[R-1], PARIJAT SINHA[R-1], P. PARMESWARAN[R-1], [INT], NANDINI GIDWANEY[R-1], MUNAWWAR NASEEM[R-1], MUKESH K.
GIRI[R-1], MONIKA GUSAIN[R-1], MOHIT D. RAM[R-1][IMPL], MANJULA GUPTA[R-1], K. R. SASIPRABHU[R-1], HEMANTIKA WAHI[R-1], HARDEEP SINGH ANAND[R-1], G.
PRAKASH[R-1], EJAZ MAQBOOL[R-1], E. C. AGRAWALA[R-1], CHIRAG M. SHROFF[R-1], BINU TAMTA[R-1], BINA GUPTA[R-1], BALAJI SRINIVASAN[R-1], B. SUNITA
RAO[R-1], ASHOK MATHUR[R-1], ANNAM D. N. RAO[R-1], ANIRUDDHA DESHMUKH[R-1][IMPL], ANIL KUMAR JHA[R-1], ANIL KATIYAR[R-1], AJIT PUDUSSERY[R-1],
ABHISHEK[R-1], SAHARYA & CO.[R-1], S. NARAIN & CO.[R-1], [INT], PAREKH & CO.[R-1], KHAITAN & CO.[R-1], K. SARADA DEVI[R-1], PRITHA
SRIKUMAR[R-13], [IMPL]
YASH PAL DHINGRA[IMPL], VIVEK GUPTA[IMPL], VIPIN NAIR[IMPL], VINOD SHARMA[IMPL], V. N. RAGHUPATHY[IMPL], TULIKA
MUKHERJEE[IMPL], TAPESH KUMAR SINGH[IMPL], T. R. B. SIVAKUMAR[IMPL], SURABHI SANCHITA[IMPL], SOUMYA DUTTA[IMPL], SHUVODEEP ROY[IMPL], SHOVAN
MISHRA[IMPL], SHISHIR DESHPANDE[IMPL], SHALU SHARMA[IMPL], SATYA MITRA[R-1], [IMPL], SAMEER SHRIVASTAVA[IMPL], SAMEER KUMAR[IMPL], SAKSHI
KAKKAR[IMPL], RISHI MATOLIYA[IMPL], RISHI MALHOTRA[IMPL], RAVINDRA S. GARIA[IMPL], RAVI PRAKASH[IMPL], RASHMI MALHOTRA[IMPL], RANJEETA ROHATGI[IMPL],
RAM SANKAR & CO[INT], [IMPL], RAKESH KUMAR-I[R-1], [IMPL], RAJ BAHADUR YADAV[IMPL], R. C. KOHLI[IMPL], PURNIMA JAUHARI[IMPL], PUKHRAMBAM RAMESH
KUMAR[IMPL], PRASANNA S.[IMPL], PRANAV SACHDEVA[IMPL], PRADEEP MISRA[IMPL], PARMINDER SINGH BHULLAR[IMPL], NITIN SALUJA[IMPL], NISCHAL KUMAR
NEERAJ[IMPL], NIRNIMESH DUBE[IMPL], NIDHI MOHAN PARASHAR[IMPL], NEERAJ SHEKHAR[IMPL], NEERAJ KUMAR GUPTA[IMPL], NARENDRA KUMAR[IMPL], N.
ANNAPOORANI[IMPL], MOHIT PAUL[IMPL], MITHU JAIN[IMPL], MAYURI RAGHUVANSHI[IMPL], MANJU JETLEY[IMPL], MANISH KUMAR[IMPL], MADHUMITA
BHATTACHARJEE[IMPL], M. SHOEB ALAM[IMPL], M. P. DEVANATH[IMPL], LUBNA NAAZ[IMPL], KIRAN BHARDWAJ[IMPL], KAMLENDRA MISHRA[IMPL], K. ENATOLI SEMA[IMPL],
JYOTI MENDIRATTA[IMPL], JOGY SCARIA[IMPL], JAIKRITI S. JADEJA[IMPL], HIREN DASAN[IMPL], GOPAL JHA[IMPL], GAUTAM NARAYAN[IMPL], G. INDIRA[INT], [IMPL],
DURGA DUTT[IMPL], DIVYA ROY[IMPL], DEEPAYAN MANDAL[IMPL], DEBOJIT BORKAKATI[IMPL], DANISH ZUBAIR KHAN[IMPL], D.KUMANAN[IMPL], D. ABHINAV RAO[INT],
[IMPL], B. V. BALARAM DAS[IMPL], AYUSH SHARMA[IMPL], AVIJIT MANI TRIPATHI[IMPL], ASTHA TYAGI[IMPL], ASHUTOSH DUBEY[IMPL], ANUSHREE PRASHIT
KAPADIA[IMPL], ANIL KUMAR[IMPL], AMRISH KUMAR[IMPL], M. V. KINI & ASSOCIATES[R-1], [IMPL]
YOGINDER HANDOO[INT], VISHWAJIT SINGH[INT], VINODH
KANNA B.[INT], VINAY GARG[IMPL], [INT], VIKRANT SINGH BAIS[INT], SURBHI MEHTA[INT], SUNIL FERNANDES[INT], SUBHRO SANYAL[INT], SHEKHAR KUMAR[INT],
SHASHI KIRAN[INT], SHAGUN MATTA[INT], SENTHIL JAGADEESAN[INT], SANDEEP SINGH[INT], SANDEEP KUMAR JHA[INT], RAVINDRA KUMAR[R-1], [INT], RAJIV
YADAV[INT], RAJAN NARAIN[INT], PUJA SHARMA[INT], PRAKASH RANJAN NAYAK[INT], NIDHI JASWAL[INT], MRITUNJAY KUMAR SINHA[INT], MISHA ROHATGI[INT], MAHFOOZ
AHSAN NAZKI[INT], KULDIP SINGH[INT], KETAN PAUL[INT], KARANJAWALA & CO.[INT], GAURAV[IMPL], [INT], DIVYA JYOTI SINGH[INT], DIKSHA RAI[INT], D. N.
GOBURDHAN[INT], CHARU AMBWANI[INT], CHANDRA PRAKASH[INT], ASWATHI M.K.[INT], ASTHA SHARMA[INT], ANURAG KISHORE[INT], ANUJ BHANDARI[INT], ANAS
TANWIR[INT], AKSHAY GIRISH RINGE[INT], AAKARSHAN ADITYA[INT]
IN RE: THREE WHEELERS(1) IA NO. 138385/2021 (APPLN. FOR DIRECTIONS ON B/O BAJAJ AUTO LTD.)IN RE: BS IV/BS VI VEHICLES(1) IA NOS. 102618 AND
118668/2020 (APPLNS. FOR INTERVENTION AND DIRECTIONS ON B/O J.R. YAMAHA)(2) IA NO. 113087/2020 (APPLN. FOR DIRECTIONS ON B/O HARI KRISHAN SHARMA)(3)
IA NOS. 116007 AND 115987/2020 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT AND DIRECTIONS ON B/O SHRI SINAM PRITAM SINGH AND ORS.)(4) IA NO. 130236/2020 (APPLN. FOR
INTERIM DIRECTIONS ON BEHALF OF KUMAR PAL SINGH)(5) IA NOS. 129302 AND 129306/2020 (APPLNS. FOR DIRECTIONS AND EXEMPTION FROM FILING DULY AFFIRMED
AFFIDAVIT ON B/O STATE OF MANIPUR)(6) IA NOS. 127047 AND 127048/2020 (APPLNS. FOR INTERVENTION AND DIRECTIONS ON B/O M/S SCORPIO PETRO)(7) IA NOS.
118512 AND 118511/2020 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT AND DIRECTIONS ON B/O GLOBAL FORCE MGT. SERVICE PVT. LTD.)(8) IA NOS. 118519 AND 118517/2020 (APPLNS.
FOR IMPLEADMENT AND DIRECTIONS ON B/O ECOGREEN ENVIROTECH SOLUTION LTD.)(9) IA NO. 133381/2020 (APPLN. FOR DIRECTIONS ON B/O BHARAT PETROLEUM CORPN.
LTD.)(10) IA NO. 121722/2020 (APPLN. SEEKING CLARIFICATION IN IMPLEMENTATION OF ORDER DT. 13.08.2020 ON B/O HABIB ENTERPRISES)(11) IA NOS. 134723 AND
134733/2020 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT AND DIRECTIONS ON B/O PRADEEP KR. SHARMA AND CO.)(12) IA NO. 31082/2021 (APPLN. FOR DIRECTIONS ON B/O MOHD. ASIF
KHAN)(13) IA NO. 1700/2021 (APPLN. FOR MODIFICATION OF ORDER DT. 19.06.2020 ON B/O DY. COMMISSIONER OF POLICE)(14) IA NOS. 34355 AND 34358/2021
(APPLNS. FOR INTERVENTION AND DIRECTIONS ON B/O SWETA SHARMA)(15) IA NOS. 33511 AND 33965/2021 ( (APPLNS. FOR IMPLEADMENT AND DIRECTIONS ON B/O MUNNU
SINGH)(16) IA NOS. 32756 AND 32749/2021 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT AND DIRECTIONS ON B/O AMBA AUTO AGENCIES)(17) IA NOS. 38495, 38498, 38505, 38500,
38510 AND 44080/2021 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT, DIRECTIONS, EXEMPTION FROM FILING DULY AFFIRMED AFFIDAVIT AND EXEMPTION FROM FILING O.T. ON B/O KIRAT
SARTAJ MOTORS PVT. LTD.)(18) IA NOS. 32802 AND 32805/2021 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT AND DIRECTIONS ON B/O BATRA AUTOMOBILES)(19) IA NOS. 32803 AND
32811/2021 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT AND DIRECTIONS ON B/O ANAND AUTO AGENCIES)(20) IA NOS. 32789 AND 32783/2021 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT AND
DIRECTIONS ON B/O BATRA AUTOMOBILES (I))(21) IA NOS. 32849 AND 32831/2021 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT AND DIRECTIONS ON B/O V.S. SINGHAL)(22) IA NOS.
50904 AND 50864/2021 (APPLNS. FOR INTERVENTION AND DIRECTIONS ON B/O DELHI MSW SOLUTION LTD.)(23) IA NOS. 50960 AND 50962/2021 (APPLNS. FOR
IMPLEADMENT AND DIRECTIONS ON B/O M/S SREE GOKULAM MOTORS AND SERVICES PVT. LTD., KERALA)(24) IA NOS. 50970 AND 50971/2021 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT
AND DIRECTIONS ON B/O M/S SREE GOKULAM MOTORS AND SERVICES PVT. LTD., CHENNAI)(25) IA NOS. 55395 AND 55396/2021 (APPLNS. FOR INTERVENTION AND
DIRECTIONS ON B/O JAVED BASHEER AND ORS.)(26) IA NOS. 56164 AND 56166/2021 (APPLNS. FOR INTERVENTION AND DIRECTIONS ON B/O SAMEER KR. PARATE)(27) IA
NO. 66040/2021 (APPLN. FOR PERMISSION TO REGISTER EURO III COMPLAINT OXYTRUCKS ON BEHALF OF STATE OF HARYANA)(28) IA NO. 66504/2021 (APPLN. FOR
DIRECTIONS ON B/O EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION)(29) IA NO. 66856/2021 (APPLN. FOR DIRECTIONS ON VB/O NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION)(30) IA NO.
72363/2021 (APPLN. FOR DIRECTIONS ON B/O MAIL MOTOR SERVICE, POST AND TELEGRAPH DEPARTMENT)(31) IA NO. 57084/2021 (APPLN. FOR DIRECTIONS ON B/O ARORA
MOTORS)(32) IA NOS. 61308 AND 61309/2021 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT AND DIRECTIONS ON B/O PRADEEP KUMAR)(33) IA NO. 94737/2021 (APPLN. FOR DIRECTIONS ON
B/O DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES, GOVT. OF NCT OF DELHI)(34) IA NOS. 105997 AND 106002/2021 (APPLNS. FOR IMPLEADMENT AND DIRECTIONS ON B/O OM SAI
MOTORS)(35) IA NOS. 108649 AND 108650/2021 (APPLNS. FOR INTERVENTION AND DIRECTIONS ON B/O MOHD. SHAKIR)(36) IA NO. 127713/2021 (APPLN. FOR DIRECTION
ON B/O NORTH DELHI MUNICIPAL CORPN.)(37) IA NO. 134225/2021 (APPLN. FOR INTERIM DIRECTIONS ON B/O BITTOO TOUR AND TRAVELS)(38) IA NO. 138633/2021
(APPLN. FOR CLARIFICATION OF ORDER DT. 24.11.2020)“ONLY” IN W.P.(C) NO. 13029/1985 ARE LISTED.“ONLY” NAME OF THE FOLLOWING ADVOCATES MAY BE
TREATED TO HAVE BEEN SHOWN IN THE LIST:MR. HARISH N. SALVE, SR. ADVOCATE (A.C.)MS. APARAJITA SINGH, SR. ADVOCATE (A.C.)MR. A.D.N. RAO, ADVOCATE
(A.C.)MR. SIDDHARTHA CHOWDHURY, ADVOCATE (A.C.)PETITIONER-IN-PERSONMR. G.S. MAKKER, MR. AMRISH KUMAR,MR. SANJAY KR. VISEN, MR. KAMLENDRA MISHRA, MR.
SANDEEP KR. JHA, MS. RANJEETA ROHTAGIMR. JYOTI MENDIRATTA,MR. SANDEEP SINGH,MR. RAVI PRAKASH,MS. N. ANNAPOORANI,NIDHI MOHAN PARASHAR,MR. PUKHRAMBAM
RAMESH KUMAR,MS. MITHU JAIN, MR. CHANDRA PRAKASH,MR. RAKESH KUMAR,MR. PARMINDER SINGH BHULLAR,MR. RAVINDRA S. GARIAMR. B.V. BALRAM DAS,MS. RASHMI
MALHOTRA,MS. PURNIMA JAUHARI,MR. SAMEER KUMAR,MR. KETAN PAUL,M/S RAM SANKER AND CO.,MS. PRITHA SRIKUMAR IYERMR. NEERAJ KR. GUPTAMR. PRAVEEN SWARUPMR.
HIREN DASAN,MR. ASHUTOSH DUBEY,MR DANISH ZUBAIR KHAN,MR NISCHAL KR. NEERAJ,MS. SHASHI KIRAN, ADVOCATES
4Crl.A. No. 892/2020
II-C
MEHMOOD PRACHAPETITIONER-IN-PERSON
Versus
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
FOR ADMISSION and IA No.134174/2020-STAY APPLICATION and IA No.134173/2020-PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES and IA No.134172/2020-PERMISSION
TO APPEAR AND ARGUE IN PERSON
5SLP(C) No. 17895/2019
XI
CHANDRA KESH YADAVPETITIONER-IN-PERSON, ASHOK MATHUR[P-1]
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESH PRINCIPAL SECRETARY AND ORS.RACHNA GUPTA[R-1], ALDANISH REIN[R-2], [R-3], [R-4], [R-5]
IA No. 154731/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 110772/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 110771/2019 - PERMISSION TO APPEAR AND ARGUE IN PERSON
IA No. 172605/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 154729/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
6SLP(Crl) No. 8475/2021
II-C
N. SUBRAMANIANPETITIONER-IN-PERSON
Versus
PERIYASAMY AND ORS.
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.53567/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.53575/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA
No.53571/2020-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS and IA No.53576/2020-PERMISSION TO APPEAR AND ARGUE IN PERSON AND PERMISSION TO
FILE ADDITIONAL DOCUMENTS [INTERACTION DONE]
[LIST ON 27.10.2021 FOR PHYSICAL HEARING]
7C.A. No. 1070/2017
XVII-A
SARDAR KULDEEP SINGH AND ORS. AND ORS.PETITIONER-IN-PERSON[P-1], ARPIT SHUKLA[P-2], [P-3], [P-4]
Versus
ESCORT HEART INSTITUTE AND RESEARCH CENTRE AND ANR. AND ANR.VIKAS MEHTA[R-1], B. K. SATIJA[R-1]
{Mention Memo}
NOT TAKEN UP FROM 07.09.2021
IA No. 2/2016 - PERMISSION TO APPEAR AND ARGUE IN PERSON
IA No. 3/2017 - PERMISSION TO FILE ANNEXURES
8CONMT.PET.(C) No. 691/2021 in SLP(Crl) No. 9003/2018
II-C
MURTHY V.K.S. RAVI SHANKAR
Versus
J. SRIRAM
IN SLP(Crl) No. - 9003/2018,
FOR ADMISSION[TO BE TAKEN UP ALONGWITH SLP (CRL) NO. 9003/2018]
9SLP(Crl) No. 8508-8509/2021
II-A
AMBRISH KUMANDAS ADHIAKAUSTUBH SHUKLA
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRA AND ANR.
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.143551/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.143539/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T. and
IA No.143545/2021-PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES
[LIST THROUGH NEXT CAUSE LIST]
10SLP(Crl) No. 8131/2018
II-A
BHUPESH@ RINKUSUMIT TETERRWAL
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRASACHIN PATIL[R-1]
[NOT TAKEN UP ON 07.10.2021]
IA No. 126079/2020 - INTERIM BAIL
IA No. 107175/2020 - SUSPENSION OF SENTENCE
 10.1Connected
SLP(Crl) No. 3126/2020
II-A
TUSHARRAVI PANWAR
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRASACHIN PATIL[R-1]
FOR EXEMPTION FROM FILING PAPER BOOKS ON IA 54573/2020
IA No. 54573/2020 - EXEMPTION FROM FILING PAPER BOOKS
 10.2Connected
SLP(Crl) No. 3789/2021
II-A
SAMEERRAVINDRA BANA
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRASACHIN PATIL[R-1]
IA No. 56007/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
11Diary No. 4959-2019
II-A
RAJESH NARENDRA MEWAWALLA AND ANR.RAJ KAMAL
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRASACHIN PATIL[R-1]
S. JANANI[INT]
IA No. 24334/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 24342/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 24339/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 24337/2019 - PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES
IA No. 24331/2019 - PERMISSION TO FILE SLP WITHOUT CERTIFIED/PLAIN COPY OF IMPUGNED ORDER
 11.1Connected
SLP(Crl) No. 8597-8598/2021
II-A
RAJESH MEWAWALA AND ORS.RAJ KAMAL
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRA AND ANR.S. JANANI[CAVEAT][CAVEAT]
12SLP(Crl) No. 1719/2020
II-B
HARDIK BHARATBHAI PATELVKC LAW OFFICES
Versus
THE STATE OF GUJARAT
IA No. 34591/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 34589/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 47142/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 35900/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
13SLP(Crl) No. 1574/2021
II
SHRIKANT KESHARIDEVVRAT
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESHGARVESH KABRA[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.25396/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.25395/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA
No.25394/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 25396/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 25395/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 25394/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
14W.P.(Crl.) No. 197/2021
X
SATINDER SINGH BHASINVIRESH B. SAHARYA[P-1]
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ANR.SARVESH SINGH BAGHEL[R-1], CHIRAG M. SHROFF[R-2]
PRASHANT CHAUDHARY[IMPL]
FOR ADMISSION and IA No.60187/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA No.60188/2021-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 71256/2021 - APPLICATION FOR PERMISSION
IA No. 98949/2021 - APPLICATION FOR PERMISSION
IA No. 62429/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 69413/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 76036/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 62367/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 74475/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 60188/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 63893/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 74459/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 71711/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 62368/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 69412/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 63894/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 74461/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 60187/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 62430/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 76035/2021 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 62427/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 69411/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 62365/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 63892/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 14.1Connected
W.P.(Crl.) No. 242/2019
X
SATINDER SINGH BHASINSUNIL FERNANDES
Versus
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI AND ORS.CHIRAG M. SHROFF[R-1], [R-1], SARVESH SINGH BAGHEL[R-2], GOPAL PRASAD[R-4], GOPAL JHA[R-4], [R-163], [R-171], PARIJAT KISHORE[R-5], GUNTUR PRAMOD
KUMAR[R-7], [R-8], PREM PRAKASH[R-8], SUMEER SODHI[R-10], RAVINDER KUMAR YADAV[R-43], SANJAY KUMAR DUBEY[R-51], NIDHI[R-66], LAWFIC[R-69], [R-99],
[R-165], [R-166], GAURAV SHARMA[R-96], AVINASH SHARMA[R-21], [R-101], [R-102], RAJEEV SINGH[R-108], [R-152], [R-155], [R-161], [R-168], [R-169],
[R-179], SHEKHAR KUMAR[R-118], [R-176], SHREE PAL SINGH[R-68], [R-127], [R-181], MANOJ K. MISHRA[R-135], V. MAHESHWARI & CO.[R-139], SANJAY KUMAR
TYAGI[R-142], [R-143], MANJU JETLEY[R-152], SWARUPAMA CHATURVEDI[R-161], [R-164], [R-164], [R-168], [R-169], [R-173], [R-179], S. K. VERMA[R-174],
VISHAL PRASAD[R-175]
VIVEK NARAYAN SHARMA[IMPL], RAVI PRAKASH MEHROTRA[IMPL], MOHIT D. RAM[IMPL], KRISHNAMOHAN K.[IMPL]
KUMAR MIHIR[INT],
HIMANSHU BHUSHAN[INT], GARIMA BAJAJ[INT], ANISH R. SHAH[INT], KAMALDEEP GULATI[INT]
Ref:- This Court's order dated 24.01.2020 Mr. Maninder Singh, Senior Advocate espouse the cause of Respondent NO. 96.
IA No. 14082/2020 - APPLICATION FOR PERMISSION
IA No. 36195/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 30065/2021 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 5554/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 91855/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 116365/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 100478/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 14088/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 50798/2021 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 50797/2021 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 152922/2019 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 50793/2021 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 79149/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 63241/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 160564/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 139596/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 160148/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 160131/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 160063/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 133019/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 159897/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 160754/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 160750/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 160735/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 163627/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 144891/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 160705/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 93431/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 133013/2019 - INTERIM BAIL
IA No. 41112/2020 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 50535/2021 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 41107/2020 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 50525/2021 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 139593/2019 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 36046/2020 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 84967/2020 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 50642/2021 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 163047/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 163111/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 163041/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 163108/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 12436/2020 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 92596/2020 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 163036/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 163102/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 163023/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 163100/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 163098/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 34631/2020 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 163094/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 116358/2020 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 163086/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 34111/2020 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 65299/2020 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 163073/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 163116/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 5940/2020 - MODIFICATION
IA No. 4634/2020 - MODIFICATION OF COURT ORDER
IA No. 154693/2019 - PERMISSION TO APPEAR AND ARGUE IN PERSON
IA No. 188240/2019 - PERMISSION TO APPEAR AND ARGUE IN PERSON
IA No. 144889/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 93430/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 92511/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 134450/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 4509/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 34117/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 133016/2019 - PERMISSION TO FILE SYNOPSIS AND LIST OF DATES
 14.2Connected
Diary No. 2103-2021
X
VEGA INVESTMENT AND LEASING CO. LTDMANOJ K. MISHRA
Versus
SATINDER SINGH BHASIN
IN W.P.(Crl.) No. - 242/2019,
FOR EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT ON IA 11432/2021
IA No. 11432/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
 14.3Connected
W.P.(Crl.) No. 292/2021
X
DINESH PANDEYVIVEK JAIN
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ANR.SARVESH SINGH BAGHEL[R-1], CHIRAG M. SHROFF[R-2], [R-2]
FOR
FOR EX-PARTE STAY ON IA 79674/2021
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 79676/2021
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES ON IA 80500/2021
FOR INTERIM BAIL ON IA 82918/2021
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 82920/2021
IA No. 79674/2021 - EX-PARTE STAY
IA No. 82920/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 79676/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 82918/2021 - INTERIM BAIL
IA No. 80500/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
15SLP(Crl) No. 6481/2021
II
INAMVENKITA SUBRAMONIAM T.R
Versus
STATE OF U.P.SARVESH SINGH BAGHEL[R-1]
NTU FROM 9.11.2021
IA No. 99345/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 99348/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 99346/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
16SLP(Crl) No. 7322/2021
II-B
BALJINDER SINGH @ GOGINIKHIL JAIN
Versus
THE STATE OF PUNJAB
{Mention Memo}
[NOT TO BE DELETED FROM THE LIST OF 30.11.2021---MM---18.11.2021---14/801]
IA No. 122794/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 133724/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
17SLP(Crl) No. 6456/2021
II-A
RAM LAKHAN MEENAANSAR AHMAD CHAUDHARY
Versus
THE STATE OF MADHYA PRADESHSUNNY CHOUDHARY[R-1]
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.107252/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.107254/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 107252/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 107254/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
18SLP(Crl) No. 8228/2021
II-A
RANJEET KUMAR @ RANJEETNEERAJ SHEKHAR
Versus
THE STATE OF BIHAR
IA No. 137169/2021 - APPLICATION FOR TAKING ON RECORD
IA No. 127635/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 127637/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 134667/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
19SLP(Crl) No. 7752/2021
II
UTPAL BHUYANSOMIRAN SHARMA
Versus
THE STATE OF ASSAMDIKSHA RAI[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.130809/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 130809/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
20SLP(Crl) No. 8085/2021
II
NARENDRA SINGH YADAV NULI & NULI
Versus
STATE OF U.P.
IA No. 136746/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 136747/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
21SLP(Crl) No. 8783/2021
II-C
HARISH ARORARUCHI KOHLI
Versus
STATE (NCT OF DELHI)
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.148323/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
22SLP(Crl) No. 8051/2021
II-B
KALI PRASAD MISHRAPRANAYA KUMAR MOHAPATRA
Versus
THE STATE OF ODISHAANINDITA PUJARI[R-1]
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.136139/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.136140/2021-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
and IA No.136137/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
[NOTICE RETURNABLE 30.11.2021---MM---27.10.2021---7/802]
23ORGNL.SUIT No. 1/2018
XVII-A
THE STATE OF TAMIL NADUD.KUMANAN[P-1]
Versus
THE STATE OF KARNATAKA AND ANR.V. N. RAGHUPATHY[R-1], ARVIND KUMAR SHARMA[R-2]
IA No. 52666/2019 - APPLICATION FOR PERMISSION
IA No. 193417/2019 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 95609/2018 - STAY APPLICATION
24T.P.(C) No. 2390/2019
XVI-A
ANUPAM PATYALRAVI PANWAR
Versus
VIRENDER SINGHSATYA MITRA[CAVEAT]
IA No.142515/2019-EX-PARTE STAY. mediation report awaited
IA No. 142515/2019 - EX-PARTE STAY
25SLP(C) No. 808/2020
XI
M/S INDIAN MEDICINES PHARMACEUTICAL CORPORATION LIMITED (IMPCL)VARDHMAN KAUSHIK
Versus
KERALA AYURVEDIC CO OPERATIVE SOCIETY LTD. AND ORS.NISHE RAJEN SHONKER[R-1], VISHNU SHANKAR JAIN[R-2], [R-3], [R-5], [R-6], GURMEET SINGH MAKKER[R-4]
PALLAVI PRATAP[INT]
[NOT TAKEN UP FROM 26.10.2021]
IA No. 96317/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 96320/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 96316/2020 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 71514/2020 - VACATING STAY
 25.1Connected
SLP(C) No. 2758/2020
XI
STATE OF U.P. AND ORS.VISHNU SHANKAR JAIN
Versus
KERALA AYURVEDIC CO OPERATIVE SOCIETY LTD. AND ORS.NISHE RAJEN SHONKER[R-1]
FOR ADMISSION and I.R.
26SLP(C) No. 6828-6831/2016
IV-A
STATE BANK OF INDIA AND ORS.DUA ASSOCIATES, B. VIJAYALAKSHMI MENON
Versus
KINGFISHER AIRLINES LTD. . AND ORS.VIPIN KUMAR JAI, E. C. AGRAWALA, DHEERAJ NAIR
[ONLY C.P.(C) NO.421-424/2016 IN SLP(C)NO.6828-6831/2016 TO BE LISTED ON 02.11.2020] MR. B.K. PRASAD, ADV. FOR UNION OF INDIA ( 9810976830)
ONLY C.P.(C) NO.421-424/2016 IN SLP(C)NO.6828-6831/2016 TO BE LISTED ON 26.04.2021.
 26.1Connected
CONMT.PET.(C) No. 421-424/2016 In SLP(C) No. 6828-6831/2016
IV-A
STATE BANK OF INDIA AND ORS.DUA ASSOCIATES
Versus
DR. VIJAY MALLYAE. C. AGRAWALA
Mr. B.K. Prasad, Advocate, (Union of India) Mob No. 9810976830.
27SLP(C) No. 673/2020
IV-C
BHASKAR GUHA DR.RAJEEV SHARMA
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.
IA No. 27078/2021 - APPLICATION FOR TAGGING/DETAGGING
28C.A. No. 5386-5390/2009
XVII
SHRI SHRIPALBHAI RASIKLAL SHAH UDAY' AND ORS. PAREKH & CO.[P-1]
Versus
GANPAT RAI JAIN . AND ORS.BRIJ BHUSHAN[R-1], RAJESH PRASAD SINGH[R-1], ABHA R. SHARMA[R-1], ABHISHEK VIKRAM[R-6]
RASHMI SINGHANIA[INT][PR]
IA No. 6/2014 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 120637/2019 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 44504/2018 - INTERVENTION APPLICATION
 28.1Connected
C.A. No. 5603-5608/2009
XVII
JAIN SWETEMEBER SOCIETY TRUSTRAJESH PRASAD SINGH
Versus
GANPAT RAI JAIN . AND ORS.BRIJ BHUSHAN, VISHWAJIT SINGH, GOPAL PRASAD[R-1], ABHA R. SHARMA, PAREKH & CO.
FOR STAY APPLICATION ON IA 2/2006
IA No. 2/2006 - STAY APPLICATION
 28.2Connected
C.A. No. 5609-5611/2009
XVII
VASANTLAL M. DOSHIBRIJ BHUSHAN[P-1]
Versus
SHRENIK BHAI KASTURBHAI . AND ORS.ABHA R. SHARMA[R-1], RAJESH PRASAD SINGH[R-1], ANIL K. JHA[R-1], ABHAY PRATAP SINGH[R-1], PAREKH & CO.[R-1]
 28.3Connected
C.A. No. 5601-5602/2009
XVII
RATNESH KUMAR JAIN AND ANR.ABHA R. SHARMA
Versus
SHRENIK BHAI KASTURBHAI . AND ORS.BRIJ BHUSHAN, GOPAL SINGH, PAREKH & CO., M. SHOEB ALAM[R-10], GOPAL PRASAD[R-11]
 28.4Connected
C.A. No. 5596-5600/2009
XVII
DARSHANABEN NAYANBHAI SHAHS. S. SHROFF
Versus
STATE OF JHARKHAND . AND ORS. PAREKH & CO., RATAN KUMAR CHOUDHURI
29SLP(C) No. 30216/2018
X
M/S. RAMNATH EXPORTS PVT. LTD.GAGAN GUPTA
Versus
VINITA MEHTA AND ANR.RITESH KHATRI[R-2]
[TOP OF THE BOARD]
30SLP(Crl) No. 9650-9651/2019
II-B
JASBIR SINGH @ JASSARAJAT MITTAL
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ORS.JASPREET GOGIA[R-1], [R-2], [R-3]
ROOH-E-HINA DUA[IMPL][PR]
IA No. 117180/2020 - APPLICATION FOR PAYROLL
IA No. 117663/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 161098/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
 30.1Connected
SLP(Crl) No. 9875/2019
II-B
JASBIR SINGH @ JASSA AND ANR.RAJAT MITTAL
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ORS.JASPREET GOGIA[R-1], [R-2], [R-3], B. V. BALARAM DAS[R-4]
FOR
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 161311/2019
IA No. 161311/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
31C.A. No. 1659/2020
XVII
4A SECURITIES LIMITEDDHARMENDRA KUMAR SINHA
Versus
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITEDSYED JAFAR ALAM[R-1]
FOR ADMISSION and IA No.30643/2020-EX-PARTE STAY and IA No.31273/2020-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
NTU FROM 09.11.2021
32W.P.(C) No. 476/2012
X
SH.DAYANANDA SARASWATI SWAMIJI AND ORS.K. R. SASIPRABHU, SUVIDUTT M.S.[P-2], [P-3]
Versus
THE STATE OF TAMIL NADU AND ORS.C. K. SUCHARITA, VENKAT PALWAI LAW ASSOCIATES[OBJ], M. YOGESH KANNA, D.KUMANAN[R-1], G. N. REDDY[R-2], ARAVINDH S.[R-3], VINODH KANNA
B.[R-1]
K.PARAMESHWAR[IMPL]
{Mention Memo}
FOR ON IA 2/2015 FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 3/2015 FOR ON IA 4/2016 FOR ON IA 5/2016 FOR ON IA 8/2016 FOR ON IA 9/2016 FOR AMENDMENT IN
CAUSE TITLE ON IA 10/2016 FOR ON IA 11/2017
[IA-55138/21 MENTIONED]
IA No. 55138/2021 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
33SLP(C) No. 8535/2020
IV-B
EKA NATH NEUPPANE AND ORS.ANKIT SWARUP
Versus
PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT CHANDIGARH AND ORS.
{Mention Memo}
IA No. 12831/2021 - APPLICATION FOR PERMISSION
IA No. 4025/2021 - APPLICATION FOR PERMISSION
IA No. 64049/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 129050/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 129046/2020 - STAY APPLICATION
IA No. 103745/2020 - STAY APPLICATION
34Diary No. 17098-2021
XVII
INDIAN CAPTIVE POWER PRODUCERS ASSOCIATIONHASAN MURTAZA
Versus
MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION AND ORS.NIKUNJ DAYAL[CAVEAT][CAVEAT][CAVEAT][CAVEAT][CAVEAT][CAVEAT]
{Mention Memo}
IA No.90121/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.90126/2021-EX-PARTE STAY and IA No.90124/2021-PERMISSION TO FILE APPEAL
 34.1Connected
C.A. No. 4591/2021
XVII
M/S HINDALCO INDUSTRIES LIMITEDMAHFOOZ AHSAN NAZKI
Versus
THE MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION AND ORS.NIKUNJ DAYAL[CAVEAT]
{Mention Memo}
IA No.92905/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.92904/2021-EX-PARTE STAY and IA No.94144/2021-PERMISSION TO FILE
ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 34.2Connected
C.A. No. 4784-4786/2021
XVII
ULTRATECH CEMENT LIMITEDPUKHRAMBAM RAMESH KUMAR
Versus
THE MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION AND ORS.NIKUNJ DAYAL[CAVEAT][CAVEAT][CAVEAT]
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and IA No.99629/2021-EX-PARTE STAY and IA No.101649/2021-APPLICATION FOR PERMISSION
 34.3Connected
C.A. No. 5099/2021
XVII
HEG LIMITEDASTHA TYAGI
Versus
MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION AND ANR.NIKUNJ DAYAL[CAVEAT]
{Mention Memo}
IA No.109117/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.109116/2021-STAY APPLICATION
35C.A. No. 4662/2018
XVII
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA BHAVE AND ASSOCIATES
Versus
M/S ATKINS SPECIAL RISKS LTD. AND ORS.CYRIL AMARCHAND MANGALDAS AOR[CAVEAT], SENTHIL JAGADEESAN[R-1], ROHIT AMIT STHALEKAR[R-2], SHREE PAL SINGH[R-4], [R-5]
IA No. 108522/2018 - INITIATING CRIMINAL PROCESSDINGS U/S 340 OF CRPC
IA No. 86553/2018 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 35.1Connected
C.A. No. 4678-4681/2018
XVII
MARSH INDIA INSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITEDCYRIL AMARCHAND MANGALDAS AOR
Versus
M/S ATKINS SPECIAL RISKS LTD. AND ORS.SENTHIL JAGADEESAN[CAVEAT], BHAVE AND ASSOCIATES[R-2], ROHIT AMIT STHALEKAR[R-5]
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES ON IA 67513/2018
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 67516/2018
IA No. 67516/2018 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 67513/2018 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 35.2Connected
SLP(C) No. 16326/2018
XVII
MR. PJ JOSEPH (NON LIFE MEMBER) BHAVE AND ASSOCIATES
Versus
M/S ATKINS SPECIAL RISKS LTD. THRU ITS MANAGING DIRECTOR MR. GRAHAM ATKINS AND ORS.SENTHIL JAGADEESAN[CAVEAT], CYRIL AMARCHAND MANGALDAS AOR[CAVEAT], SHREE PAL SINGH[R-4], [R-5]
36C.A. No. 79-81/2019
XVII
INTERGLOBE AVIATION LIMITEDJASMEET SINGH[P-1]
Versus
UNION OF INDIA MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE SECRETARY AND ORS.GURMEET SINGH MAKKER[R-1], [R-3], B. V. BALARAM DAS[R-2], [R-5], KIRAN KUMAR PATRA[R-6], GAGRAT AND CO[R-8], AMRENDRA KUMAR MEHTA[R-9], SANJAY KUMAR
DUBEY[R-12]
[NOT TAKEN UP ON 21.09.2021] Pl. Show the name of Ms. Meenakshi Arora, Amicus Curiae in the Cause List
IA No. 180514/2018 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 179156/2018 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 179158/2018 - STAY APPLICATION
37C.A. No. 447-448/2013
IV-A
M/S. RUCHI SOYA INDUSTRIES LTD.ASHWANI KUMAR
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.MUKESH KUMAR MARORIA[R-1]
I.A. NO. 50632/2019 (APPLICATION FOR VACATING STAY)
IA No. 85939/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 50632/2019 - VACATING STAY
38SLP(C) No. 34892/2014
XVI
AMIT KUMAR DAS JOINT SECRETARYAMARJIT SINGH BEDI
Versus
SHRIMATI HUTHEESINGH TAGORE CHARITABLE TRUST (SOLE RESPONDENT) AND ANR.ANANDO MUKHERJEE[R-1]
IA No. 140697/2019 - VACATING STAY
39C.A. No. 4913/2015
XVII-A
M/S. ASHOKA INVESTMENT CO.JANENDRA LAL & CO.
Versus
M/S UNITED TOWERS INDIA (PVT.) LTD.ABHA JAIN[R-1]
IA No. 1/2015 - STAY APPLICATION
40C.A. No. 5307/2015
XVII-A
COMMISSIONER OF SERVICE TAX DELHI-IV COMMISSIONERMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S.MICROSOFT CORPORATION (INDIA) PVT. LTD. MANAGING DIRECTORR. CHANDRACHUD
as per rp dated 6.10.2021 Cat.I (Commission agent/sales promotion reference) R/p dated 6.10.2021 in C.A.No.10815-19 of 2014
 40.1Connected
Diary No. 38417-2019
XVII-A
COMMISSIONER SERVICE TAX DELHIMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S SUMITOMO CORPORATION INDIA PVT. LTD.CHARANYA LAKSHMIKUMARAN[R-1]
IA No. 171035/2019 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 171037/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 171036/2019 - STAY APPLICATION
 40.2Connected
C.A. No. 9152/2017
XVII-A
COMMISSIONER OF SERVICE TAX, NEW DELHIMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S MARUBENI INDIA PVT. LTD.PUNIT DUTT TYAGI[R-1]
 40.3Connected
C.A. No. 3692/2017
XVII-A
COMMISSIONER OF SERVICE TAX, DELHI-IVMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S NORTEL NETWORKS INDIA PVT. LTD.KISHORE KUNAL[R-1]
IA No. 6/2017 - MODIFICATION OF COURT ORDER
 40.4Connected
C.A. No. 6556/2015
XVII-A
COMMISSIONER OF SERVICE TAX-IIMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S GAP INTERNATIONAL SOURCING (INDIA) PVT. LTD.NARESH KUMAR
 40.5Connected
C.A. No. 9139-9140/2018
XVII-A
COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE NOIDAMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PVT. LTD.NIKILESH RAMACHANDRAN[R-1]
IA No.117857/2018-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.117855/2018-STAY APPLICATION and IA No.117853/2018-CONDONATION OF
DELAY IN FILING APPEAL
 40.6Connected
C.A. No. 7483/2019
XVII-A
COMMISSIONER OF SERVICE TAX, DELHIMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S AUTODESK INDIA PVT. LTD.CHARANYA LAKSHMIKUMARAN[R-1]
IA No.122775/2019-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.122779/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.122778/2019-STAY
APPLICATION
 40.7Connected
C.A. No. 8766/2016
XVII-A
COMMISSIONER OF SERVICE TAX, DELHI 111MUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S. GECAS SERVICES INDIA PVT. LTD.B. VIJAYALAKSHMI MENON[R-1]
 40.8Connected
C.A. No. 11313-11314/2018
XVII-A
CCE NOIDAMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S JUBILANT ENPRO PVT. LTD.CHARANYA LAKSHMIKUMARAN[R-1]
IA No.160498/2018-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.160504/2018-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.160502/2018-STAY
APPLICATION
 40.9Connected
C.A. No. 1469/2017
IV-A
COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS AND SERVICE TAX-II BANGALOREMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S IBM INDIA PVT LTDPAWANSHREE AGRAWAL[R-1]
 40.10Connected
C.A. No. 9745/2018
XVII-A
THE COMMISSIONER OF SERVICE TAXMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S J. MITRA AND COMPANY PVT. LTD.CHARANYA LAKSHMIKUMARAN[R-1]
IA No.122488/2018-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.122493/2018-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.122492/2018-STAY
APPLICATION
 40.11Connected
C.A. No. 9008-9009/2019
XVII-A
COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE AND SERVICE TAX BANGALORE LTUMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
IBM INDIA PRIVATE LTD.PAWANSHREE AGRAWAL[R-1]
IA No.169349/2019-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.169353/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.169350/2019-STAY
APPLICATION
 40.12Connected
Diary No. 44909-2019
XVII-A
C.C. AND C.E. AND S.T. NOIDAMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S COPERION IDEAL PVT. LTD.CHARANYA LAKSHMIKUMARAN[R-1]
IA No.4211/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.4213/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.4212/2020-STAY
APPLICATION
 40.13Connected
C.A. No. 8045-8046/2018
XVII-A
COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE DELHI IIIMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
MICROSOFT CORPORATION INDIA PVT. LTD.KISHORE KUNAL[R-1]
FOR ADMISSION and IA No.102566/2018-STAY APPLICATION and IA No.102565/2018-CONDONATION OF DELAY IN FILING APPEAL
 40.14Connected
C.A. No. 11837-11838/2018
XVII-A
COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE (ADJ.) NEW DELHIMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
AGILENT TECHNOLOGIES INDIA PVT. LTD.PUNIT DUTT TYAGI[R-1]
FOR ADMISSION and IA No.131425/2018-STAY APPLICATION and IA No.131424/2018-CONDONATION OF DELAY IN FILING APPEAL
 40.15Connected
C.A. No. 1440/2019
XVII-A
COMMISSIONER CENTRAL EXCISE DELHI IIMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S. RESEARCH IN MOTION INDIA PVT. LTD.T. V. S. RAGHAVENDRA SREYAS[R-1]
IA
FOR EX-PARTE STAY ON IA 13851/2019
IA No. 13851/2019 - EX-PARTE STAY
 40.16Connected
SLP(C) No. 21334/2019
IX
COMMISSIONER OF CENTRAL TAX PUNE IMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S SANY HEAVY INDUSTRIES (I) PVT LTD.ANIRBAN BHATTACHARYA[CAVEAT]
 40.17Connected
SLP(C) No. 10281/2019
IX
THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF SERVICE TAX VIIMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S WARTSILA INDIA LTD.MAHFOOZ AHSAN NAZKI[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.56467/2019-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.56468/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
 40.18Connected
C.A. No. 2634/2020
XVII-A
COMMISSIONER OF SERVICE TAX VII MUMBAI (NOW KNOWN AS COMMISSIONER OF CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX, EXCISE AND CUSTOMS, NAVI MUMBAI)MUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S ABBOTT HEALTHCARE PVT. LTD.VANITA BHARGAVA[CAVEAT]
IA No.42147/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.42149/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.42148/2020-EX-PARTE
STAY
41C.A. No. 13301/2015
XVII
SUBRATA BHATTACHARYASAMEER SHRIVASTAVA[P-1]
Versus
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA AND ORS.VINOD SHARMA[IMPL], SOMIRAN SHARMA[INT], RAJ BAHADUR YADAV[IMPL], RACHANA JOSHI ISSAR[INT], MUKESH KUMAR MARORIA[IMPL], KAMAKSHI S. MEHLWAL[IMPL],
GAGAN GUPTA[IMPL], AVIRAL KASHYAP[IMPL], ADITYA SINGH[INT], K J JOHN AND CO[R-1], HETU ARORA SETHI[R-2][IMPL], SHALU SHARMA[R-4][IMPL], FARHAT JAHAN
REHMANI[R-6][IMPL]
YADAV NARENDER SINGH[IMPL], VIKAS SINGH JANGRA[IMPL], VACHHER AND AGRUD[IMPL], UTTARA BABBAR[INT], [IMPL], USHA NANDINI.
V[IMPL], UPENDRA PRATAP SINGH[IMPL], TUSHAR BAKSHI[IMPL], SYED JAFAR ALAM[IMPL], SWETANK SHANTANU[IMPL], SURYA KANT[IMPL], SURJENDU SANKAR DAS[IMPL],
SOAYIB QURESHI[IMPL], SHREE PAL SINGH[IMPL], SHIVENDRA SINGH[IMPL], SHASHIBHUSHAN P. ADGAONKAR[IMPL], SATISH KUMAR[IMPL], ROOH-E-HINA DUA[IMPL], RONAK
KARANPURIA[IMPL], RITESH AGRAWAL[IMPL], [IMPL], RANJEETA ROHATGI[IMPL], RAMESHWAR PRASAD GOYAL[IMPL], RAJEEV KUMAR BANSAL[IMPL], RAJ KISHOR
CHOUDHARY[IMPL], PRIYA ARISTOTLE[IMPL], PRATIBHA JAIN[IMPL], PRAKASH KUMAR SINGH[IMPL], PIYUSH DWIVEDI[IMPL], PAI AMIT[IMPL], P. S. SUDHEER[IMPL],
NITIN MISHRA[IMPL], NEERAJ SHEKHAR[IMPL], MOHIT PAUL[IMPL], MOHINI PRIYA[IMPL], MERUSAGAR SAMANTARAY[IMPL], MANJU JETLEY[IMPL], MANISHA AMBWANI[IMPL],
MADHUSMITA BORA[IMPL], KUSH CHATURVEDI[IMPL], KEDAR NATH TRIPATHY[IMPL], JOEL[IMPL], JASMINE DAMKEWALA[IMPL], JAIKRITI S. JADEJA[IMPL], GP. CAPT.
KARAN SINGH BHATI[IMPL], GAURAV GOEL[IMPL], DHANANJAY BAIJAL[IMPL], D. K. DEVESH[IMPL], CHRISTI JAIN[IMPL], AVIJIT MANI TRIPATHI[IMPL], AVADH BIHARI
KAUSHIK[IMPL], ATISHI DIPANKAR[IMPL], ASHOK MATHUR[IMPL], ARUNAVA MUKHERJEE[IMPL], ARJUN GARG[IMPL], ANURADHA MUTATKAR[IMPL], ANNE MATHEW[IMPL], ANKIT
GOEL[IMPL], ANJANI KUMAR MISHRA[IMPL], ANISHA UPADHYAY[IMPL], AMRITA KUMARI[IMPL], AJAY KUMAR SINGH[IMPL], ABHISHEK SINGH[IMPL], ABHINAV S.
RAGHUVANSHI[IMPL], ABHINAV AGRAWAL[IMPL], A. LAKSHMINARAYANAN[IMPL], KSN & CO.[IMPL], DR.RAJEEV SHARMA[IMPL]
SHUBHANGI TULI[INT], P. N.
PURI[INT], MOHIT D. RAM[INT], GOPAL JHA[INT], GARIMA BAJAJ[INT]
(1)
(2) I.A. No. 121435 / 2020(Application for Appropriate orders )
(3) I.A. No. 128401 / 2018(Application for Application for Direction )
(4)
(5) I.A. No. 77018 / 2019 ( Applications for Direction)
(6) I.A. No. 108959 and 108956 / 2020 (Application for Direction and Intervention )
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14) 121669/ 2020 (Application for Direction and Intervention )
I.A. No. 121665 / 2020 with 91242 /2021 (Applications for appropiate directions
and Exemption from filing affidavit))
(15) I.A. No. 15874 / 2018 (Application for Direction )
(16) I.A. No. 111263 /2020 (Application for Direction )
(17) I.A. No. 140630 /2019 (Application for Direction )
(18) I.A. No. 59495 / 2021 (Application for Permission to file additional document )
(19) I.A. No. 105681 and 105676/2019 (Application for Direction and impleadment )
(20) I.A. No. 107605/2019 (Application for Direction )
(21) I.A. No. 151743/2019 (Application for Direction )
(22) I.A. No. 151745/2019 (Application for Direction)
(23) I.A. No. 147819/2019 ( Application for Exemption from filing O.T)
(24) I.A. No. 19984/2019 (Application for Direction )
(25) I.A. No. 66425/2019 (Application for Intervention)
(26) I.A. No. 27507, 27531 and 27538/2021 (Application for Appropriate orders, Application for
Impleadment and Application for Stay)
(27) I.A. No. 3929 and 3931/2021(Application for Direction and Application for Exemption from
OT
(28) I.A. No. 48796 and 48787 /2021(Application for Direction and impleadment)
(29) I.A. No.43459 and 43457/2021(Application for Impleadment and Direction)
(30) I.A. No.42490/2020 (Application for Direction)
(31) I.A. No. 50068 and 50070/2018 (Application for Direction and Stay)
(32) I.A. No.72158/2021(Application for Direction)
(33) I.A. No.72161/2021(Application for Direction)
(34) I.A. No.36898/2021 (Application for Direction)
(35) I.A. No.133442/2020(Application for Direction)
(36) I.A. No.130695 and 130696/2020(Application for Direction and Exemption)
(37) I.A. No.124496/2020(Application for Direction )
(38) I.A. No.151756 and 151745/2019(Application for Direction )
(39) I.A. No.87577/2021(Application for Direction)
(40) I.A. No. 84559 and 84557 /2021 (Application for Direction and intervention)
(41) I.A.No.35800, 35796 and 85496 of 2021(Application for Direction, Impleadment
and seeking permission to file additional document)
(42) I.A. No.66973/2018(Application for Direction)
(43) I.A. No.47351 and 47346/2020(Applications for Direction)
(44) I.A. No.75741, 75743 and 75745/2020 (Application for direction , Exemption from filing O.T
and Exemtion from filing affidavit)
(45) I.A. No. 82617, 27817, 82611 and 82613 of 2021 (Application for direction, intervention,
permission to file addl. Docs and exemption from filing O.T.)
(46) I.A. No.44407/2019 with 44406/2019 (Application for Direction and Impleadment)
(47) I.A. No.46708/2021 (Application for Direction )
(48) I.A. No. 110705/2020(Application for Direction)
(49) I.A. No.37586/2021 (Application for Direction )
(50) I.A. No.38345/2019(Application for Modification)
(51) I.A. No.7718/2021(Application appropriate directions)
(52) I.A. No.7715/2020(Application appropriate directions)
(53) I.A. No.96289 and 96285/2021 (Application for Direction and Intervention)
(54) I.A. No. 63802 and 63794/2021 (Application for direction and Impleadment)
(55) I.A. No. 80826/2018(Application for Direction)
(56) I.A. No. 193160/2019(Application for Direction)
(57) I.A. No. 29012 and 29010 /2020(Application for Direction and Intervention)
(58) I.A. No.55568/2021Application for Intervention Application
(59) I.A. No.55574/2021(Application for Direction)
(60) I.A. No. 92051 and 92046/2020(Application for Modification of order dated 23.01.2020)
(61) I.A. No.12341, 12337 and 75407/2020 (Application for Direction, Intervention and permission to file affidavit)
(62) I.A. No. 86663 of 2018 (Applicaiton for directions)
(63) I.A. No. 86666 of 2018 (Application for directions)
(64) I.A. No. 81385/2020(Application for Direction)
(65) I.A. No.144452 and 144439/2019 (Application for Direction)
(66) I.A. No.107705 /2021 and 75750/2020(Application for Direction and Intervention)
(67) I.A. No. 50277, 50275 and 50278/2020 (Application for Direction, Intervention and Exemption
from filing affidavit)
(68) I.A. No.43810/2020(Application for Direction)
(69) I.A. No.24654/2020 (Application for Direction)
(70) I.A. No. 2595/2020 (Application for Direction)
(71) I.A. No.179807/2019(Application for Direction)
(72) I.A. No.151770/2019 (Application for Direction)
(73) I.A. No.107494/2019(Application for Direction)
(74) I.A. No.75467 /2019(Application for Direction )
(75) I.A. No.185594/2018(Application for Direction)
(76) I.A. No.183793, 183794 and 183800/2018 (Application for Direction)
(77) I.A. No.119302/2018(Application for Direction)
(78) I.A. No.94381/2018 (Application for Direction)
(79) I.A. No. 20915/2018 (Application for Direction)
(80) I.A. No.138756/2017(Application for Direction)
(81) I.A. No.136095/2017(Application for Direction)
(82) I.A. No.132726/2017(Application for Direction)
(83) I.A. No.78094 /2017(Application for Direction)
(84) I.A. No.73741/2021(Application for intervention)
(85) I.A. No.83071/2018(Application for Direction)
 41.1Connected
W.P.(C) No. 640/2016
X
JANALOK PRATISTHAN THROUGH ITS PRESIDENT MRS. SUNANDA BALKRISHNA KADAMD. K. DEVESH[P-1]
Versus
UNION OF INDIA THE THE SECRETARY (REVENUE) MINISTRY OF FINANCEB. KRISHNA PRASAD[R-1], [R-1], MUKESH KUMAR MARORIA[R-3]
IA No. 110474/2019 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 102672/2017 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 108618/2021 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 107462/2017 - PERMISSION TO FILE APPLICATION FOR DIRECTION
 41.2Connected
C.A. No. 13394/2015
XVII
PACL LTD.WAJEEH SHAFIQ[P-1]
Versus
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA AND ORS.PRASHANT BHUSHAN[IMPL], MUKESH KUMAR MARORIA[IMPL], SHANTANU KUMAR[R-1], RAJIV RANJAN DWIVEDI[R-1], K J JOHN AND CO[R-1]
UTTARA BABBAR[IMPL],
TARUN GUPTA[IMPL], SONAM GUPTA[IMPL], MOHIT PAUL[IMPL], ARUN K. SINHA[IMPL]
MD. SHAHID ANWAR[INT], GAGAN GUPTA[INT]
FOR
FOR INTERVENTION APPLICATION ON IA 24482/2018
FOR APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS ON IA 24485/2018
FOR STAY APPLICATION ON IA 24487/2018
FOR INTERVENTION APPLICATION ON IA 2632/2019
FOR APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS ON IA 2633/2019
FOR INTERVENTION APPLICATION ON IA 2636/2019
FOR APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS ON IA 2637/2019
FOR INTERVENTION APPLICATION ON IA 25193/2021
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 25194/2021
FOR CLARIFICATION/DIRECTION ON IA 25195/2021
IA No. 24485/2018 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 2637/2019 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 2633/2019 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 25195/2021 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 25194/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 24482/2018 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 25193/2021 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 2636/2019 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 2632/2019 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 24487/2018 - STAY APPLICATION
42C.A. No. 11070-11071/2017
XVII
LANCO AMARKANTAK POWER LTDUMESH KUMAR KHAITAN[P-1]
Versus
HARYANA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION AND ORS.K. V. MOHAN[R-3][PR], PUKHRAMBAM RAMESH KUMAR[R-4][PR]
IA No. 2045/2018 - CONDONATION OF DELAY IN FILING REJOINDER
IA No. 43304/2017 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 43305/2017 - STAY APPLICATION
43C.A. No. 23527/2017
XVII
ABRO TECHNOLOGIES (P) LTDVIKAS MEHTA
Versus
DELHI WAREHOUSING PVT LTD AND ORS.NIDHI MOHAN PARASHAR[R-3], DIGGAJ PATHAK[R-4], PARIJAT KISHORE[R-5], RAMESHWAR PRASAD GOYAL[R-7], BIRENDRA KUMAR MISHRA[R-2]
FOR ADMISSION
IA No. 100074/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 3509/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 132757/2017 - STAY APPLICATION
44C.A. No. 10377/2017
XVII
HOTEL KASAULI INN AND ANR. AND ANR.T. MAHIPAL
Versus
SOCIETY FOR PRESERVATION OF KASAULI AND ITS ENVIRONS (SPOKE) AND ORS.SUBHRO SANYAL[R-1]
IA No. 71197/2017 - EX-PARTE STAY
IA No. 71196/2017 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 112271/2017 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 74461/2017 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
45C.A. No. 7451-7452/2018
XVII-A
M/S. BALAJI ACTION BUILDWELLRAJESH KUMAR GAUTAM
Versus
COMMISSIONER OF CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX CUSTOM AND CENTRAL EXCISEB. KRISHNA PRASAD[R-1]
46C.A. No. 1674/2019
XVII-A
UPS JETAIR EXPRESS PVT. LTD.BHARGAVA V. DESAI[P-1]
Versus
CCE MUMBAI IIMUKESH KUMAR MARORIA[R-1]
[NOT TAKEN UP FROM 26.10.2021]
IA No. 28596/2019 - EX-PARTE STAY
47C.A. No. 5202-5204/2019
XVII
PVP GLOBAL VENTURES PRIVATE LIMITEDUJJAL BANERJEE
Versus
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA K J JOHN AND CO[R-1]
FOR ADMISSION and IA No.96395/2019-EX-PARTE STAY
IA No. 96395/2019 - EX-PARTE STAY
 47.1Connected
Diary No. 21064-2020
XVII
RAKHI TRADING PVT. LTD.HARSH V. SURANA
Versus
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIABHARGAVA V. DESAI
FOR ADMISSION and IA No.103888/2020-STAY APPLICATION and IA No.103887/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING APPEAL
48C.A. No. 258/2020
XVII
STATE BANK OF INDIAANKUR MITTAL[P-1]
Versus
MOSER BAER KARAMACHARI UNION AND ANR.SIBO SANKAR MISHRA[R-1], MITTER & MITTER CO.[R-2]
SWARNENDU CHATTERJEE[IMPL]
PRASANNA S.[INT]
FOR ADMISSION and IA No.187446/2019-EX-PARTE STAY
IA No. 72703/2021 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 187446/2019 - EX-PARTE STAY
IA No. 72698/2021 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
 48.1Connected
C.A. No. 2520/2020
XVII
APPALA SIVA KUMAR AND ORS.MAYANK PANDEY
Versus
SAVAN GODIWALA AND ORS.S. S. SHROFF[R-1]
IA
FOR APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS ON IA 52541/2020
FOR EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT ON IA 52543/2020
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 52544/2020
FOR DELETING THE NAME OF PETITIONER/RESPONDENT ON IA 104191/2021
IA No. 52541/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 104191/2021 - DELETING THE NAME OF PETITIONER/RESPONDENT
IA No. 52543/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 52544/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
49SLP(Crl) No. 776/2020
II-B
NEERAJ GUPTARAKHI RAY
Versus
PARDEEP KUMAR BANSAL AND ORS.SANJAY JAIN[R-1], [R-2], [R-3], NIKHIL GOEL[R-4]
IA No. 4855/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 4856/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 88814/2021 - STAY APPLICATION
IA No. 38541/2021 - STAY APPLICATION
50C.A. No. 423/2020
XVII
OM PRAKASH PANDEYSUBHASISH BHOWMICK[P-1]
Versus
STATE BANK OF INDIA AND ANR.AMARJIT SINGH BEDI[R-1], SAHIL TAGOTRA[R-2]
IA FOR EX-PARTE STAY ON IA 186471/2019 FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 186473/2019 FOR APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS ON
IA 133763/2020
[NOT TAKEN UP ON 28.09.2021]
IA No. 133763/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 186471/2019 - EX-PARTE STAY
IA No. 186473/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
51SLP(C) No. 1111/2020
XI-A
ODISHA STATE FINANCIAL CORPORATIONSHIBASHISH MISRA
Versus
ODISHA STATE FINANCIAL CORPORATION EMPLOYEES UNION AND ORS.VAIBHAV MANU SRIVASTAVA[R-1], RAVI PRAKASH MEHROTRA[R-2], [R-3], [R-4]
only I.A. No. 8097 of 2021 for vacating stay is listed.
IA No. 119722/2021 - APPLICATION FOR PERMISSION
IA No. 8097/2021 - VACATING STAY
52SLP(C) No. 4743/2020
IV-A
UNION OF INDIAGURMEET SINGH MAKKER
Versus
G. KIRAN AND ORS.RAJESH MAHALE[CAVEAT], [R-1], VARDHMAN KAUSHIK [R-2], PAI AMIT[R-3]
[NOT TAKEN UP ON 22.09.2021]
IA No. 108360/2020 - VACATING STAY
 52.1Connected
Diary No. 24490-2020
IV-A
ANTONY S MARIYAPPAPAI AMIT
Versus
G. KIRAN AND ORS.
FOR
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 117091/2020
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 117092/2020
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES ON IA 120986/2020
IA No. 117091/2020 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 117092/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 120986/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
53SLP(C) No. 9233/2020
XIV
NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANYBHARGAVA V. DESAI[P-1]
Versus
DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX CIRCLE 2(2) INTERNATIONAL TAXATION NEW DELHI AND ANR.RAJ BAHADUR YADAV[R-1], [R-2]
54SLP(C) No. 1913/2021
X
M/S KUNDAN SINGH PREM SINGH JAMNAL AND ANR.GAURAV GOEL
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.ARVIND KUMAR SHARMA[R-1], [R-2], [R-3], [R-4]
IA No. 58957/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 58956/2021 - STAY APPLICATION
55SLP(Crl) No. 2641/2021
II-B
BHAGABAN GANTYAYATNIKILESH RAMACHANDRAN
Versus
THE STATE OF ORISSA AND ANR.SHIBASHISH MISRA[R-1], SAURABH MISHRA[R-2]
FOR ADMISSION and I.R.
IA No. 43408/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 105425/2021 - VACATING STAY
56SLP(C) No. 4881/2021
XVII-A
HYUNDAI MOTOR INDIA LIMITEDCHANDAN KUMAR
Versus
SHAILENDRA BHATNAGARDHRUV TAMTA[CAVEAT], [R-1]
IA No. 54113/2021 - VACATING STAY
57SLP(Crl) No. 7266/2021
II-C
DIRECTORATE OF ENFORCEMENTMUKESH KUMAR MARORIA
Versus
PUNEET JAINR. C. KOHLI[R-1]
IA No.121543/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.121541/2021-STAY APPLICATION
 57.1Connected
SLP(Crl) No. 7942/2021
II-C
BIMAL KUMAR JAINNIDHI JASWAL
Versus
DIRECTORATE OF ENFORCEMENTMUKESH KUMAR MARORIA[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.133566/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.136099/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T. and
IA No.133567/2021-PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES and IA No.136098/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES[TO BE TAKEN
UP ALONGWITH SLP (CRL) NO. 7266/2021]
58W.P.(C) No. 687/2019
PIL-W
BUFFALO TRADERS WELFARE ASSOCIATION (REGD)RAJNISH KUMAR JHA
Versus
UNION OF INDIA DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDARY AND DAIRYING, ANIMAL WELFARE DIVISION, THROUGH JOINT SECRETARY (NLM) AND ANR.RAJ BAHADUR YADAV[R-1]
PURUSHOTTAM SHARMA TRIPATHI[IMPL], KARANJAWALA & CO.[IMPL], DR. R.R. DESHPANDE AND ASSOCIATES[IMPL], BHAKTI VARDHAN
SINGH[IMPL], ANKITA CHAUDHARY[IMPL]
V. K. BIJU[INT], APARNA BHAT[INT]
{Mention Memo}
IA No. 47236/2020 - STAY APPLICATION
59W.P.(C) No. 730/2019
X
SWAMI VISHWANAND (SANYASI)PURUSHOTTAM SHARMA TRIPATHI
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.ANKIT KUMAR LAL[R-4], [R-5], [R-6]
{Mention Memo}
IA No. 39887/2021 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
60C.A. No. 8418/2019
XVII
UNION OF INDIA AND ANR.K. R. SASIPRABHU
Versus
VIDEOCON INDUSTRIES LIMITED AND ORS.SOUMIK GHOSAL[CAVEAT], P. K. JAIN[R-3]
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and IA No.168663/2019-STAY APPLICATION
[HON' CJI COURT MENTIONING (THR. MENTIONING BRANCH) NTBD DTD. 07.03.2020]
61C.A. No. 5891/2021
XVII
SAFECO HYGIENE FILMS PVT. LTD.KINGS AND ALLIANCE LLP
Versus
LOGANMOY LIMITED MATHESON TRUST CO. (BVI) LIMITED AND ANR.MOHIT D. RAM[CAVEAT]
IA No.121357/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.121355/2021-STAY APPLICATION and IA No.121354/2021-PERMISSION TO FILE
ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 61.1Connected
C.A. No. 5888/2021
XVII
M/S SBPL POLYMERS LLPKINGS AND ALLIANCE LLP
Versus
LOGANMOY LIMITED MATHESON TRUST CO. (BVI) LIMITED AND ORS.MOHIT D. RAM[CAVEAT]
IA No.121307/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.121306/2021-STAY APPLICATION and IA No.121305/2021-PERMISSION TO FILE
ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES.
62C.A. No. 6253/2021
XVII
SHREE PUSHKAR CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITEDCHAND QURESHI
Versus
MADHYA PRADESH INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION AND ORS.
IA No.131678/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.131677/2021-EX-PARTE STAY
63C.A. No. 6555/2021
XVII
DOSHION PRIVATE LIMITED (HOLDING COMPANY) AND ANR.TARUNA SINGH GOHIL
Versus
PHOENIX ARC PVT. LTD. AND ANR.GAURAV AGRAWAL[R-1]
IA No.136265/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.136264/2021-STAY APPLICATION and IA No.136262/2021-PERMISSION TO FILE
APPEAL
64C.A. No. 2199/2021
XVII
RAJRATAN BABULAL AGARWALANISH AGARWAL
Versus
SOLARTEX INDIA PVT. LTD. AND ORS.VIKRAM HEGDE[R-1], DEEPANWITA PRIYANKA[R-3]
{Mention Memo}
[LIST ON 30.11.2021---MM---13.11.2021---10/801]
IA No. 140750/2021 - APPLICATION FOR VACATION OF INTERIM ORDER
65Diary No. 12185-2021
IX
SONU SURESH LOKCHANDANI AND ANR.AMOL B. KARANDE
Versus
PRABHAKAR NAMDEVRAO GAIKWAD AND ANR.
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.64597/2021-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.64599/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.64598/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA No.64600/2021-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
NOT TAKEN UP FROM 17.11.2021
IA No. 64597/2021 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 64600/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 64599/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 64598/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
 65.1Connected
Diary No. 12197-2021
IX
SONU SURESH LOKCHANDANI AND ANR.AMOL B. KARANDE
Versus
PRABHAKAR NAMDEVRAO GAIKWAD AND ANR.
IA
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 64829/2021
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 64830/2021
IA No. 64829/2021 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 64830/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
 65.2Connected
Diary No. 12194-2021
IX
SONU SURESH LOKCHANDANI AND ANR.AMOL B. KARANDE
Versus
PRABHAKAR NAMDEVRAO GAIKWAD AND ANR.
FOR
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 65496/2021
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 65497/2021
IA No. 65496/2021 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 65497/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
66SLP(C) No. 16607/2013
IV-A
NAGARAJAS. N. BHAT
Versus
PANJU POOJARY AND ORS.BALAJI SRINIVASAN
List for final disposal
67SLP(C) No. 36707-36708/2013
IX
RAMCHANDRA DADU KOKARE (DEAD) THROUGH LRS.ABHA R. SHARMA
Versus
SONABAI APPAJI DEOKATE(D)BY LRS.. AND ANR.SUDHANSHU S. CHOUDHARI, RAMESHWAR PRASAD GOYAL
68W.P.(C) No. 419/2016
X
INDIAN EX SERVICEMEN MOVEMENT (AN ALL INDIA FEDERATION OF MILITARY VETERANS ORGANISATION REPRESENTEDBALAJI SRINIVASAN
Versus
UNION OF INDIA DEPARTMENT OF EXSERVICEMEN WELFARE MINISTRY OF DEFENCE SECRETARYMUKESH KUMAR MARORIA
IA No. 33253/2017 - I A FOR AMENDMENT OF WP
69SLP(C) No. 34725/2016
XI-A
MADHABA CH. SAHOOG.SIVABALAMURUGAN
Versus
STATE OF ORISSA AND ANR.SOM RAJ CHOUDHURY
NOT TAKEN UP FROM 08.09.2021
IA No. 1/2016 - CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
70CONMT.PET.(C) No. 77-78/2019 in C.A. No. 5690-5691/2018
XVI
ARUN KUMAR SINGHSUBHRO SANYAL[P-1]
Versus
ARAVIND KUMAR CHAUDHARY AND ORS.ABHINAV MUKERJI[R-1], [R-2], [R-3]
IN C.A. No. - 5690/2018, IN C.A. No. - 5691/2018,
IA No. 103972/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 92344/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 155664/2018 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 195579/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 174548/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 128270/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 128267/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 9345/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
71MA 555/2020 in C.A. No. 8946/2019
III-A
TEJ NARAIN SINGHP. NARASIMHAN
Versus
MAHENDRA CHAUBEY (DEAD) THROUGH LRS. AND ANR.K. S. RANA, ANIL K. CHOPRA[R-1], AMIT PAWAN[R-1]
IN C.A. No. - 8946/2019,
IA No. 131677/2020 - DISCHARGE OF ADVOCATE ON RECORD
IA No. 194459/2019 - DISCHARGE OF ADVOCATE ON RECORD
IA No. 194464/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 194461/2019 - MODIFICATION
72SLP(Crl) No. 665/2020
II-C
ARUN RATHIARUNIMA DWIVEDI
Versus
INOX AIR PRODUCTS PVT. LTD. AND ORS. KHAITAN & CO.[CAVEAT]
NOT TAKEN UP FROM 17.11.2021
IA No. 7564/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 7563/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 7561/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
73Diary No. 3590-2020
IV-B
THE PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX GURGAONANIL KATIYAR
Versus
DLF UNIVERSAL LTD.
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.28665/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING
74SLP(C) No. 5449/2020
IX
SINHGAD TECHNICAL EDUCATION SOCIETY AND ANR. LAWYER S KNIT & CO[P-1]
Versus
ASHUTOSH ABASAHEB DESHMUKH AND ORS.HIREN DASAN[R-1]
IA No.38046/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.38047/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T.
NOT TAKEN UP FROM 17.11.2021
IA No. 38046/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 38047/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
75W.P.(C) No. 841/2021
X
THE STATE OF MAHARASHTRASACHIN PATIL
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.AMRISH KUMAR[R-4]
ARVIND S. AVHAD[INT]
FOR ADMISSION and IA No.91505/2021-GRANT OF INTERIM RELIEF and IA No.91506/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA No.91507/2021-EXEMPTION FROM FILING
AFFIDAVIT
76Diary No. 12516-2019
XVII
PRAMOD KUMAR GOYALSHYAM D. NANDAN
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.
ANNAM D. N. RAO[IMPL]
[ TO BE TAKEN UP ALONG WITH I.A.NO.1000 IN W.P.(C)NO.202/1995 ]
 76.1Connected
C.A. No. 4566-4567/2019
XVII
ZILA KHANIJ UDYOG SANGHAPOORV KURUP
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.
IA No.68564/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.68565/2019-EX-PARTE STAY and IA No.68560/2019-CONDONATION OF DELAY IN
REFILING
 76.2Connected
Diary No. 14927-2019
XVII
THE STATE OF RAJASTHANMILIND KUMAR
Versus
NITYENDRA MANAV AND ORS.
IA No.70818/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.70817/2019-STAY APPLICATION and IA No.70816/2019-CONDONATION OF DELAY IN
FILING APPEAL
77W.P.(C) No. 115/2004
PIL-W
GENE CAMPAIGN . AND ANR.PUKHRAMBAM RAMESH KUMAR[P-2]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.ANIL KATIYAR
{Mention Memo}
[IA-122182/21 IN WC-260/05 MENTIONED---MM---10.11.2021---1/801]
 77.1Connected
W.P.(C) No. 260/2005
PIL-W
ARUNA RODRIGUES . AND ORS.PRASHANT BHUSHAN, [P-4]
Versus
UNION OF INDIA MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE AND ORS.ANIL KATIYAR, APPLICANT-IN-PERSON[INT], SRIKALA GURUKRISHNA KUMAR, S. HARIHARAN, JITENDRA MOHAN SHARMA, GURMEET SINGH MAKKER, D. N. GOBURDHAN, ANIL
KUMAR MISHRA-I
PRANAV SACHDEVA[N-8][INT]
{Mention Memo}
FOR APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS ON IA 122182/2021
IA No. 122182/2021 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
78SLP(C) No. 8238-8239/2020
IV-A
T. THIMMANNAKARUNAKAR MAHALIK
Versus
UNITED INDIA INSURANCE CO.LTD. AND ANR.
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.61226/2020-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
79SLP(C) No. 29350/2012
XIV
LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA AND ANR.RAKESH K. SHARMA[P-1]
Versus
R.K. SHARMA AND ANR.SURYA KANT[R-1]
{Mention Memo}
80Diary No. 27046-2020
XVI-A
HAKIM TAJAMUL HUSSAIN AND ANR.PALLAVI PRATAP
Versus
UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.135686/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.135684/2020-PERMISSION TO FILE PETITION
(SLP/TP/WP/..) and IA No.135687/2020-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 80.1Connected
Diary No. 466-2021
XVI-A
NARO RAM AND ORS.MUKUL KUMAR
Versus
STATE OF JAMMU AND KASHMIR AND ORS.
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.4544/2021-PERMISSION TO FILE PETITION (SLP/TP/WP/..) and IA No.4545/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL
DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 80.2Connected
Diary No. 468-2021
XVI-A
GHULAM NABI AND ANR.MUKUL KUMAR
Versus
UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR AND ORS.
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.9122/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.9120/2021-PERMISSION TO FILE PETITION
(SLP/TP/WP/..) and IA No.9123/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
81MA 208/2021 in W.P.(C) No. 1031/2019
X
ANURADHA BHASINPRATEEK K CHADHA
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.
{Mention Memo}
IN W.P.(C) No. - 1031/2019,
FOR ADMISSION and IA No.129425/2020-APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
82W.P.(C) No. 63/2021
PIL-W
PRIVATE SCHOOLS ASSOCIATION J AND KSHADAN FARASAT
Versus
HOME DEPARTMENT AND ORS.
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and IA No.6349/2021-GRANT OF INTERIM RELIEF
PAPER BOOKS NEED TO BE SENT RESIDENCE OF HON. NVR
83W.P.(C) No. 732/2021
X
SRI. CHI. V.V. KUTUMBA RAJU AND ORS.HITENDRA NATH RATH
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and IA No.76441/2021-GRANT OF INTERIM RELIEF
[NOT TO DELETE FROM THE NOTIFIED DATE---MM---28.10.2021---1/803]
 83.1Connected
W.P.(C) No. 737/2021
PIL-W
B. SRINIVASA REDDY AND ORS.HITENDRA NATH RATH
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and IA No.77041/2021-GRANT OF INTERIM RELIEF
84MA 1388/2021 in W.P.(C) No. 76/2015
X
ASHISH RANJAN AND ORS.GAURAV SHARMA
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.GURMEET SINGH MAKKER[R-1]
{Mention Memo}
IN W.P.(C) No. - 76/2015,
FOR ADMISSION and IA No.101750/2021-CLARIFICATION/DIRECTION
85Diary No. 12991-2019
IX
SITARAM S/O SADHU WAGHMARESHEKHAR KUMAR[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.114358/2019-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.114361/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
and IA No.114362/2019-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA No.114357/2019-CONDONATION OF DELAY IN REFILING
86W.P.(C) No. 1253/2020
PIL-W
RAVINDERA SINGH SHEKHAWATANURAG
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.112385/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T.
87W.P.(C) No. 1470/2020
PIL-W
ASHWINI KUMAR UPADHYAYASHWANI KUMAR DUBEY
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.
{Mention Memo}
FOR ADMISSION
88W.P.(C) No. 14/2021
PIL-W
ASHWINI KUMAR UPADHYAYASHWANI KUMAR DUBEY
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.
{Mention Memo}
FOR ADMISSION
89SLP(Crl) No. 9335/2017
II-A
SHYAM LAL LUHARHARSH PARASHAR[P-1]
Versus
THE STATE OF MADHYA PRADESH THE STATE OF M.P.PASHUPATHI NATH RAZDAN[R-1]
[NOT TAKEN UP ON 07.10.2021]
IA No. 87614/2018 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 126763/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 102069/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
90SLP(C) No. 28312/2017
XI
RAJA RAM SINGHANKUR YADAV[P-1]
Versus
STATE OF U.P. AND ORS.PRADEEP MISRA[R-1], [R-2], [R-3], [R-4]
FOR ADMISSION and IA No.108222/2017-EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 42670/2018 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
91Diary No. 16232-2020
IV-B
THE STATE OF HARYANA AND ANR.MONIKA GUSAIN
Versus
M/S INNOVATIVE REALTORS PVT LTD.TARUN GUPTA[R-3], [R-4], [R-5], [R-6], [R-7], [R-8], [R-9], [R-10], [R-11], [R-11], [R-12], [R-12], [R-13], [R-14], [R-14], [R-15], [R-15], [R-16],
[R-16], [R-17], [R-17], [R-18], [R-18], [R-20], SHUBHAM BHALLA[R-24], JYOTI MENDIRATTA[R-27], [R-34], [R-43], VARDHMAN KAUSHIK [R-37], VISHNU
KANT[R-39], [R-40], [R-41], SIDDHARTH MITTAL[R-42], VINOD KUMAR TEWARI[R-54], MOHIT D. RAM[R-61], [R-62]
IA No. 42406/2021 - APPLICATION FOR SUBSTITUTION
IA No. 87264/2020 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 87265/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 42408/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
 91.1Connected
Diary No. 15833-2020
IV-B
BALBIR SINGHSIDDHARTH MITTAL
Versus
THE STATE OF HARYANA AND ANR.MONIKA GUSAIN[R-1], [R-2]
IA
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 15879/2021
IA No. 15879/2021 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
 91.2Connected
Diary No. 12697-2020
IV-B
RAJENDER SINGHSIDDHARTH MITTAL
Versus
THE STATE OF HARYANA AND ANR.
IA No. 34731/2021 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
 91.3Connected
Diary No. 762-2021
IV-B
RAVI JI MAWASIDDHARTH MITTAL
Versus
STATE OF HARYANA AND ORS.
IA
FOR PERMISSION TO FILE PETITION (SLP/TP/WP/..) ON IA 88888/2021
FOR APPLICATION FOR SUBSTITUTION ON IA 88889/2021
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING SUBSTITUTION APPLN. ON IA 88890/2021
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 88891/2021
IA No. 88889/2021 - APPLICATION FOR SUBSTITUTION
IA No. 88890/2021 - CONDONATION OF DELAY IN FILING SUBSTITUTION APPLN.
IA No. 88891/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 88888/2021 - PERMISSION TO FILE PETITION (SLP/TP/WP/..)
92SLP(Crl) No. 106-107/2021
II
STATE OF RAJASTHAN AND ORS.SANDEEP KUMAR JHA
Versus
JAGDISH PRASAD
[ TO BE TAKEN UP AT 2.00 P.M. ]
[R/P DT. 16.09.2021]
 92.1Connected
SLP(Crl) No. 146/2021
II
STATE OF RAJASTHANSANDEEP KUMAR JHA
Versus
MUKESH
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.2145/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.2146/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T.
 92.2Connected
SLP(Crl) No. 1679-1691/2021
II
THE STATE OF RAJASTHAN ETC.SANDEEP KUMAR JHA
Versus
ASHARAM ETC.
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.27221/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.27223/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T.
 92.3Connected
SLP(Crl) No. 1065-1069/2021
II
THE STATE OF RAJASTHANSANDEEP KUMAR JHA
Versus
HANUMAN
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.16362/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.16363/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T.
 92.4Connected
SLP(Crl) No. 1063-1064/2021
II
THE STATE OF RAJASTHAN AND ORS.SANDEEP KUMAR JHA
Versus
PUKHRAJ GURJAR
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.16358/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.16360/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T.
 92.5Connected
SLP(Crl) No. 4477-4478/2021
II
STATE OF RAJASTHAN AND ANR.SANDEEP KUMAR JHA
Versus
RAM BABU SHARMA
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.72119/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.72121/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T.
 92.6Connected
SLP(Crl) No. 286/2021
II
STATE OF RAJASTHAN AND ORS.SANDEEP KUMAR JHA
Versus
HEERA LAL GURJAR
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.3128/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.3129/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T.
 92.7Connected
SLP(Crl) No. 1613-1614/2021
II
THE STATE OF RAJASTHAN ETC.SANDEEP KUMAR JHA
Versus
BALRAM ETC.
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.26045/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.26046/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T.
 92.8Connected
SLP(Crl) No. 312/2021
II
STATE OF RAJASTHANSANDEEP KUMAR JHA
Versus
THANDIRAM
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.3549/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.3551/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T.
 92.9Connected
SLP(Crl) No. 1042/2021
II
THE STATE OF RAJASTHANSANDEEP KUMAR JHA
Versus
JULFI SINGH
 92.10Connected
SLP(Crl) No. 4017-4020/2021
II
SANGRAM SINGHABHISHEK GUPTA
Versus
THE STATE OF RAJASTHAN AND ORS.MILIND KUMAR[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.65094/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
93SLP(C) No. 3078/2021
XIV
DR. SONALI BADHECHRISTI JAIN
Versus
THE DIRECTORATE OF ENFORCEMENT AND ORS.MUKESH KUMAR MARORIA[R-1], [R-2]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.25010/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
NTU FROM 9.11.2021
IA No. 103992/2021 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
94SLP(C) No. 31726/2012
XIV
UNION OF INDIA AND ORS.AMRISH KUMAR
Versus
M/S. ASHOKA ESTATE PVT. LTD. AND ORS.VIKAS MEHTA[R-1], [R-3], [R-4], [R-5], [R-6], [R-7], [R-8], [R-9], [R-11], [R-12], [R-13], [R-14], [R-15], [R-16], [R-17], HRISHIKESH
BARUAH[R-18]
SARVESH SINGH[INT]
IA No. 140907/2018 - APPLICATION FOR SUBSTITUTION
IA No. 140909/2018 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 6/2015 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 148124/2018 - WITHDRAWAL OF CASE / APPLICATION
 94.1Connected
SLP(C) No. 35120/2016
XIV
UNION OF INDIA AND ORS.RAJ BAHADUR YADAV[P-1]
Versus
BRIG. HARBANS BAHADUR (DEAD) BY LR. AND ORS.RAHUL NARAYAN[R-1], [R-2], P. V. YOGESWARAN[R-3]
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 1/2016
 94.2Connected
SLP(C) No. 34727/2016
XIV
UNION OF INDIA AND ORS.RAJ BAHADUR YADAV
Versus
M/S ANSAL PROPERTIES AND INDUSTRYSANJAY JAIN
 94.3Connected
SLP(C) No. 34729/2016
XIV
UNION OF INDIA AND ORS.RAJ BAHADUR YADAV
Versus
M/S. KAILASH NATH ASSOCIATESSARVESH SINGH
 94.4Connected
SLP(C) No. 34730/2016
XIV
UNION OF INDIA AND ORS.RAJ BAHADUR YADAV
Versus
PUSHPA VADERAPRIYA PURI[R-1]
 94.5Connected
SLP(C) No. 34728/2016
XIV
UNION OF INDIA AND ORS.RAJ BAHADUR YADAV
Versus
M/S SAGOON BUILDERS (P) LTD
 94.6Connected
SLP(C) No. 35121/2016
XIV
UNION OF INDIA AND ORS.MUKESH KUMAR MARORIA[P-1], [P-2], [P-3], [P-4]
Versus
M/S. ANSAL PROPERTIES AND INDUSTRIES LTD.SANJAY JAIN
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 1/2016
95Crl.A. No. 351-353/2014
II-C
STATE OF KARNATAKA BY MANGADI ROAD P.S.V. N. RAGHUPATHY[P-1]
Versus
SYED MOHAMMED IBRAHIM AND ORS.ETC.ETC. AND ORS.SATYA MITRA[R-1], KAMINI JAISWAL[R-1]
CRL A NO 498-499/20, 500-501/20 & 502/20 TO BE LISTED FOR FINAL DISPOSAL
IA No. 139344/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 39217/2018 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 95.1Connected
Crl.A. No. 502/2020
II-C
MEERA SB @ MEERAKAMINI JAISWAL
Versus
STATE OF KARNATAKAV. N. RAGHUPATHY
IA No. 101545/2021 - APPLICATION FOR REVIVAL
IA No. 5607/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5606/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5605/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5436/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5609/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5608/2017 - GRANT OF BAIL
 95.2Connected
Crl.A. No. 500-501/2020
II-C
SYED MOHAMMED IBRAHIMKAMINI JAISWAL, [P-2][PR], [P-3][PR], [P-4][PR], [P-5][PR], [P-6][PR], [P-7][PR], [P-8][PR]
Versus
STATE OF KARNATAKAV. N. RAGHUPATHY
IA No. 99452/2021 - APPLICATION FOR PERMISSION
IA No. 1388/2016 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 5432/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5428/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5615/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5613/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5612/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5611/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5610/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 1386/2016 - PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES
IA No. 8485/2017 - RECALLING THE COURTS ORDER
IA No. 8483/2017 - RECALLING THE COURTS ORDER
 95.3Connected
Crl.A. No. 498-499/2020
II-C
IZHER BAIGKAMINI JAISWAL, [P-2][PR], [P-3][PR], [P-4][PR], [P-5][PR], [P-6][PR], [P-7][PR], [P-8][PR]
Versus
STATE OF KARNATAKAV. N. RAGHUPATHY
IA No. 101556/2021 - APPLICATION FOR REVIVAL
IA No. 57732/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 1381/2016 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 5422/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5631/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5420/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5629/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5628/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5625/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5622/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5620/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5618/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5423/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 5632/2017 - GRANT OF BAIL
IA No. 1379/2016 - PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES
96SLP(Crl) No. 8960/2013
II-A
BAL KRISHAN SHUKLAB. K. PAL[P-1], MISHRA SAURABH[P-1]
Versus
VIVEK KUMAR CHOUBEY AND ORS.SHIV SAGAR TIWARI[R-1], [R-2], [R-3], PASHUPATHI NATH RAZDAN[R-4]
[NOT TAKEN UP ON 16.11.2021]
97SLP(C) No. 26115/2015
XVII-A
M/S. SHANKAR CHAWAL UDYOGABHISHEK VIKAS[P-1]
Versus
ORIENTAL BANK OF COMMERCE AND ORS.VIPIN KUMAR JAI[R-1], SANJAY KAPUR[R-1]
98SLP(C) No. 6261/2015
XVII
KRIPA SHANKAR JAISWALNANDINI SEN MUKHERJEE[P-1]
Versus
SHEO NARAIN JAISWAL . AND ORS.KAUSHIK PODDAR[R-1]
99SLP(C) No. 12313/2015
XI-A
SRI NIRAKAR SAHOOGARGI KHANNA[P-1]
Versus
SUTAR CHEMICAL PRIVATE LTD. . AND ORS.SANDEEP DEVASHISH DAS[R-1]
 99.1Connected
S.L.P.(C)...CC No. 6820/2016
XI-A
SULTAN CHEMICAL PVT. LTDSANDEEP DEVASHISH DAS
Versus
NIRAKAR SAHOO . AND ORS.
IA No. 1/2016 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
100SLP(C) No. 12810-12811/2015
III
THE STATE OF GUJARAT AND ANR.DEEPANWITA PRIYANKA[P-1]
Versus
RABARI LALLUBHAI PRABHATBHAI AND ORS.
101SLP(C) No. 30419/2016
IV-A
BHEEMABAISHASHIBHUSHAN P. ADGAONKAR
Versus
NEELAWWA AND ORS.AWANISH KUMAR
NTU FROM 09.11.2021
IA No. 153036/2019 - GRANT OF INTERIM RELIEF
102SLP(C) No. 18436/2017
IX
MR PRAVIN GROVER, DECEASED THROUGH LR SABA GROVERMOHIT PAUL
Versus
M/S CANDOLIM DEVELOPERS PVT. LTD. THROUGH ITS DIRECTOR AND ORS.BINU TAMTA[R-2]
deleted from 14.07.2021
103SLP(C) No. 12927/2017
XII-A
NARAYANA REDDY (D) THRU LRS.D. ABHINAV RAO
Versus
K SATYANARAYANA AND ORS. AND ORS.ANNAM D. N. RAO
 103.1Connected
SLP(C) No. 13487/2017
XII-A
K KRISHNA REDDYD. ABHINAV RAO
Versus
K SATYANARAYANA AND ORS. AND ORS.ANNAM D. N. RAO[CAVEAT]
104S.L.P.(C) No. 15547/2017
XVI
PARUL PROJECTS LTD (NOW KNOWN AS AMRIT BIO- ENERGY AND INDUSTRIES LTD ) AND ORS.ANKIT KUMAR LAL[P-1]
Versus
DR MRINAL KANTI BASU AND ORS.P. S. SUDHEER[R-1], ANNE MATHEW[R-2]
IA No. 113005/2018 - APPLICATION FOR SUBSTITUTION
IA No. 113007/2018 - EXEMPTION FROM FILING DEATH CERTIFICATE / CERTIFIED COPY OF DEATH CERTIFICATE
105SLP(C) No. 23074/2017
III
THE STATE OF GUJARAT
Versus
CADILA HEALTHCARE LTD.KAVITA JHA[R-1]
106SLP(C) No. 23051/2017
XI
STARLIGHT BRUCHEM LTDMUKESH K. GIRI[P-1]
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.MEHA ASHOK AGGARWAL[R-7], SAMAR VIJAY SINGH[R-1], [R-2], SANSRITI PATHAK[R-3], SENTHIL JAGADEESAN[R-4], MUKTI CHOWDHARY[R-5], SAKSHI KAKKAR[R-6]
[NOT TAKEN UP FROM 26.10.2021]
IA No. 40293/2020 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 40291/2020 - CONDONATION OF DELAY IN FILING REJOINDER
IA No. 134552/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
107SLP(C) No. 3363/2018
XI
NANHEABHAY KUMAR[P-1]
Versus
STATE OF UP AND ORS.HARISH PANDEY[R-1], [R-2], [R-3]
 107.1Connected
SLP(C) No. 6486/2019
XI
GUPTESHWAR NATH DUBEYRAJEEV MAHESHWARANAND ROY
Versus
JOINT DIRECTOR OF EDUCATION AND ORS.HARISH PANDEY[R-1], [R-2], ABHISHEK KUMAR SINGH[R-3]
I.R.
 107.2Connected
SLP(C) No. 3251/2020
XI
MOHAMMAD REHANROHIT AMIT STHALEKAR
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.
IA No. 17926/2020 - APPLICATION FOR PERMISSION
IA No. 191268/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
 107.3Connected
SLP(C) No. 5225/2018
XI
RAEESUL HASAN AND ORS.
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESH BOARD OF SECONDARY EDUCATION PRINCIPAL SECRETARY AND ORS.NISCHAL KUMAR NEERAJ[CAVEAT], HARISH PANDEY[R-1], [R-2], [R-3], [R-4], ROHIT AMIT STHALEKAR, [R-6], [INT]
FOR
FOR STAY APPLICATION ON IA 111808/2020
FOR EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT ON IA 111809/2020
FOR impleading party ON IA 134919/2020
FOR INTERVENTION/IMPLEADMENT ON IA 134919/2020
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 134921/2020
FOR EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT ON IA 134922/2020
IA No. 111809/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 134922/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 134921/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 134919/2020 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 111808/2020 - STAY APPLICATION
108SLP(Crl) No. 7801/2017
II-B
KASTHURI RANGA IYERLIZ MATHEW[P-1]
Versus
STATE REP. BY ADDL. SUPERINTENDENT OF POLICE CBI AND ORS.G. PRAKASH[R-2], GAURAV AGRAWAL[R-3], SENTHIL JAGADEESAN[R-7], PRAKASH RANJAN NAYAK[R-8], ARVIND KUMAR SHARMA[R-1], P. V. SARAVANARAJA[R-5]
 108.1Connected
SLP(Crl) No. 8143/2017
II-B
R. SIVADASANP. V. SARAVANARAJA[P-1]
Versus
STATE OF KERALA REP. BY ADDL. SUPDT. OF POLICE AND ORS.G. PRAKASH[R-2], GAURAV AGRAWAL[R-5], SENTHIL JAGADEESAN[R-7], PRAKASH RANJAN NAYAK[R-8], ARVIND KUMAR SHARMA[R-1]
IA No. 108520/2017 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 108528/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
 108.2Connected
SLP(Crl) No. 365/2018
II-B
STATE THROUGH CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATIONMUKESH KUMAR MARORIA
Versus
K. MOHANCHANDRAN (IAS) (AI) AND ORS.GAURAV AGRAWAL[R-1], P. V. SARAVANARAJA[R-3], [R-3], SENTHIL JAGADEESAN[R-6], PRAKASH RANJAN NAYAK[R-7]
ASWATHI M.K.[INT]
FOR INTERVENTION APPLICATION ON IA 67955/2018
IA No. 67955/2018 - INTERVENTION APPLICATION
 108.3Connected
SLP(Crl) No. 364/2018
II-B
K. G. RAJASEKHARAN NAIRLIZ MATHEW[P-1]
Versus
STATE REP. BY ADDL. SUPERINTENDENT OF POLICE AND ORS.G. PRAKASH[R-2], GAURAV AGRAWAL[R-3], SENTHIL JAGADEESAN[R-7], PRAKASH RANJAN NAYAK[R-8], ARVIND KUMAR SHARMA[R-1], P. V. SARAVANARAJA[R-4]
 108.4Connected
Diary No. 41878-2017
II-B
V.M. SUDHEERANRAMESH BABU M. R.
Versus
K. MOHANACHANDRAN (IAS) AND ORS.
IA No. 667/2018 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 664/2018 - PERMISSION TO FILE PETITION (SLP/TP/WP/..)
109SLP(C) No. 11187-11188/2018
XIV
V.C. GOYALSWARUPAMA CHATURVEDI
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.DEEPAK GOEL[R-2], ARVIND KUMAR SHARMA[R-1], [R-3]
[NOT TAKEN UP ON 05.10.2021]
IA No. 52967/2018 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 52969/2018 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 52968/2018 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 109.1Connected
Diary No. 30311-2017
XIV
MAJOR GENERAL (RETD.) D.L. CHOWDHARYSANTOSH KUMAR PANDEY[P-1]
Versus
PUJA DUBEY AND ORS.MUKESH KUMAR MARORIA[R-2], [R-3], ROBIN KHOKHAR[R-5], [R-6], [R-7], [R-8], [R-9], DEEPAK GOEL[R-1]
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 102034/2017
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 102036/2017
IA No. 102034/2017 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 102036/2017 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
 109.2Connected
Diary No. 30169-2017
XIV
CHM (RTD) RAJBAL SINGHSWARUPAMA CHATURVEDI[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.MUKESH KUMAR MARORIA[R-1], [R-3], ROBIN KHOKHAR[R-8], [R-9], [R-10], [R-11], DEEPAK GOEL[R-2]
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 101404/2017
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 101405/2017
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS ON IA 101408/2017
FOR ON IA 101408/2017
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 101409/2017
IA No. 101404/2017 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 101405/2017 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 101409/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 101408/2017 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 109.3Connected
Diary No. 28711-2017
XIV
RAVINDER SINGHTALHA ABDUL RAHMAN
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.MUKESH KUMAR MARORIA[R-1], [R-3], ROBIN KHOKHAR[R-8], [R-9], [R-10], [R-11], [R-12], DEEPAK GOEL[R-2]
FOR PERMISSION TO FILE SLP/TP ON IA 89346/2017
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 89347/2017
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 89348/2017
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS ON IA 89349/2017
FOR ON IA 89349/2017
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 89350/2017
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS ON IA 92789/2017
FOR ON IA 92789/2017
IA No. 89348/2017 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 89347/2017 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 89350/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 89349/2017 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 92789/2017 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 89346/2017 - PERMISSION TO FILE PETITION (SLP/TP/WP/..)
 109.4Connected
Diary No. 30173-2017
XIV
NAIK (RETD) LOKESH KUMARSWARUPAMA CHATURVEDI[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.MUKESH KUMAR MARORIA[R-1], [R-3], ROBIN KHOKHAR[R-8], [R-9], [R-10], [R-11], DEEPAK GOEL[R-2]
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 100599/2017
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 100601/2017
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS ON IA 100603/2017
FOR ON IA 100603/2017
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 100607/2017
IA No. 100599/2017 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 100601/2017 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 100607/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 100603/2017 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 109.5Connected
Diary No. 29717-2017
XIV
RAJESH ANANDSWARUPAMA CHATURVEDI[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.MUKESH KUMAR MARORIA[R-1], [R-3], ROBIN KHOKHAR[R-8], [R-9], [R-10], [R-11], DEEPAK GOEL[R-2]
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 101359/2017
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 101361/2017
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS ON IA 101364/2017
FOR ON IA 101364/2017
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 101366/2017
IA No. 101359/2017 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 101361/2017 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 101366/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 101364/2017 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 109.6Connected
Diary No. 29720-2017
XIV
LT.COL.KARTIKEYAN RAOSWARUPAMA CHATURVEDI
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.MUKESH KUMAR MARORIA[R-1], [R-3], ROBIN KHOKHAR[R-10], DEEPAK GOEL[R-2]
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 102542/2017
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 102544/2017
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS ON IA 102547/2017
FOR ON IA 102547/2017
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 102548/2017
IA No. 102542/2017 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 102544/2017 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 102548/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 102547/2017 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
110Diary No. 483-2018
XII
DEVAGI AND ORS.S. RAJAPPA
Versus
KAMALAMMALMALAVIKA JAYANTH[R-1], [R-2]
IA No. 24413/2018 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
111SLP(Crl) No. 6808/2018
II-C
NALLAPPA GOPALSWAMYM.P. PARTHIBAN
Versus
STATE REP. BY INSPECTOR OF POLICEARVIND KUMAR SHARMA[R-1]
112SLP(C) No. 16627/2018
III
DASHRATHBHAI SOMJIBHAI BHILPRERANA CHATURVEDI[P-1]
Versus
GENERAL MANAGER RAILWAY ELECTRIFICATIONAMRISH KUMAR[R-1]
113W.P.(C) No. 1337/2018
X
ANUJ GOYALMRIGANK PRABHAKAR[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.AMRISH KUMAR[R-1], VARDHMAN KAUSHIK [R-3], RAMESH BABU M. R.[R-4], KAUSTUBH ANSHURAJ[R-6], ARCHANA PATHAK DAVE[R-7]
PRANAYA KUMAR MOHAPATRA[INT]
[NOT TAKEN UP FROM 26.10.2021]
IA No. 39007/2020 - AMENDMENT OF APPEAL / PETITION / I.A.
IA No. 20872/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 100838/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 91200/2020 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 59631/2020 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 125473/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
114SLP(C) No. 19600/2019
XIV
POONAM SHARMA AND ORS.TATINI BASU[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.SHUBHRANSHU PADHI[R-2], GURMEET SINGH MAKKER[R-3]
115SLP(C) No. 30157/2018
XI
DHANPATIA (SINCE DECEASED ) THR. L.R.RAJEEV SINGH[P-1]
Versus
U.P. STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION LTD.NISHIT AGRAWAL[R-1]
[NOT TAKEN UP ON 29.09.2021]
116C.A. No. 5364-5369/2019
III
THE STATE OF MAHARASHTRA AND ORS.NISHANT RAMAKANTRAO KATNESHWARKAR[P-1]
Versus
VIVEK VELANKAR AND ORS.BHARTI TYAGI[R-2], [R-3], UDAYADITYA BANERJEE[R-4], SANJAY KUMAR VISEN[R-5], SOUMIK GHOSAL[R-6], BLACK & WHITE SOLICITORS[R-7]
ONLY I.A. No. 124525/2019IN C.A NO. 5370/2019 IS TO BE LISTED
 116.1Connected
C.A. No. 5370/2019
III
HOTEL TUNGA REGENCY PRIVATE LTD.MRINAL GOPAL ELKER[P-1]
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRA AND ORS.NISHANT RAMAKANTRAO KATNESHWARKAR[R-1], [R-6], [R-7], SANJAY KUMAR VISEN[R-2], BLACK & WHITE SOLICITORS[R-3], UDAYADITYA BANERJEE[R-4], SOUMIK
GHOSAL[R-5]
FOR STAY APPLICATION ON IA 124525/2019
IA No. 124525/2019 - STAY APPLICATION
117SLP(C) No. 11820/2019
XIV
KISHORE KUMAR HAZARIKARAHUL PRATAP
Versus
THE STATE OF ASSAM AND ORS.DEBOJIT BORKAKATI[R-1], ANJANI KUMAR MISHRA[R-2], [R-3]
IA No. 76760/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 76491/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
118SLP(C) No. 3939/2021
XI
KARM PAL (SINCE DECEASED) AND ORS.A. KARTHIK
Versus
JOINT DIRECTOR OF CONSOLIDATION (ADMINISTRATIVE / JUDICIAL) SULTANPUR AND ORS.VISHAL ARUN[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.26433/2021-APPLICATION FOR SUBSTITUTION and IA No.26434/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA
No.26430/2021-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS and IA No.26432/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
119SLP(C) No. 18381/2019
XI
THAKUR GIRIRAJ JEE MAHRAJ MUKHARVIND MUKUT VIRAJMAN MANDIR AND ORS.NIKILESH RAMACHANDRAN
Versus
BHARATPUR ROYAL RELIGIOUS AND CEREMONIAL TRUST AND ORS.PARIJAT SINHA[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.108791/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.108794/2019-EXEMPTION FROM FILING O.T. and
IA No.108796/2019-DELETING THE NAME OF PETITIONER/RESPONDENT
[NOT TAKEN UP ON 30.09.2021]
IA No. 108791/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 108794/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 132585/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
120SLP(C) No. 20632/2019
IV-B
KRISHAN KUMAR AND ORS.TARUN GUPTA
Versus
STATE OF HARYANA AND ORS.ASHUTOSH DUBEY[R-7], [R-8]
121SLP(C) No. 14279/2019
XI
RAM CHARAN SINGH AND ANR.ANKUR YADAV
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.HARISH PANDEY[R-1], [R-2], [R-3], YASH PAL DHINGRA[R-4]
IA No. 3030/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 93652/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 101226/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
122SLP(C) No. 18609/2019
IV-B
PARVIN MEHRA AND ANR.G. K. BANSAL
Versus
THE ARYA SAMAJ LAWRENCE ROAD AMRITSAR AND ORS.SUDHANSU PALO[R-1], AJAY CHOUDHARY[R-5]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.108871/2019-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.108872/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 149894/2019 - APPLICATION FOR SUBSTITUTION
IA No. 166131/2019 - APPLICATION FOR TRANSPOSITION
IA No. 149897/2019 - CONDONATION OF DELAY IN FILING SUBSTITUTION APPLN.
IA No. 149889/2019 - CONDONATION OF DELAY IN FILING SUBSTITUTION APPLN.
IA No. 108872/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
123SLP(C) No. 17539-17540/2019
IV-B
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD AND ANR.PARIJAT SINHA
Versus
HARVINDER SINGHSRISHTI AGNIHOTRI[R-1]
PARIJAT KISHORE[IMPL]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.108443/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.108439/2019-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL
DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 108443/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 156291/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 108439/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
124SLP(C) No. 23480-23482/2019
XI
RAMESH CHANDRA PANDEY V. MAHESHWARI & CO.[P-1]
Versus
CENTRAL BANK OF INDIA AND ORS.O. P. GAGGAR[R-1], [R-2], [R-3]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.112965/2019-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA No.112962/2019-PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES and IA
No.112960/2019-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 112965/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 112960/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 112962/2019 - PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES
125SLP(C) No. 21118/2019
XII
MOHANAMBALM.P. PARTHIBAN
Versus
RAJENDRAN (DEAD) AND ANR.G. BALAJI[R-2]
FOR ADMISSION and I.R.
126SLP(C) No. 18647/2019
XI
THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.TANMAYA AGARWAL[P-1], [P-2], [P-3], [P-4]
Versus
DEVENDRA KUMAR MISHRAKARUNAKAR MAHALIK[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.110492/2019-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.110493/2019-EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 110492/2019 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 110493/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
127CONMT.PET.(C) No. 791/2019 in C.A. No. 5625/2017
X
ISHAQ AND ANR.PARMANAND GAUR
Versus
HANIF AND ORS.
IN C.A. No. - 5625/2017,
 127.1Connected
CONMT.PET.(C) No. 792-793/2019 in C.A. No. 5626-5627/2017
X
ISHAQ AND ANR.PARMANAND GAUR
Versus
HANIF AND ORS.MANJU JETLEY[R-1]
IN C.A. No. - 5626/2017, IN C.A. No. - 5627/2017,
128SLP(C) No. 18593/2019
XVII-A
R.K. SOOD(RAVINDER SOOD) AND ANR.PRAVEEN AGRAWAL[P-1]
Versus
THE MANAGER CUSTOMERS SERVICE CITI BANK MEMBER SERVICES AND ORS.CHANCHAL KUMAR GANGULI[R-1], ABID ALI BEERAN P[R-2], G. BALAJI[R-3]
129SLP(C) No. 17227/2019
XVII-A
M/S HI TECH INDIA BUILDERS AND DEVELOPERSUDDYAM MUKHERJEE[P-1]
Versus
SADANAND ARJUN MANE AND ANR.
130SLP(C) No. 25135/2019
IV-B
KANSHI RAM (DECEASED ) THR. LRS.MANJU JETLEY
Versus
JAWANTRI (NOW DECEASED) THROUGH LRS AND ANR.AJIT KUMAR EKKA[CAVEAT]
131C.A. No. 6047/2019
XVII-A
NARESH GARGPALLAVI TAYAL
Versus
BPTP LTD AND ANR.AMITA SINGH KALKAL[R-1]
132SLP(C) No. 17516/2019
XI
SHYAM LALANKUR YADAV
Versus
BOARD OF REVENUE AND ORS.TANMAYA AGARWAL[R-1], [R-1], [R-2], [R-2], [R-3], [R-3]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.108298/2019-EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 108298/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
133SLP(C) No. 20587/2019
IX
THE PR COMMISSIONER OF INCOME TAX CENTRAL IRAJ BAHADUR YADAV[P-1]
Versus
M/S PARINEE DEVELOPERS PVT. LTD.P. S. SUDHEER[R-1]
IA No. 120405/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
134SLP(C) No. 19196/2019
XI-A
M/S HARRISONS MALAYALAM LTD.RADHA SHYAM JENA
Versus
THE COMMISSIONER OF INCOME TAXANIL KATIYAR[R-1]
 134.1Connected
SLP(C) No. 19194-19195/2019
XI-A
HARRISONS MALAYALAM LTD.RADHA SHYAM JENA
Versus
THE ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAXANIL KATIYAR[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.116146/2019-CONDONATION OF DELAY IN FILING
 134.2Connected
SLP(C) No. 19197/2019
XI-A
HARRISONS MALAYALAM LTD.RADHA SHYAM JENA
Versus
THE ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAXANIL KATIYAR[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.114859/2019-CONDONATION OF DELAY IN FILING
 134.3Connected
SLP(C) No. 22866-22869/2019
XI-A
M/S HARRISONS MALAYALAM LTD.RADHA SHYAM JENA
Versus
THE COMMISSIONER OF INCOME TAX KOCHI
FOR ADMISSION and I.R.
 134.4Connected
Diary No. 34912-2019
XI-A
HARRISONS MALAYALAM LTD.RADHA SHYAM JENA
Versus
THE COMMISSIONER OF INCOME TAX COCHIN
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.152923/2019-CONDONATION OF DELAY IN FILING
135SLP(C) No. 20774/2019
XIV
UNION OF INDIA AND ORS.ARVIND KUMAR SHARMA
Versus
BALBIR SINGH
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.124824/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 124824/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 168079/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
136SLP(C) No. 21277-21278/2019
XI
STATE OF U.P. AND ORS.GARVESH KABRA
Versus
MOHD. RAFEEQ KHAN (DECEASED) THROUGH LRSMANJU JETLEY[R-1]
FOR ADMISSION and I.R.
[NOT TAKEN UP FROM 26.10.2021]
137SLP(C) No. 21592/2019
XI
BALAWAN SINGHSHRISH KUMAR MISRA
Versus
RANCHHORE SINGH (SINCE DECEASED) THROUGH LRS. AND ORS.PREETIKA DWIVEDI[R-1.3], [R-1.3], [R-1.2], [R-2.2], [R-2.1], [R-2], [R-3.5], [R-3.1], [R-3], [R-3.4], [R-3.3], [R-3.2], [R-3.6]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.130536/2019-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.130537/2019-EXEMPTION FROM FILING O.T.
138SLP(C) No. 4002/2020
XIV
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIASANTOSH KUMAR - I
Versus
PNC BEL (JV)PREM PRAKASH[CAVEAT][CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.11575/2020-PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES
IA No. 11575/2020 - PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES
139SLP(C) No. 27886/2019
IV-C
DEEPAK RAJAKVIKRANT SINGH BAIS[P-1]
Versus
SCHEDULED CASTE CERTIFICATE SCRUTINY COMMITTEE AND ORS.MRINAL GOPAL ELKER[R-2], [R-3]
[NOT TAKEN UP ON 22.09.2021]
140SLP(C) No. 891/2020
XI
STATE OF U.P. AND ORS.TANMAYA AGARWAL[P-1]
Versus
AKBAR ALIKAUSAR RAZA FARIDI[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.194462/2019-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.194465/2019-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA
No.194463/2019-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
141Diary No. 42493-2019
XVI
PRADEEP SINGH @ JAMUNA SINGH AND ORS.SATYA MITRA
Versus
MANIRAJ SINGH AND ORS.RANBIR SINGH YADAV[R-1], [R-2], [R-3], [R-4], [R-5]
IA No.3254/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.3255/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T.
142SLP(C) No. 1076/2021
XIV
MILAN RANABRAJ KISHORE MISHRA
Versus
GOVT. OF NCT OF DELHI AND ORS.B. V. BALARAM DAS[R-1], [R-2], [R-3], [R-4]
143SLP(C) No. 847-850/2020
XI-A
AROGYA HOLISTIC AYURVEDIC MEDICARE AND RESORTS LIMITED ETC.RAJI JOSEPH
Versus
JOINT REGISTRAR OF COOPERATIVE SOCIETIES AND ORS. ETC. ETC.C. K. SASI[R-1], [R-2], [R-4], [R-5], V. N. RAGHUPATHY[R-3]
144SLP(C) No. 29826/2019
IV-B
THE IMPROVEMENT TRUST BATALA THRU ITS CHAIRMANJOBY P. VARGHESE
Versus
KANWAL RAJ PURI AND ORS.SHREE PAL SINGH[R-1], [R-2], [R-3], [R-4]
 144.1Connected
SLP(C) No. 21/2020
IV-B
THE IMPROVEMENT TRUST BATALAJOBY P. VARGHESE
Versus
KRISHAN KUMAR DECEASED THROUGH HIS LEGAL HEIRS AND ORS.SHREE PAL SINGH[R-1.1], [R-1.2]
 144.2Connected
SLP(C) No. 29822/2019
IV-B
THE IMPROVEMENT TRUST BATALAJOBY P. VARGHESE
Versus
ASHOK PURI AND ORS.SHREE PAL SINGH[R-1]
145SLP(C) No. 672/2020
IX
PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6ANIL KATIYAR
Versus
KHYATI REALTORS PVT. LTD.KAVITA JHA[R-1]
FOR ADMISSION and I.R
146SLP(C) No. 1725/2020
IX
FOMENTO RESORTS AND HOTELS LIMITEDYASHRAJ SINGH DEORA
Versus
THE ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CENTRAL CIRCLE PANAJIANIL KATIYAR[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.3115/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING
 146.1Connected
SLP(C) No. 1726/2020
IX
FOMENTO RESORTS AND HOTELS LIMITEDYASHRAJ SINGH DEORA
Versus
THE ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CENTRAL CIRCLE PANAJIANIL KATIYAR[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.3253/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING
 146.2Connected
SLP(C) No. 1729/2020
IX
FOMENTO RESORTS AND HOTELS LIMITEDYASHRAJ SINGH DEORA
Versus
THE JOINT COMMISSIONER OF INCOME TAX (ASSESSMENT) SPECIAL RANGE PANAJI
 146.3Connected
SLP(C) No. 1730/2020
IX
FOMENTO RESORTS AND HOTELS LIMITEDYASHRAJ SINGH DEORA
Versus
THE ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CENTRAL CIRCLE PANAJIANIL KATIYAR[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.4214/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING
147SLP(C) No. 4457/2020
XVII-A
M/S. WAVE MEGACITY CENTRE PVT. LTD.SUMEER SODHI
Versus
AJAY NEGI
IA No. 1818/2020 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 1823/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 1820/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 4870/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
148SLP(C) No. 29799/2019
X
AAKRITI BAHUGUNAUDITA SINGH
Versus
UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSIONJATINDER KUMAR BHATIA[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.192982/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
149SLP(C) No. 30437/2019
XIV
ASHOK KUMAR BANSALSAHIL TAGOTRA
Versus
PUNJAB NATIONAL BANK AND ORS.D. S. CHAUHAN[R-1], ASHOK MATHUR[R-3], ANURAG[R-4]
 149.1Connected
C.A. No. 9466/2019
XVII
ASHOK KUMAR BANSALSAHIL TAGOTRA
Versus
PUNJAB NATIONAL BANK AND ANR.D. S. CHAUHAN[R-1], MITHU JAIN[R-2]
FOR STAY APPLICATION ON IA 194083/2019
IA No. 194083/2019 - STAY APPLICATION
150SLP(Crl) No. 1582/2020
II-B
HARPAL SINGHMD. FARMAN[P-1]
Versus
THE STATE OF PUNJABRANJEETA ROHATGI[R-1]
NTU FROM 09.11.2021
IA No. 74165/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 74164/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
151W.P.(C) No. 48/2020
X
ASSOCIATION OF KARVY INVESTORSASHWARYA SINHA[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.ANIL KATIYAR[R-2], ANUP JAIN[R-4], MANISHA AMBWANI[R-10], SHASHIBHUSHAN P. ADGAONKAR[R-11], ALOK TRIPATHI[R-13], [R-14], SHIVENDRA SINGH[R-15],
MAHFOOZ AHSAN NAZKI[R-19], [R-20], [R-21]
HIMANSHU CHAUBEY[INT]
NOTE TAKEN UP FROM 05.08.2021
 151.1Connected
W.P.(C) No. 801/2020
X
SARIKA MANCHANDA AND ORS.HIMANSHU CHAUBEY
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.ANUP JAIN[R-4], MANISHA AMBWANI[R-10], SHASHIBHUSHAN P. ADGAONKAR[R-11], SHIVENDRA SINGH[R-15], BIRENDRA KUMAR MISHRA[R-19], MAHFOOZ AHSAN
NAZKI[R-26], [R-27], [R-28]
 151.2Connected
W.P.(C) No. 678/2020
X
ATUL AGGARWAL AND ORS.HIMANSHU CHAUBEY
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.ANUP JAIN[R-4], MANISHA AMBWANI[R-10], SHASHIBHUSHAN P. ADGAONKAR[R-11], ALOK TRIPATHI[R-13], [R-14], MAHFOOZ AHSAN NAZKI[R-26], [R-27], [R-28]
152SLP(Crl) No. 2751-2752/2020
II
CHANDRAPAL AND ORS.SHASHWAT GOEL[P-1], [P-2], KUMAR DUSHYANT SINGH[P-3]
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESHSHASHANK SHEKHAR SINGH[R-1]
IA No. 129379/2020 - APPLICATION FOR PERMISSION
IA No. 53070/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 53067/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 11476/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 129381/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 34779/2021 - GRANT OF BAIL
153SLP(Crl) No. 2018/2020
II-A
PAULAMI APTE AND ANR.CHARU AMBWANI
Versus
KHALED KAMAL HUSSEIN MOHAMED KASSEM AND ORS.SAMIR MALIK[CAVEAT], SACHIN PATIL[R-2], B. V. BALARAM DAS[R-3]
[NOT TAKEN UP FROM 26.10.2021]
IA No. 39849/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
154SLP(C) No. 9927/2020
XI
NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (NOIDA)SUDHIR NAAGAR
Versus
YUNUS AND ORS.PRADEEP KUMAR MATHUR[R-1], [R-2]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.80775/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.80772/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T.
 154.1Connected
SLP(C) No. 9931/2020
XI
NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (NOIDA)SUDHIR NAAGAR
Versus
YUNUS AND ORS.PRADEEP KUMAR MATHUR[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.80799/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.80798/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T.
 154.2Connected
SLP(C) No. 9928/2020
XI
NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (NOIDA)SUDHIR NAAGAR
Versus
AYUB AND ORS.PRADEEP KUMAR MATHUR[R-5], [R-5]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.80768/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.80767/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T.
 154.3Connected
SLP(C) No. 9929/2020
XI
NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (NOIDA)SUDHIR NAAGAR
Versus
IMAMUDDIN AND ORS.PRADEEP KUMAR MATHUR[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.80785/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.80783/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T.
 154.4Connected
SLP(C) No. 9932/2020
XI
NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (NOIDA)SUDHIR NAAGAR
Versus
KHUSHI MOHAMMAD AND ORS.PRADEEP KUMAR MATHUR[R-1], [R-2]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.80806/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.80804/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T.
 154.5Connected
SLP(C) No. 9930/2020
XI
NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (NOIDA)SUDHIR NAAGAR
Versus
SHAMSHAD ALI AND ORS.PRADEEP KUMAR MATHUR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.80790/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.80788/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T.
155SLP(C) No. 11867/2020
XIV
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITYMANIKA TRIPATHY PANDEY
Versus
NIRMAL JAIN AND ORS.GEETANJALI MOHAN[R-1], [R-2], [R-3]
[NOT TAKEN UP FROM 26.10.2021]
156W.P.(C) No. 1150/2020
X
M/S TATA STEEL LIMITEDKARANJAWALA & CO.
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.GURMEET SINGH MAKKER[R-1], ABHISHEK[R-2], [R-2]
LEARNED ADVOCATE GENERAL FOR THE STATE OF JHARKHAND TO BE SHOWN IN THE CAUSE LIST
IA No. 131850/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 24788/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 101162/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
 156.1Connected
T.P.(C) No. 153/2021
XVI-A
BHARAT ALUMINIUM COMPANY LTD.E. C. AGRAWALA
Versus
UNION OF INDIA AND ANR.SUMEER SODHI[R-2]
FOR ADMISSION and IA No.12567/2021-EX-PARTE STAY
 156.2Connected
W.P.(C) No. 233/2021
X
M/S STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD.KARANJAWALA & CO.
Versus
THE STATE OF JHARKHAND AND ORS.PALLAVI LANGAR[R-1], [R-2]
FOR
FOR STAY APPLICATION ON IA 24183/2021
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 24184/2021
IA No. 24184/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 24183/2021 - STAY APPLICATION
157SLP(C) No. 12884/2020
III
GUJARAT STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.DEEPANWITA PRIYANKA
Versus
MAHAKALI FOODS PVT. LTD. (UNIT 2) AND ANR.ANUSHREE PRASHIT KAPADIA[CAVEAT]
FOR FOR APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS ON IA 116364/2020
IA No. 116364/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 102897/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 102900/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 102901/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 157.1Connected
C.A. No. 127/2018
III
M/S. RAMKRISHNA ELECTRICALS LTD.ANAGHA S. DESAI[P-1]
Versus
MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LTD. AND ANR. UDIT KISHAN AND ASSOCIATES[R-1]
 157.2Connected
C.A. No. 6167/2013
III
M/S VIDARBHA CERAMICS P.LTD.MANISH KUMAR SARAN
Versus
M/S STEEL AUTH.OF INDIA . AND ORS.SUNIL KUMAR JAIN, ASHA GOPALAN NAIR
IA No. 65581/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 36255/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 108337/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 65579/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 157.3Connected
SLP(C) No. 31227/2018
IX
GUJARAT STATE PETRONET LTD.NIDHI MOHAN PARASHAR
Versus
KRUNAL ENGINEERING WORKS AND ORS.ABHA R. SHARMA[R-1], SACHIN PATIL[R-2]
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES ON IA 54121/2019
IA No. 54121/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 157.4Connected
SLP(C) No. 7375/2020
IX
BHARAT ELECTRONICS LTD AND ANR.GAURAV KEJRIWAL
Versus
IBEX INTEGRATED BUSINESS EXPRESS PRIVATE LTD AND ORS.SUCHITRA ATUL CHITALE[R-1], MEHARIA & COMPANY[R-2], [R-3], [R-4]
FOR
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 53033/2020
FOR APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS ON IA 100738/2020
IA No. 100738/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 53033/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
 157.5Connected
SLP(C) No. 2135/2021
XIV
UNION OF INDIAAMRISH KUMAR[P-1]
Versus
M/S SIRUS GLOBAL PVT. LTD.
 157.6Connected
SLP(C) No. 6166/2021
III
JITF WATER INFRASTRUCTURE LIMITEDABHISHEK SINGH
Versus
MSME COMMISSIONERATE AND ORS.MUDDAM THIRUPATHI REDDY[R-2], ANUSHREE PRASHIT KAPADIA[R-3]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.54081/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.54082/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL
DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
158Diary No. 23287-2020
IV-B
HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY KARNALVISHWA PAL SINGH
Versus
M/S. MEHTA CONSTRUCTION COMPANY AND ANR.ASHUTOSH DUBEY[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.113354/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING
159Diary No. 25308-2020
III
PR COMMISSIONER OF INCOME TAX- 4ANIL KATIYAR
Versus
SAUMYA CONSTRUCTION PVT LTD
IN C.A. No. - 4484/2018,
IA No. 119113/2020 - CONDONATION OF DELAY IN FILING REVIEW PETITION
160SLP(C) No. 426/2021
XIV
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSIONVARDHMAN KAUSHIK
Versus
GAURAV SINGH AND ORS.T. R. B. SIVAKUMAR[CAVEAT], [R-1], [R-3], [R-4]
NMD
NTU FROM 09.11.2021
IA No. 2268/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 41491/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 2269/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
161SLP(C) No. 2807/2021
IV-C
VEEREANDRA KUMAR JHARIAVINOD SHARMA
Versus
THE STATE OF MADHYA PRADESH AND ORS.PASHUPATHI NATH RAZDAN[R-1]
IA No.22083/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
162SLP(C) No. 2773/2021
XI
STATE OF U.P. AND ORS.PRADEEP MISRA
Versus
MOHINUDDIN KHAN (DEAD)PIYUSH DWIVEDI[R-1]
FOR ADMISSION and I.R.
IA No. 21642/2021 - APPLICATION FOR SUBSTITUTION
IA No. 21644/2021 - CONDONATION OF DELAY IN FILING SUBSTITUTION APPLN.
IA No. 76472/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 21643/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
163SLP(Crl) No. 1589/2021
II
THE ENFORCEMENT DIRECTORATE AND ORS.MUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
SYED AKHTAR AND ORS.KRISHNA KUMAR SINGH[R-1]
164SLP(C) No. 2069/2021
XVII-A
EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITEDKHEYALI SINGH
Versus
N BHARATHI AND ORS.V. ELANCHEZHIYAN[R-4], [R-5]
FOR ADMISSION and I.R.
165SLP(C) No. 2021/2021
XVII-A
CAPT. ANAND SARUP BHARDWAJVISHNU SHARMA
Versus
STANDARD CHARTERED BANKVIKAS KUMAR[R-1]
FOR ADMISSION and I.R.
 165.1Connected
SLP(C) No. 3537/2021
XVII-A
CAPT. ANAND SARUP BHARDWAJVISHNU SHARMA
Versus
STANDARD CHARTERED BANK
FOR ADMISSION
166CONMT.PET.(C) No. 263-264/2021 in C.A. No. 6481-6482/2019
III-A
PRAYAG NARAIN DUBEY (P.N. DUBEY)E. C. VIDYA SAGAR
Versus
DEEPAK CHOUDHARY AND ANR.NISHIT AGRAWAL[R-1], [R-2]
IN C.A. No. - 6481/2019, IN C.A. No. - 6482/2019,
IA No. 13953/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
167Diary No. 2839-2021
IV-A
KRISHNAPPAGOUDAKEDAR NATH TRIPATHY
Versus
SHIVANAGOUDA HANAMNTHGOUD B. PATIL (SINCE DECEASED BY HIS L.RS) AND ORS.T. R. B. SIVAKUMAR[R-1.7], V. N. RAGHUPATHY[R-2], [R-3]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.18243/2021-CONDONATION OF DELAY IN FILING
168SLP(C) No. 2844/2021
XII-A
THE STATE OF TELANGANA AND ORS. VENKAT PALWAI LAW ASSOCIATES
Versus
M/S KRAFT ALLOY PVT. LTD.DIVAKAR KUMAR[CAVEAT], ABHINAV MUKERJI[R-1]
IA No. 22609/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 28384/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 22608/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 168.1Connected
SLP(C) No. 8598/2021
XII-A
SAHEBZADI HAMEEDUNNISA BEGUM NULI & NULI
Versus
C. KALYAN AND ORS.SUJATA KURDUKAR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.46431/2021-PERMISSION TO FILE PETITION (SLP/TP/WP/..)
 168.2Connected
SLP(C) No. 3143/2021
XII-A
THE GREATER HYDERABAD MUNICIPAL CORPORATION VENKAT PALWAI LAW ASSOCIATES
Versus
C KALYAN AND ORS.ABHINAV MUKERJI[CAVEAT]
FOR
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 25802/2021
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES ON IA 57346/2021
IA No. 25802/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 57346/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 168.3Connected
SLP(C) No. 2635-2636/2021
XII-A
THE STATE OF TELANGANA AND ORS. VENKAT PALWAI LAW ASSOCIATES
Versus
C. KALYAN AND ANR.ABHINAV MUKERJI[CAVEAT]
FOR ADMISSION and IA No.25026/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 168.4Connected
SLP(C) No. 15056/2021
XII-A
JOINT COLLECTOR-II AND ORS. VENKAT PALWAI LAW ASSOCIATES
Versus
K. RANGA RAJU AND ORS.
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.120978/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.120977/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL
DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
169Diary No. 5018-2021
XI-A
LIKSY JOSEPHHARSHAD V. HAMEED
Versus
THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ORS.RAJ BAHADUR YADAV[R-1], [R-2], KAUSHIK LAIK[R-4]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.29254/2021-PERMISSION TO FILE PETITION (SLP/TP/WP/..)
NTU FROM 09.11.2021
 169.1Connected
SLP(C) No. 3334-3336/2021
XI-A
LIKSY JOSEPHHARSHAD V. HAMEED
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.KAUSHIK LAIK[R-4], RAJ BAHADUR YADAV[R-5]
FOR ADMISSION
170SLP(C) No. 5324-5423/2021
IV-B
THE STATE OF HARYANA AND ANR.SAMAR VIJAY SINGH
Versus
RANBIR SINGH AND ORS.SUBHASISH BHOWMICK[R-15], [R-16], [R-17], [R-18], [R-99], HIMANSHU SHARMA[R-93], [R-94], YADAV NARENDER SINGH[R-26], [R-49], [R-58], [R-91], [R-96],
[R-100], [R-101], [R-105], [R-115], [R-116], [R-121], [R-122], [R-128], [R-129], [R-130], [R-131], [R-132], [R-138]
SIDDHARTH BATRA[INT]
IA No. 110810/2021 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 110346/2021 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 110807/2021 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 110343/2021 - INTERVENTION APPLICATION
 170.1Connected
SLP(C) No. 16029-16030/2021
IV-B
LATA UPPALNARENDER KUMAR VERMA
Versus
THE STATE OF HARYANA AND ORS.
IA No.129761/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
 170.2Connected
SLP(C) No. 14011-14098/2021
IV-B
THE STATE OF HARYANA AND ANR.SAMAR VIJAY SINGH
Versus
SANTOSH ARORA AND ORS.
FOR ADMISSION and I.R.
171SLP(Crl) No. 5326/2021
II-A
HIRA LAL SINGHVINOD SHARMA
Versus
THE STATE OF BIHAR AND ORS.NIRANJANA SINGH[R-1], SHANTANU SAGAR[R-4], [R-5]
[NOT TAKEN UP ON 16.11.2021]
IA No. 124280/2021 - ADDITION / DELETION / MODIFICATION PARTIES
IA No. 126032/2021 - APPLICATION FOR PERMISSION
IA No. 77920/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 77919/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
172SLP(Crl) No. 3770/2021
II-A
SANGAM ENTERPRISESSUMIT R. SHARMA
Versus
THE STATE OF KARNATAKA AND ORS.SHUBHRANSHU PADHI[R-1], SACHIN PATIL[R-2], ANAGHA S. DESAI[R-3], [R-4]
IA No. 62211/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
173SLP(C) No. 7772/2021
IV-B
DEEPIKA SINGHAKSHAY VERMA
Versus
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL AND ORS.SUDARSHAN RAJAN[R-3], [R-4], [R-5]
[NOT TAKEN UP FROM 26.10.2021]
IA No. 68941/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 68940/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
174SLP(Crl) No. 5898/2021
II-C
NIYAJBASHAANKOLEKAR GURUDATTA
Versus
STATE OF KARNATAKA AND ORS.
Amount/FDR Matter
IA No. 86709/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
175W.P.(Crl.) No. 266/2021
X
L. RAGHUMANI SINGHSHADAN FARASAT
Versus
DISTRICT MAGISTRATE, IMPHAL WEST DISTRICT, MANIPUR AND ANR.PUKHRAMBAM RAMESH KUMAR[R-1], [R-2]
[NOT TAKEN UP FROM 26.10.2021]
IA No. 70476/2021 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 100583/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 73189/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 70478/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 104088/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 73187/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
176SLP(C) No. 10801/2021
IX
INDIAN BROADCASTING AND DIGITAL FOUNDATION AND ORS.LIZ MATHEW
Versus
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA AND ORS.SANJAY KAPUR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and IA No.81639/2021-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT and IA No.81636/2021-PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES
 176.1Connected
SLP(C) No. 10805/2021
IX
SANKUNNI KRISHNAN KUTTY SHAREHOLDER OF STAR INDIA PRIVATE LIMITED AND ORS.KARANJAWALA & CO.
Versus
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA AND ANR.SANJAY KAPUR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.81786/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.81790/2021-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
and IA No.82583/2021-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT and IA No.82634/2021-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT and IA No.81784/2021-PERMISSION TO FILE
LENGTHY LIST OF DATES and IA No.82581/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES and IA No.82632/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL
DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 176.2Connected
SLP(C) No. 10846/2021
IX
S. VENKATA SUBRAMANIAN SHAREHOLDER OF DISNEY BROADCASTING INDIA LIMITED AND ORS.KARANJAWALA & CO.
Versus
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA AND ANR.SANJAY KAPUR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.82227/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.82228/2021-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
and IA No.82615/2021-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT and IA No.82225/2021-PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES and IA No.82612/2021-PERMISSION TO
FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 176.3Connected
SLP(C) No. 10883/2021
IX
THE FILM AND TELEVISION PRODUCERS GUILD OF INDIA LIMITED AND ANR.LIZ MATHEW
Versus
UNION OF INDIA AND ANR.
PIYUSH DWIVEDI[INT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.89364/2021-INTERVENTION APPLICATION and IA No.82483/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA
No.82487/2021-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT and IA No.82486/2021-PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES
 176.4Connected
SLP(C) No. 10818/2021
IX
ASIANET STAR COMMUNICATIONS PVT. LTD. AND ORS.KARANJAWALA & CO.
Versus
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA AND ANR.SANJAY KAPUR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.81974/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.82559/2021-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
and IA No.81976/2021-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT and IA No.81972/2021-PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES and IA No.82554/2021-PERMISSION TO
FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 176.5Connected
SLP(C) No. 10847/2021
IX
SHRUTI TAKULIA SHAREHOLDER AND HEAD OF PRODUCTION, NGC NETWORK INDIA PRIVATE LIMITED AND ANR.KARANJAWALA & CO.
Versus
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA AND ANR.SANJAY KAPUR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.82235/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.82238/2021-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
and IA No.82623/2021-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT and IA No.82234/2021-PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES and IA No.82620/2021-PERMISSION TO
FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 176.6Connected
SLP(C) No. 10815/2021
IX
SONY PICTURES NETWORKS INDIA PVT. LTD.PRAGYA BAGHEL
Versus
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIASANJAY KAPUR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.81937/2021-PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES and IA No.83229/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL
DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 176.7Connected
SLP(C) No. 10877/2021
IX
TV18 BROADCAST LIMITED AND ORS.HARSH KAUSHIK
Versus
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIASANJAY KAPUR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.82419/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.82421/2021-APPLICATION FOR SUBSTITUTION and
IA No.82420/2021-PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES
 176.8Connected
SLP(C) No. 10971/2021
IX
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRI SES LTD.AMAN RAJ GANDHI
Versus
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA AND ANR.SANJAY KAPUR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.84491/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
177SLP(Crl) No. 6403/2021
(SCLSC) II-C
HARINAM SINGH @ MAJHILAS. MAHENDRAN
Versus
THE STATE OF CHHATTISGARHPRANAV SACHDEVA[R-1]
FOR ADMISSION AND I.R.
NTU FROM 09.11.2021
IA No. 89135/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 89136/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
178SLP(Crl) No. 6941/2021
II
SABIRGAURAV DHINGRA
Versus
BHOORA @ NADEEM AND ANR.ASHOK KUMAR GUPTA II[R-1], SARVESH SINGH BAGHEL[R-2]
IA No. 106528/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 106527/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
 178.1Connected
SLP(Crl) No. 6942/2021
II
SABIRGAURAV DHINGRA
Versus
MOHAMMAD ILYAS AND ANR.PULKIT AGARWAL[R-1], SARVESH SINGH BAGHEL[R-2]
IA
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 111585/2021
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 111588/2021
IA No. 111588/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 111585/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
 178.2Connected
SLP(Crl) No. 6943/2021
II
SABIRGAURAV DHINGRA
Versus
IJAZ AND ANR.SHUBHANGI TULI[R-1], SARVESH SINGH BAGHEL[R-2]
FOR
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 111636/2021
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 111637/2021
IA No. 111636/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 111637/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
179SLP(C) No. 13426/2021
XIV
NTPC LIMITEDRAMESHWAR PRASAD GOYAL
Versus
AFCONS R.N. SHETTY AND CO. PVT. LTD JVMITHU JAIN[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.108202/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.108203/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL
DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
180W.P.(Crl.) No. 254/2018
X
BHARATI GHOSHSAMEER KUMAR[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.ARVIND KUMAR SHARMA[R-2], PLR CHAMBERS AND CO.[R-3], [R-3], [R-4], [R-5], [R-6], [R-7], [R-8], [R-9], [R-10], [R-11], [R-12], [R-13], [R-14], [R-15],
[R-16], [R-17], [R-18], [R-19], [R-20], [R-21], [R-22], [R-23], [R-24], [R-25], [R-26], [R-27], [R-28], [R-29], [R-30], [R-31], [R-32]
IA No. 60386/2021 - APPLICATION FOR EXTENSION OF INTERIM PROTECTION
IA No. 66702/2019 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 135710/2018 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 28694/2019 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 19620/2019 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 19618/2019 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 168543/2019 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 149811/2018 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 100632/2019 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 35074/2019 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 60573/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 32989/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 135719/2018 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 168544/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 149812/2018 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 100635/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 46545/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 15738/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 180.1Connected
CONMT.PET.(C) No. 1254/2019 in W.P.(Crl.) No. 254/2018
X
BHARATI GHOSHSAMEER KUMAR
Versus
MALAY KUMAR DE AND ORS.
IN W.P.(Crl.) No. - 254/2018,
FOR ADMISSION
 180.2Connected
W.P.(Crl.) No. 432/2021
X
KRISHAN KUMAR AND ORS.B. V. BALARAM DAS
Versus
THE STATE OF WEST BENGAL AND ANR.
FOR ADMISSION and IA No.134324/2021-STAY APPLICATION and IA No.134325/2021-PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES
181W.P.(C) No. 304/2021
PIL-W
HARIPRIYA PATELANIRUDH SANGANERIA
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.ASTHA TYAGI[R-1], [R-3], [R-4]
182SLP(C) No. 21549/2017
XI-A
K.P. SHAJIL KUMAR AND ORS.T. G. NARAYANAN NAIR
Versus
K.P. SIVADASAN AND ORS.K. RAJEEV[R-1], [R-2], [R-3], [R-4], LIZ MATHEW[R-5], [R-6], [R-7], [R-8], [R-9], [R-10], [R-11]
{Mention Memo}
183SLP(C) No. 17305/2019
XI
ANITA SHARMA DR.RAJEEV SHARMA
Versus
LAIQUE AHMED (DEAD) THROUGH LRS.WAJEEH SHAFIQ[R-1.2]
{Mention Memo}
[NOT TO BE DELETED FROM 30.11.2021---MM---17.11.2021---6/801]
IA No. 35622/2020 - APPOINT A GUARDIAN OF A MINOR
IA No. 35620/2020 - APPOINT A NEXT FRIEND
IA No. 35619/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 107667/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 67485/2020 - EXEMPTION FROM PAYING COURT FEE
IA No. 11314/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
184SLP(C) No. 3814/2021
X
VIPIN TOMARSUMIT KUMAR
Versus
THE STATE OF UTTARAKHAND AND ORS.VANSHAJA SHUKLA[R-1], [R-2], [R-3], [R-4]
{Mention Memo}
185SLP(C) No. 24159/2018
IX
MAHENDRA KUMAR M BANTHIA (DEAD) THR. LRS. AND ORS. V. D. KHANNA
Versus
BONAFIDE BUILDING MATERIAL SUPPLIERS THROUGH ITS PARTNERSKUNAL CHEEMA[R-1]
{Mention Memo}
[HON' CJI COURT MENTIONING NTBD DTD. 07.02.2020]
186W.P.(C) No. 478/2020
X
KOTAK MAHINDRA BANK LTD.E. C. AGRAWALA
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.ANIL KATIYAR[R-1], [R-2]
A. KARTHIK[IMPL]
{Mention Memo}
[ ORAL MM CJI DT. 08.04.2021 - LIST IN 2 WEEKS ]
IA No. 102586/2020 - APPLICATION FOR PERMISSION
IA No. 104836/2021 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 48993/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 48976/2020 - GRANT OF INTERIM RELIEF
IA No. 66446/2020 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 54878/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 37677/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
187SLP(C) No. 26634-26635/2019
XVI
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITEDSUNIL KUMAR JAIN
Versus
WORKMEN OF STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED AND ANR.RANJAN MUKHERJEE[CAVEAT][CAVEAT][CAVEAT]
VINOD SHARMA[IMPL]
{Mention Memo}
IA No. 163209/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
188C.A. No. 3480-3481/2020
XVII
GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED AND ORS.HEMANTIKA WAHI
Versus
RENEW WIND ENERGY (RAJKOT) PRIVATE LIMITED AND ORS.VISHAL GUPTA[CAVEAT], NISHTHA KUMAR[CAVEAT], [R-2], NIKILESH RAMACHANDRAN[R-3]
{Mention Memo}
IA No.77529/2020-GRANT OF INTERIM RELIEF and IA No.77532/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.77527/2020-CONDONATION OF
DELAY IN FILING APPEAL
IA No. 77529/2020 - GRANT OF INTERIM RELIEF
189SLP(Crl) No. 4159/2021
II-A
DEVENDRA KUMAR SHARMA @ PINTUAMIT PAWAN
Versus
THE STATE OF MADHYA PRADESH AND ANR.GOPAL JHA[R-1], RAMESHWAR PRASAD GOYAL[R-2]
{Mention Memo}
IA No. 66995/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 66994/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 66996/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 66997/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
190SLP(C) No. 26501/2019
IV-C
CHAKRADHAR SINGH SIDARUJJAL BANERJEE
Versus
TARIKA TARANGNI AND ORS.DEEPAK GOEL[R-1]
{Mention Memo}
IA No. 170011/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
191Diary No. 43133-2019
IX
RAJ PROCESS EQUIPMENTS AND SYSTEMS PVT. LTD. AND ORS.SANDEEP SUDHAKAR DESHMUKH
Versus
HONEST DERIVATIVES PVT. LTD.RAVINDRA KESHAVRAO ADSURE[CAVEAT]
{Mention Memo}
[NOT TAKEN UP ON 28.09.2021]
[LIST ON 30.11.2021---MM---15.11.2021---8/801]
IA No. 2116/2020 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 2117/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 2120/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 22829/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
192SLP(C) No. 15368/2021
IV-A
SRI. HANUMANTHAPPA H. SIDDALINGAPPANAVARA. KARTHIK
Versus
LEELAVATHI P. MAHALERAJESH MAHALE[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.123331/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA No.137342/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA
No.137341/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
193SLP(C) No. 31370/2016
IX
CHANDRAKALA YUVRAJ PATILANAGHA S. DESAI[P-1]
Versus
HEMRAJ S/O YUVRAJ PATIL AND ORS. AND ORS.AMOL B. KARANDE[R-1], SACHIN PATIL[R-2], [R-3], [R-4]
{Mention Memo}
 193.1Connected
SLP(C) No. 295/2021
IX
SHOBHABAI NARAYAN SHINDESUDHANSHU S. CHOUDHARI
Versus
THE DIVISIONAL COMMISSIONER AND ORS.NISHANT RAMAKANTRAO KATNESHWARKAR[R-2]
{Mention Memo}
FOR VACATING STAY ON IA 91698/2021
IA No. 91698/2021 - VACATING STAY
194SLP(C) No. 14787/2021
IV-C
RAHAS BIHARI GUPTASANTOSH KUMAR PANDEY
Versus
THE STATE OF MADHYA PRADESH AND ORS.
{Mention Memo}
IA No.119231/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
195SLP(C) No. 13954/2020
IX
COSMOS QUARRIES K J JOHN AND CO
Versus
M/S THAKUR STONE QUARRIES AND ORS.ANANNYA GHOSH[CAVEAT]
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.119543/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
196Diary No. 25689-2020
IV-A
B HANUMANTHAPPAVARDHMAN KAUSHIK
Versus
STATE GOVERNMENT OF KARNATAKA AND ORS.
{Mention Memo}
IA No.13660/2021-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.13661/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T.
197SLP(C) No. 16549/2021
IV-B
M/S. HARYANA MINING COMPANYSIDDHARTHA JHA
Versus
STATE OF HARYANA AND ORS.
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.132969/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA No.132968/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
198W.P.(C) No. 87/2019
X
PANKAJ KUMAR SINGH AND ORS.APOORVA BHUMESH
Versus
HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD AND ORS.PREETIKA DWIVEDI[R-1], ADARSH UPADHYAY[R-2], SAKSHI KAKKAR[R-3], [R-5], [R-10], [R-12], [R-13], [R-19], [R-44], [R-46], [R-52], [R-54], [R-57],
[R-68], [R-69], [R-70], [R-71], [R-75], [R-76], SAROJ TRIPATHI[R-20], VISHWA PAL SINGH[R-76]
IA No. 47314/2021 - APPLICATION FOR PERMISSION
IA No. 7134/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
 198.1Connected
SLP(C) No. 17499/2019
XI
SANJAY SHANKAR PANDEYSAROJ TRIPATHI[P-1]
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.PRADEEP MISRA[R-1], PREETIKA DWIVEDI[R-2], [R-3], RANA RANJIT SINGH[R-4], [R-5], [R-6], [R-7], MANOJ K. MISHRA[R-8], [R-9]
 198.2Connected
SLP(C) No. 23711/2019
XI
KAUSHALENDRA YADAV AND ANR.MANOJ K. MISHRA
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.PRADEEP MISRA[R-1], PREETIKA DWIVEDI[R-2], [R-3], RANA RANJIT SINGH[R-4], [R-5], [R-6], [R-7]
[TO BE TAKEN UP ALONG WITH ITEM NO. 14 I.E. W.P.(C) No. 87/2019]
199Diary No. 6378-2020
XI-A
JOJI ANCHANATTU AND ORS. ETC. ETC.T. G. NARAYANAN NAIR
Versus
THE MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ORS. ETC. ETC.SAKSHI KAKKAR[R-1], SAMEER SHRIVASTAVA[R-3]
IA No. 114912/2021 - APPLICATION FOR PERMISSION
IA No. 46733/2020 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 5869/2021 - REJOINDER
 199.1Connected
Diary No. 40329-2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ANR.SAKSHI KAKKAR
Versus
BIJAMMA THOMAS AND ORS.T. G. NARAYANAN NAIR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.18617/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.18621/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.18619/2020-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
 199.2Connected
SLP(C) No. 30195/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
CINU THOMAS AND ORS.MOHAMMED SADIQUE T.A.[CAVEAT], SAMEER SHRIVASTAVA[R-4]
 199.3Connected
SLP(C) No. 30196/2019
XI-A
MAHATAMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
DR. MEERA RAJ. S. AND ORS.HIMINDER LAL[R-1], [R-2], G. PRAKASH[R-4], SAMEER SHRIVASTAVA[R-5]
 199.4Connected
SLP(C) No. 30197/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ORS.SAKSHI KAKKAR
Versus
RANI SREEDARAN AND ORS.T. G. NARAYANAN NAIR[CAVEAT]
 199.5Connected
SLP(C) No. 30199/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
SINDHU MATHEW AND ORS.M. P. VINOD[R-1], SAMEER SHRIVASTAVA[R-3]
 199.6Connected
Diary No. 42892-2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ORS.SAKSHI KAKKAR
Versus
P. V. ANILKUMAR AND ORS.T. G. NARAYANAN NAIR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.21516/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.21518/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.21517/2020-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
 199.7Connected
Diary No. 43487-2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
JESSY JACOB AND ORS.
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.14164/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.14166/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.14165/2020-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
 199.8Connected
Diary No. 45702-2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ANR.SAKSHI KAKKAR
Versus
CELINE THOMAS AND ORS.
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.17471/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.17474/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.17473/2020-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
 199.9Connected
Diary No. 45530-2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ANR.SAKSHI KAKKAR
Versus
SAJEESH KUMAR R. AND ORS.MOHAMMED SADIQUE T.A.[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.20426/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.20428/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.20427/2020-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
 199.10Connected
SLP(C) No. 26502/2019
XI-A
THE MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ANR.SAKSHI KAKKAR
Versus
ANVAR K. AND ORS.ABHISTH KUMAR[CAVEAT], [R-1]
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 170018/2019
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 170019/2019
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES ON IA 171025/2019
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES ON IA 192041/2019
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 192044/2019
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING COUNTER AFFIDAVIT ON IA 39273/2020
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES ON IA 43812/2020
IA No. 39273/2020 - CONDONATION OF DELAY IN FILING COUNTER AFFIDAVIT
IA No. 170018/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 170019/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 192044/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 43812/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 192041/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 171025/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 199.11Connected
SLP(C) No. 30155/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ANR.
Versus
SAJEESH KUMAR R. AND ORS.SAKSHI KAKKAR, [CAVEAT], MOHAMMED SADIQUE T.A.[CAVEAT], [R-1], [R-2], [R-3], [R-4], [R-5], [R-6], [R-7], [R-8], [R-9], SAMEER SHRIVASTAVA[R-12]
 199.12Connected
SLP(C) No. 30201/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
JOJI ANCHANATTU AND ORS.T. G. NARAYANAN NAIR[CAVEAT], [R-1], SAMEER SHRIVASTAVA[R-5]
 199.13Connected
SLP(C) No. 30202/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
A.J. CHACKO AND ORS.MOHAMMED SADIQUE T.A.[CAVEAT]
 199.14Connected
SLP(C) No. 30203/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
NIRMALA V. AND ORS.M. P. VINOD[R-1], SAMEER SHRIVASTAVA[R-3]
 199.15Connected
Diary No. 40372-2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ANR.SAKSHI KAKKAR
Versus
ANUJA K. AND ORS.T. G. NARAYANAN NAIR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.21334/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.21337/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.21336/2020-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
 199.16Connected
SLP(C) No. 30156/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ANR.SAKSHI KAKKAR
Versus
SHIBU PUTHENPARAMBIL AND ORS.BIJU P RAMAN[R-1], SAMEER SHRIVASTAVA[R-2]
 199.17Connected
SLP(C) No. 30205/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ANR.SAKSHI KAKKAR
Versus
DR. BENAZIR K. K. AND ORS.T. G. NARAYANAN NAIR[CAVEAT], [R-1], SAMEER SHRIVASTAVA[R-2]
 199.18Connected
SLP(C) No. 30206/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ANR.SAKSHI KAKKAR
Versus
CELINE THOMAS AND ORS.LAKSHMEESH S. KAMATH[R-1]
FOR
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 43622/2020
IA No. 43622/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
 199.19Connected
SLP(C) No. 30207/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
PUSHPA R. AND ORS.M. P. VINOD[CAVEAT], [R-1], [R-2], [R-3], [R-4], [R-5], [R-6], [R-7], [R-8], SAMEER SHRIVASTAVA[R-10]
 199.20Connected
SLP(C) No. 30208/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ANR.SAKSHI KAKKAR
Versus
SHERLYMOL ANTONY AND ORS.ABHISTH KUMAR[R-1], SAMEER SHRIVASTAVA[R-2]
IA No. 39455/2020 - CONDONATION OF DELAY IN FILING COUNTER AFFIDAVIT
 199.21Connected
SLP(C) No. 30209/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ANR.SAKSHI KAKKAR
Versus
REGIRAM S. AND ORS.T. G. NARAYANAN NAIR[CAVEAT], [R-1], SAMEER SHRIVASTAVA[R-9]
 199.22Connected
SLP(C) No. 30210/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ANR.SAKSHI KAKKAR
Versus
RAJENDRAN R. AND ORS.LIZ MATHEW[CAVEAT], [R-1], [R-2], SAMEER SHRIVASTAVA[R-5]
 199.23Connected
SLP(C) No. 30160-30194/2019
XI-A
CENTRE FOR PROFESSIONAL AND ADVANCES STUDIESSAMEER SHRIVASTAVA
Versus
SAJEESH KUMAR R. AND ORS.T. G. NARAYANAN NAIR[CAVEAT][CAVEAT][CAVEAT][CAVEAT][CAVEAT][CAVEAT][CAVEAT][CAV, SAKSHI KAKKAR[CAVEAT][CAVEAT][CAVEAT], [R-11][CAVEAT][CAVEAT],
MOHAMMED SADIQUE T.A.[CAVEAT][CAVEAT], M. P. VINOD[CAVEAT][CAVEAT], [R-82], [R-83], LIZ MATHEW[CAVEAT], ABHISTH KUMAR[R-19], [R-20], [R-21], [R-32],
[R-33], [R-34], [R-35], [R-36], [R-37], [R-38], [R-39], HIMINDER LAL[R-78], [R-79], LAKSHMEESH S. KAMATH[R-81]
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING COUNTER AFFIDAVIT ON IA 40735/2020
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING COUNTER AFFIDAVIT ON IA 103436/2020
IA No. 103436/2020 - CONDONATION OF DELAY IN FILING COUNTER AFFIDAVIT
IA No. 40735/2020 - CONDONATION OF DELAY IN FILING COUNTER AFFIDAVIT
 199.24Connected
SLP(C) No. 30212/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
DR. SAJAN JOSE AND ORS.MOHAMMED SADIQUE T.A.[CAVEAT], SAMEER SHRIVASTAVA[R-3]
 199.25Connected
SLP(C) No. 30213/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
VALYOMANA A.G. AND ANR.M. P. VINOD[R-1], SAMEER SHRIVASTAVA[R-2]
 199.26Connected
Diary No. 42687-2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
DR. K. SHREEKRISHNA KUMAR AND ORS.M. P. VINOD[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.16812/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.16814/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.16813/2020-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
IA No. 16812/2020 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 16813/2020 - CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
IA No. 16814/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 11718/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 199.27Connected
SLP(C) No. 30200/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
YAMUNA JOSE AND ORS.M. P. VINOD[R-1], [R-2], [R-3], G. PRAKASH[R-11]
 199.28Connected
SLP(C) No. 30214/2019
XI-A
THE MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ORS.SAKSHI KAKKAR
Versus
RESNA S. AND ORS.T. G. NARAYANAN NAIR[CAVEAT], [R-1], G. PRAKASH[R-3]
 199.29Connected
SLP(C) No. 30215/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ANR.SAKSHI KAKKAR
Versus
SUNIL JOB K.A. AND ORS.ABHISTH KUMAR[R-1]
FOR
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING COUNTER AFFIDAVIT ON IA 39334/2020
IA No. 39334/2020 - CONDONATION OF DELAY IN FILING COUNTER AFFIDAVIT
 199.30Connected
SLP(C) No. 30216/2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
REETHAMMA N. T. AND ORS.ABHISTH KUMAR[R-1], G. PRAKASH[R-2], SAMEER SHRIVASTAVA[R-4]
IA
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING COUNTER AFFIDAVIT ON IA 39297/2020
IA No. 39297/2020 - CONDONATION OF DELAY IN FILING COUNTER AFFIDAVIT
 199.31Connected
Diary No. 42894-2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
NIRMALA V. AND ANR.
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.23054/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.23060/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.23058/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA No.23056/2020-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
 199.32Connected
Diary No. 43491-2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ORS.SAKSHI KAKKAR
Versus
DR.ASHA PETER AND ORS.T. G. NARAYANAN NAIR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.33831/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.33834/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.33833/2020-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
 199.33Connected
Diary No. 44218-2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ANR.SAKSHI KAKKAR
Versus
SHERLYMOL ANTONY AND ORS.SAMEER SHRIVASTAVA[R-4]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.14065/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.14067/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.14068/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA No.14066/2020-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
 199.34Connected
Diary No. 44295-2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ANR.SAKSHI KAKKAR
Versus
ABDUL MUHAMMED RASHEED AND ORS.SAMEER SHRIVASTAVA[R-8]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.32379/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.32382/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.32383/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA No.32380/2020-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
 199.35Connected
Diary No. 44899-2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
DR. ANIL KUMAR N. AND ORS.MOHAMMED SADIQUE T.A.[CAVEAT]
IA No.15377/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.15379/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA
No.15378/2020-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
 199.36Connected
Diary No. 44901-2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ORS.SAKSHI KAKKAR
Versus
ABDUL HAKEEM M.A. AND ORS.T. G. NARAYANAN NAIR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.21479/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.21481/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.21480/2020-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
 199.37Connected
Diary No. 45705-2019
XI-A
MAHATMA GANDHI UNIVERSITYSAKSHI KAKKAR
Versus
ABDUL MUHAMMED RASHEED AND ORS.
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.18415/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.18417/2020-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.18416/2020-CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
 199.38Connected
Diary No. 4237-2020
XI-A
ABDUL HAKEEM M.A. AND ORS.T. G. NARAYANAN NAIR
Versus
THE MAHATMA GANDHI UNIVERSITY AND ORS.SAKSHI KAKKAR[R-1], [R-2]
IA No.24242/2020-CONDONATION OF DELAY IN FILING
 199.39Connected
Diary No. 11653-2021
XI-A
DR. SUNIL JOB K.A. AND ORS.V. K. SIDHARTHAN
Versus
STATE OF KERALA AND ORS.SAKSHI KAKKAR[R-2], [R-3], SAMEER SHRIVASTAVA[R-5]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.72014/2021-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.72016/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.72017/2021-PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES
 199.40Connected
Diary No. 18359-2021
XI-A
DR. K. SHREEKRISHNA KUMAR AND ORS.M. P. VINOD
Versus
THE STATE OF KERALA AND ORS.
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.96716/2021-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.96720/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
 199.41Connected
Diary No. 18358-2021
XI-A
PUSHPA R. AND ORS.M. P. VINOD
Versus
THE STATE OF KERALA AND ORS.
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.97141/2021-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.97143/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
200SLP(C) No. 6392/2021
XI-A
JAGATHY RAJ V.P.JISHNU M. L.
Versus
RAJITHA KUMAR. S AND ORS. LAWYER S KNIT & CO[R-1], MALINI PODUVAL[R-2], [R-3]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.55914/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENTONLY IA NO. 77425/2021 IN SLP (C) NO. 6392/2021 IS
MENTIONED.
201CONMT.PET.(C) No. 813/2021 in MA 2048/2018 in SLP(Crl) No. 4245/2018
II-C
SULOCHANA JAINSMARHAR SINGH
Versus
PRIYANKA JAIN
IN MA - 2048/2018,
FOR ADMISSION
202SLP(C) No. 16603/2021
XI-A
KAUSALYA BHOI AND ORS.KEDAR NATH TRIPATHY
Versus
DIVISIONAL MANAGER ORIENTAL INSURANCE CO. LTD. AND ANR.
IA No.133551/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
203W.P.(Crl.) No. 469/2021
X
SANJAY BHATIKAWALJIT SINGH BHATIA
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.
FOR ADMISSION
204SLP(C) No. 5103-5104/2020
XVI
NATIONAL INSURANCE CO. LTD.AMIT KUMAR SINGH[P-1]
Versus
SOHNA SINGH AND ORS.RABIN MAJUMDER[R-1], [R-2], [R-3], [R-4]
{Mention Memo}
[NOT TO BE DELETED FROM 30.11.2021---MM---23.09.2021---7/801]
IA No. 39798/2021 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 83100/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
205W.P.(C) No. 131/2013
PIL-W
DR. NARENDRA GUPTASATYA MITRA[P-1], [IMPL]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.ABHINAV MUKERJI[R-2], RUCHI KOHLI[R-3], ASWATHI M.K.[R-4]
{Mention Memo}
206SLP(Crl) No. 3526/2021
II-B
HETALBEN DIPAKBHAI BARIYANACHIKETA JOSHI
Versus
THE STATE OF GUJARAT AND ANR.
{Mention Memo}
IA No. 59127/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
207SLP(C) No. 14881-14882/2020
XI-A
THE SECRETARY, LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT AND ORS. ETC. ETC.C. K. SASI
Versus
K. CHANDRAN ETC.P. K. MANOHAR[R-1], [R-2]
LAKSHMI N. KAIMAL[IMPL]
{Mention Memo}
[LIST ON 30.11.2021---MM---27.10.2021---6/801]
IA No. 11464/2021 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
 207.1Connected
SLP(C) No. 2649/2021
XI-A
THE STATE OF KERALA AND ANR.C. K. SASI
Versus
G. INDIRAKUMARIDEEPAK GOEL[R-1]
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and I.R.
 207.2Connected
SLP(C) No. 8719/2021
XI-A
THE STATE OF KERALA AND ORS.C. K. SASI
Versus
DAMODARAN NAIR P.K
{Mention Memo}
FOR
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 76456/2021
IA No. 76456/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
 207.3Connected
SLP(C) No. 14665/2021
XI-A
STATE OF KERALA AND ORS.C. K. SASI
Versus
VALSALAKUMARI T.M.HIMINDER LAL[R-1]
{Mention Memo}
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.117781/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
208SLP(Crl) No. 743/2012
II-C
S.M.KRISHNAB. VIJAYALAKSHMI MENON[P-1]
Versus
STATE OF KARNATAKA AND ORS.V. N. RAGHUPATHY[R-1], CAVEATOR-IN-PERSON[R-2]
SHUBHRANSHU PADHI[IMPL], JOSEPH ARISTOTLE S.[I-1][IMPL][GR]
A. VENAYAGAM BALAN[INT]
IA No. 101039/2018 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 111865/2018 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 3555/2018 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 111864/2018 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 101038/2018 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 3551/2018 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 70340/2017 - MODIFICATION
IA No. 1921/2012 - STAY APPLICATION
 208.1Connected
SLP(Crl) No. 1392/2012
II-C
D.S. ASWATH, IAS(RETD) LAWYER S KNIT & CO[P-1]
Versus
THE STATE OF KARNATAKA AND ORS.V. N. RAGHUPATHY[R-1], [R-2], SHUBHRANSHU PADHI[R-1], [R-2], JOSEPH ARISTOTLE S.[R-1], [R-2][GR], CAVEATOR-IN-PERSON[R-3][PR], VIJAY KUMAR[R-4][PR]
IA No. 5486/2012 - STAY APPLICATION
 208.2Connected
SLP(Crl) No. 1665/2012
II-C
SHANKARALINGAIAH LAWYER S KNIT & CO[P-1]
Versus
THE STATE OF KARNATAKA AND ORS.V. N. RAGHUPATHY[R-1], [R-2], CAVEATOR-IN-PERSON[R-3][PR]
IA No. 6200/2012 - STAY APPLICATION
 208.3Connected
SLP(Crl) No. 1632/2012
II-C
K. SRINIVASA LAWYER S KNIT & CO[P-1]
Versus
THE STATE OF KARNATAKA AND ORS.V. N. RAGHUPATHY[R-1], [R-2], CAVEATOR-IN-PERSON[R-3][PR]
IA No. 6155/2012 - STAY APPLICATION
 208.4Connected
SLP(Crl.)...CRLMP No. 2388/2014
II-C
H D KUMARSWAMYP. VINAY KUMAR[P-1], K.PARAMESHWAR[P-1][PR]
Versus
STATE OF KARNATAKAV. N. RAGHUPATHY[R-1], CAVEATOR-IN-PERSON[R-2][PR]
IA No. 2388/2014 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 70335/2017 - MODIFICATION
IA No. 47670/2017 - STAY APPLICATION
IA No. 47606/2017 - STAY APPLICATION
209W.P.(C) No. 337/2018
PIL-W
SIDDHARTH DALMIA AND ANR.PETITIONER-IN-PERSON[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.GURMEET SINGH MAKKER[R-2], G. INDIRA[R-4], ABHIMANYU TEWARI[R-5], NIRANJANA SINGH[R-7], ASWATHI M.K.[R-9], K J JOHN AND CO[R-13], VISHWA PAL
SINGH[R-15], PALLAVI LANGAR[R-18], NISHE RAJEN SHONKER[R-20], NISHANT RAMAKANTRAO KATNESHWARKAR[R-23], PUKHRAMBAM RAMESH KUMAR[R-24], ASTHA
SHARMA[R-26], K. ENATOLI SEMA[R-27], ANINDITA PUJARI[R-28], ARAVINDH S.[R-29], RANJEETA ROHATGI[R-30], MILIND KUMAR[R-31], NARENDRA KUMAR[R-32], M.
YOGESH KANNA[R-33], ANKIT GOEL[R-8], [R-36], VANSHAJA SHUKLA[R-37]
IA No. 54788/2018 - PERMISSION TO APPEAR AND ARGUE IN PERSON
210SLP(Crl) No. 58/2020
II-B
KADNA KISKU
Versus
THE STATE OF WEST BENGALKAILASH PRASHAD PANDEY[CAVEAT]
IA No. 1634/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
211Crl.A. No. 2118/2017
II-C
BALKRISHANANIL NAG[P-1]
Versus
THE STATE OF HIMACHAL PRADESHVINOD SHARMA[R-1][GR]
FOR FINAL DISPOSAL AS PER HON'BLE COURT'S ORDERS DATED 02.07.2018 and 4.9.2018.
IA No. 120728/2017 - EX-PARTE BAIL
212SLP(Crl) No. 3242-3243/2019
II-A
UDHO THAKUR AND ANR. ETC.NEELAM SINGH[P-1], [P-2], [P-3]
Versus
THE STATE OF JHARKHAND AND ANR.PALLAVI LANGAR[R-1], UTTARA BABBAR[R-2]
IA No. 58768/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 163931/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 165203/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
213SLP(Crl) No. 6551/2019
II-B
SAHIL SIDHUKRISHAN KUMAR
Versus
UNION TERRITORY CHANDIGARH THROUGH ITS SHO, WOMEN POLICE STATIONABDUL AZEEM KALEBUDDE[R-1]
KAUSHAL YADAV[IMPL]
214SLP(Crl) No. 8648/2019
II-B
RAJO DEVIRAMESHWAR PRASAD GOYAL
Versus
THE STATE OF HARYANAVISHWA PAL SINGH[R-1]
IA No. 144549/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
215MA 1421/2019 in SLP(Crl) No. 2234/2019
II-A
VIPUL PRAVINCHAND PAREKHRAHUL GUPTA[P-1]
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRASACHIN PATIL[R-1]
IN SLP(Crl) No. - 2234/2019,
MR. RONY OOMMEN JOHN, ADVOCATE HAS FILED VAKALATNAMA ON BEHALF OF COMPLAINANT.
IA No. 107122/2019 - CANCELLATION OF BAIL
IA No. 107123/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
216SLP(Crl) No. 7174/2019
II-B
ABILASH AND ORS.LAKSHMI N. KAIMAL
Versus
THE STATE OF KERALANISHE RAJEN SHONKER[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.120724/2019-EXEMPTION FROM FILING O.T.
217SLP(Crl) No. 11284/2019
II-B
NAVEENANISH R. SHAH
Versus
STATE OF HARYANAMONIKA GUSAIN[R-1]
BANKEY BIHARI[INT]
IA No. 189476/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 38314/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 38310/2020 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 189478/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
218SLP(Crl) No. 11480/2019
II-A
INDUMATI SHANKAR BARBOLE R. R. DESHPANDE
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRASACHIN PATIL[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.193284/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.193283/2019-EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 193284/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 193283/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
219SLP(Crl) No. 5286/2019
II-B
RAJINDER SHARMAKAUSAR RAZA FARIDI
Versus
THE STATE OF PUNJABJASPREET GOGIA[R-1]
IA No. 89513/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 89514/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
220SLP(Crl) No. 9037/2019
II-B
SANDEEP KUMARSURENDER SINGH HOODA
Versus
THE STATE OF HARYANAMONIKA GUSAIN[R-1]
221SLP(Crl) No. 9462/2019
II
VEERAVATIMANJU JETLEY
Versus
THE STATE OF RAJASTHAND. K. DEVESH[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.157612/2019-EXEMPTION FROM FILING O.T.
222SLP(Crl) No. 7159/2019
II-B
DHEERAJ KUMARR. C. KAUSHIK
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ANR.JASPREET GOGIA[R-1], E. R. SUMATHY[R-2]
223SLP(Crl) No. 10391/2019
II-B
SUMITRA MAITYRAUF RAHIM
Versus
THE STATE OF WEST BENGALPLR CHAMBERS AND CO.[R-1]
IA No. 174551/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
224SLP(Crl) No. 1718/2020
II-A
ASHOKSUDHANSHU S. CHOUDHARI
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRASACHIN PATIL[R-1]
IA No. 34564/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 34566/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
225SLP(Crl) No. 5017/2018
II-B
SANDEEP KUMARMANOJ C. MISHRA[P-1]
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ANR.JASPREET GOGIA[R-1], [R-1]
226SLP(Crl) No. 1661/2020
II-A
BIKAS KUMAR SINGH @ BIKASH KUMAR SINGHNEERAJ SHEKHAR
Versus
THE STATE OF BIHAR AND ANR.DEVASHISH BHARUKA[R-1], SAYAREE BASU MALLIK[CAVEAT], [R-2]
IA No. 33804/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
227SLP(Crl) No. 2090/2020
II-A
ANIL R. TIWARIGAICHANGPOU GANGMEI
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRASACHIN PATIL[R-1]
SHANKAR DIVATE[INT]
IA No. 41272/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 41273/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
228SLP(Crl) No. 2159/2020
II-B
AMANPREET KAURNISHESH SHARMA
Versus
THE STATE OF PUNJABJASPREET GOGIA[R-1]
229SLP(Crl) No. 1781/2020
II
VAIBHAV DIXITVANSHAJA SHUKLA
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ANR.ANKIT GOEL[R-1], MANIKA TRIPATHY PANDEY[R-2]
230SLP(Crl) No. 2884/2020
II-C
PREETHI SUNILRAGHAVENDRA S. SRIVATSA
Versus
THE STATE OF KARNATAKASHUBHRANSHU PADHI[R-1]
IA No. 56819/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 56817/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 56818/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
 230.1Connected
SLP(Crl) No. 2876/2020
II-C
PREETHI SUNILRAGHAVENDRA S. SRIVATSA
Versus
THE STATE OF KARNATAKASHUBHRANSHU PADHI[R-1]
FOR
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 56705/2020
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 56706/2020
FOR EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT ON IA 56709/2020
IA No. 56709/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 56705/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 56706/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
231MA 2506/2019 in Crl.A. No. 736/2019
II
SEEMA RANITARUNA ARDHENDUMAULI PRASAD[P-1]
Versus
STATE OF UTTAR PRADESHSARVESH SINGH BAGHEL[R-1], RAKESH KUMAR-I[R-2]
IN Crl.A. No. - 736/2019,
FOR ADMISSION and IA No.168894/2019-APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 168894/2019 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
232SLP(Crl) No. 4551/2020
II-B
HARDEV PAL SINGH AND ORS.VINOD SHARMA
Versus
THE STATE OF PUNJABJASPREET GOGIA[R-1]
AVINASH KR. LAKHANPAL[IMPL]
IA No. 88533/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 88534/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 130914/2020 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
233SLP(Crl) No. 4270/2020
II
LALITA MANGAL AND ANR.VIVEK SHARMA
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ANR.SARVESH SINGH BAGHEL[R-1], EKTA CHOUDHARY[R-2]
234SLP(Crl) No. 5975/2020
II-B
KAJALBHARTI TYAGI
Versus
THE STATE OF PUNJABJASPREET GOGIA[R-1]
IA No. 121929/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 121930/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
235SLP(Crl) No. 6547/2020
II-B
SAGAR ANGRASNIKHIL JAIN[P-1]
Versus
THE STATE OF HARYANAVISHWA PAL SINGH[R-1]
IA No. 132834/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 132831/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
236SLP(Crl) No. 10754/2019
II-C
GOPALSUVENDU SUVASIS DASH[P-1]
Versus
STATE REPRESENTED BY THE INSPECTOR OF POLICE AND ANR.JOSEPH ARISTOTLE S.[R-1][GR], VIKAS MEHTA[R-2]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.180336/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
237MA 31/2021 in SLP(Crl) No. 649/2019
II-B
ANIL SHARMAAMRENDRA KUMAR MEHTA
Versus
THE STATE OF HARYANA AND ANR.VISHWA PAL SINGH[R-1]
IN SLP(Crl) No. - 649/2019,
IA No. 104614/2020 - CANCELLATION OF BAIL
238SLP(Crl) No. 1566-1567/2021
II
MOOL CHAND SINGH (MRS. ) VIPIN GUPTA
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ANR.SANJAY KUMAR TYAGI[R-1], [R-2], [R-3], [R-4]
IA No. 25309/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 25308/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
239SLP(Crl) No. 1556/2021
II
SAKALDEVKEDAR NATH TRIPATHY
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESHSRISHTI SINGH[R-1]
240SLP(Crl) No. 2264/2021
II-B
TARUL LATA @ TARUN LATASATISH KUMAR
Versus
THE STATE OF HARYANAVISHWA PAL SINGH[R-1]
IA No. 40287/2021 - APPLICATION FOR TAKING ON RECORD
IA No. 36572/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 36575/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
241SLP(Crl) No. 2733/2021
II-B
RAGHUVIR SINGHRAMESHWAR PRASAD GOYAL
Versus
THE STATE OF PUNJABJASPREET GOGIA[R-1]
B. KRISHNA PRASAD[IMPL]
IA No. 44792/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 57910/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 57908/2021 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
242SLP(Crl) No. 2871/2021
II-C
PIPASA DAS @MONAYADAV NARENDER SINGH[P-1]
Versus
STATE OF NCT OF DELHIB. V. BALARAM DAS[R-1]
IA No. 47346/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 47347/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
243SLP(Crl) No. 2266/2021
II-B
CHITTARANJAN SARKAR AND ORS.CHANDRA BHUSHAN PRASAD
Versus
THE STATE OF WEST BENGALPLR CHAMBERS AND CO.[R-1]
IA No. 36607/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
244SLP(Crl) No. 3658/2021
II-B
PRADEEPTO MAZUMDER @ PRADIPTA MAJUMDERHIREN DASAN
Versus
THE STATE OF WEST BENGALPLR CHAMBERS AND CO.[R-1]
IA No.60952/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 60952/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
245SLP(Crl) No. 3339/2021
II-A
RAHUL RAOSAHEB SABALESUNIL KUMAR VERMA
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRASACHIN PATIL[R-1]
246SLP(Crl) No. 3700/2021
II-B
MAHENDRABHAI CHHAGANBHAI MEVADARAJIVKUMAR
Versus
THE STATE OF GUJARAT
IA No. 61344/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 61343/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
247SLP(Crl) No. 3711/2021
II-A
MANOJ J. SHEKHAR & CO.
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRA AND ANR.SACHIN PATIL[R-1], [R-2]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.61467/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.61468/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T.
 247.1Connected
SLP(Crl) No. 3694/2021
II-A
MANOJ J. SHEKHAR & CO.
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRA AND ANR.SACHIN PATIL[R-1], [R-2]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.61257/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.61258/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T.
248SLP(Crl) No. 2387/2021
II-A
JAYESH MOURYAMAYANK KSHIRSAGAR
Versus
THE STATE OF MADHYA PRADESHPASHUPATHI NATH RAZDAN[R-1]
IA No. 38886/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 38884/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 38885/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 43879/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
249SLP(Crl) No. 3573/2021
II-A
PANDITKUNAL CHEEMA
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRASACHIN PATIL[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.59370/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.59371/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA
No.59372/2021-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
250SLP(Crl) No. 3481-3482/2021
II-A
PRADIP VIJAY NICHANIANAND DILIP LANDGE
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRA AND ANR.SACHIN PATIL[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.58640/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.58641/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA
No.58643/2021-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
251SLP(Crl) No. 3859/2021
II
ATUL DWIVEDISUMIT SINHA
Versus
STATE OF U.P.SHWETA SHARMA[CAVEAT], VISHNU SHANKAR JAIN[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.63101/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.63102/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA
No.63105/2021-APPLICATION FOR EXEMPTION FROM FILING ORIGINAL VAKALATNAMA/OTHER DOCUMENT
252SLP(Crl) No. 3900/2020
II-B
HEMAL KISHANBHAI PARMARSUBHASISH MOHANTY
Versus
STATE OF GUJARATRAUF RAHIM[CAVEAT]
IA No. 81041/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 81037/2020 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 81039/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 81036/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
253SLP(Crl) No. 5521/2021
II-C
RAJEEV GUPTAGARGI KHANNA
Versus
STATE NCT OF DELHIB. V. BALARAM DAS[R-1]
IA No. 90653/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 90652/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
254SLP(Crl) No. 5657/2021
II-B
DARPANSUNNY CHOUDHARY
Versus
THE STATE OF HARYANAVISHWA PAL SINGH[R-1]
VINOD KUMAR TEWARI[IMPL]
255SLP(Crl) No. 5018/2021
II-B
ASHOKE BARDDHAN @ ASHOK BARDHANSURJENDU SANKAR DAS
Versus
THE STATE OF WEST BENGALCHANCHAL KUMAR GANGULI[R-1]
IA No. 94165/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
256SLP(Crl) No. 5979/2021
II-C
VAASU SHARMANEELAM SINGH
Versus
THE STATE OF CHHATTISGARHPRANAV SACHDEVA[R-1]
KAUSTUBH SHUKLA[INT]
I.A NO. 119543/2021 APPLICATION FOR INTERVENTION I.A. NO. 128917/2021 APPLICATION FOR EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 98561/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
257SLP(Crl) No. 2945/2021
II-B
PURNIMAR. C. KAUSHIK
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ANR.RANJEETA ROHATGI[R-1], RAKESH MISHRA[R-2], [IMPL]
IA No. 49071/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
 257.1Connected
SLP(Crl) No. 3358/2021
II-B
KULDEEP KAURANAND DILIP LANDGE
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ANR.JASPREET GOGIA[R-1], RAKESH MISHRA[R-2], [IMPL]
IA No. 56629/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 56630/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
 257.2Connected
SLP(Crl) No. 3916/2021
II-B
GURDIAL SINGHMANJU JETLEY
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ANR.JASPREET GOGIA[R-1]
RAKESH MISHRA[R-2], [IMPL]
IA No. 63835/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
 257.3Connected
SLP(Crl) No. 4268/2021
II-B
SAVITA KHANNADEVENDRA SINGH
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ANR.JASPREET GOGIA[R-1], RAKESH MISHRA[R-2], [IMPL]
IA No. 68668/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
258SLP(Crl) No. 6288/2021
II-B
MOHD YUNUS MANIAR @ YUSUFRAJ KISHOR CHOUDHARY
Versus
THE STATE OF PUNJAB
and I.R.
259SLP(Crl) No. 6450/2021
II-B
SUDHIR KUMAR MISHRANEERAJ SHEKHAR
Versus
STATE OF ODISHASHIBASHISH MISRA[R-1]
FOR ADMISSION and I.R.
IA No. 107181/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
260SLP(Crl) No. 6630/2021
II-C
SHIVANANDA. Y.SPRAKASH RANJAN NAYAK
Versus
STATE BY HASSAN WOMANS POLICE AND ANR.SHUBHRANSHU PADHI[R-1], BALAJI SRINIVASAN[R-2]
IA No. 110285/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 111604/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 111603/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
261SLP(Crl) No. 6978/2021
II-C
RAJESH S. BAJAJT. S. SABARISH
Versus
STATEJOSEPH ARISTOTLE S.[R-1]
IA No. 115815/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
262SLP(Crl) No. 3086/2019
II
YOGENDRA SAGARABHISHEK CHAUDHARY
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ANR.ARJUN GARG[CAVEAT], SANJAY KUMAR TYAGI[R-1]
FOR I.R. and IA No.55719/2019-EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 55719/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
263SLP(Crl) No. 7006/2021
II-B
RAHULKUMAR BABUBHAI PATELATUL KUMAR
Versus
THE STATE OF GUJARATDEEPANWITA PRIYANKA[R-1]
264SLP(Crl) No. 7379/2021
II-B
JASWINDER KAURMEGHA KARNWAL
Versus
THE STATE OF PUNJAB
IA No. 124088/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 124086/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
 264.1Connected
SLP(Crl) No. 7031/2021
II-B
JASWINDER KAURMEGHA KARNWAL
Versus
STATE OF PUNJAB
FOR
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 116936/2021
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 116937/2021
FOR EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT ON IA 116938/2021
IA No. 116938/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 116936/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 116937/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
265MA 528/2020 in SLP(Crl) No. 7053/2013
II
GALI JANARDHAN REDDYPARMATMA SINGH
Versus
THE STATE OF ANDHRA PRADESHARVIND KUMAR SHARMA[R-1]
IN SLP(Crl) No. - 7053/2013,
FOR ADMISSION and IA No.9291/2020-APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS[TO BE TAKEN UP IMMEDIATELY AFTER FRESH MATTERS]
IA No. 9291/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 58737/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 265.1Connected
Diary No. 11949-2021
II
GALI JANARDHAN REDDYPARMATMA SINGH
Versus
THE STATE OF ANDHRA PRADESHARVIND KUMAR SHARMA
IN SLP(Crl) No. - 7053/2013,
IA No. 61628/2021 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 61630/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
266SLP(Crl) No. 7042/2021
II-B
SURINDER AHUJAPUKHRAMBAM RAMESH KUMAR
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ANR.SANJAY JAIN[CAVEAT], JASPREET GOGIA[R-1]
Issue notice returnable in two weeks.
List after four weeks.
(Ref. : R/P dated 27.9.2021)
IA No. 117134/2021 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 117131/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 117132/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 134969/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 134474/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
267SLP(Crl) No. 8496-8497/2021
II-B
SAMEERSRIRAM P.
Versus
THE STATE OF KERALA
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.143228/2021-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.143229/2021-EXEMPTION FROM FILING O.T.
268SLP(Crl) No. 8303/2021
II-A
HARISH KRISHNA BHANDIRGEKUNAL CHEEMA
Versus
THE STATE OF MAHARASHTRASACHIN PATIL[R-1]
IA No. 134055/2021 - APPLICATION FOR TAKING ON RECORD
IA No. 131621/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 134056/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 131622/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 134116/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 134115/2021 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 134057/2021 - PERMISSION TO PLACE ADDITIONAL FACTS AND GROUNDS
269ORGNL.SUIT No. 2/2009
XVII-A
STATE OF PUNJABRANJEETA ROHATGI[P-1]
Versus
GOVERNMENT OF INDIA AND ORS.B. KRISHNA PRASAD[R-2], M. SHOEB ALAM[R-3], ABHINAV MUKERJI[R-4], JATINDER KUMAR BHATIA[R-5]
IA No. 1/2009 - EX-PARTE STAY
IA No. 5/2011 - INTERIM INJUNCTION
270MA 147/2019 in C.A. No. 6451/2016
XII-A
HYDERABAD URBAN DEVT.AUTH.(HUDA)BY COURTS MOTION, ANURAG[P-1], [P-1]
Versus
S.B.KIRLOSKARGURMEET SINGH MAKKER[R-1]
IN C.A. No. - 6451/2016,
Office Report for Directions
271ORGNL.SUIT No. 2/2006
XVII-A
THE STATE OF TAMIL NADUD.KUMANAN[P-1]
Versus
THE STATE OF ANDHRA PRADESH AND ANR.MAHFOOZ AHSAN NAZKI[R-1]
 271.1Connected
W.P.(C) No. 357/2007
PIL-W
PATTALI MAKKAL KATCHIMALINI PODUVAL
Versus
THE STATE OF ANDHRA PRADESH AND ANR.G. N. REDDY
272ORGNL.SUIT No. 3/2009
XVII-A
THE STATE OF HARYANAANISH KUMAR GUPTA[P-1]
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ORS.JAGJIT SINGH CHHABRA[R-1], ARVIND KUMAR SHARMA[R-2], GURMEET SINGH MAKKER[R-3], MITTER & MITTER CO.[R-4], D. K. DEVESH[R-5], M. SHOEB ALAM[R-6],
ABHINAV MUKERJI[R-7]
273SLP(C) No. 1980/2014
XIV
COMMISSIONER OF POLICED. S. MAHRA[P-1]
Versus
PAWAN SINGHSATISH KUMAR
FINAL DISPOSAL MATTER
IA No. 1/2014 - EX-PARTE STAY
 273.1Connected
SLP(C) No. 1985/2014
XIV
COMMISSIONER OF POLICE, DELHID. S. MAHRA[P-1]
Versus
DEVI RAM AND ANR.SATISH KUMAR[R-1]
274T.P.(Crl.) No. 122/2020
XVI-A
ACHALA HARSHMANISH KUMAR SARAN
Versus
SAMRIDHI GUPTA AND ORS.
FOR ADMISSION and IA No.32112/2020-EX-PARTE STAY and IA No.32113/2020-EXEMPTION FROM FILING O.T.
275W.P.(C) No. 735/2014
X
HARBHAJAN SINGHGAGAN GUPTA[P-1]
Versus
STATE OF HARYANA AND ORS.SANJAY KUMAR VISEN[R-1], KAMALDEEP GULATI[R-1], SUSHMA SURI[R-2], UTTARA BABBAR[R-4], RANJEETA ROHATGI[R-4], TUSHAR BAKSHI[R-5], SIDDHARTH
BATRA[R-5], ABHINAV MUKERJI[R-6]
DEEPAK GOEL[IMPL]
IA No. 96722/2019 - AMENDMENT OF THE PETITION
IA No. 1/2014 - EX-PARTE STAY
IA No. 52199/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
 275.1Connected
W.P.(C) No. 1116/2019
X
SHIROMANI GURUDWARA PRABANDHAK COMMITTEERITESH KHATRI
Versus
THE STATE OF HARYANA AND ANR.
IA No. 132149/2019 - EX-PARTE STAY
IA No. 155616/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 275.2Connected
Diary No. 26504-2018
IV-B
RANJIT SINGH BAATHUSHA NANDINI. V
Versus
THE STATE OF HARYANA AND ORS.VISHWA PAL SINGH[R-1], [R-2], [R-3], [R-4]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.108359/2018-CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 108359/2018 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
276SLP(C) No. 19915/2017
XI-A
A V BABY GIRIJA AND ORS.NARESH KUMAR
Versus
A V RAJAN AND ORS.RESHMI REA SINHA[R-2], [R-3], [R-4], [R-5], [R-6], [R-7], RENJITH. B[R-11], [R-12], LAKSHMI N. KAIMAL[R-13]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.68693/2017-DELETING THE NAME OF RESPONDENT and IA No.17421/2018-SUBSTITUTED SERVICE
IA No. 68693/2017 - DELETING THE NAME OF PETITIONER/RESPONDENT
IA No. 73508/2018 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 73497/2018 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 17421/2018 - SUBSTITUTED SERVICE
 276.1Connected
Diary No. 8907-2018
XI-A
SUJALA AND ANR.USHA NANDINI. V[P-1], LAKSHMI N. KAIMAL[P-2]
Versus
A.V. BABY GIRIJA AND ORS.
FOR
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 59742/2018
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 59743/2018
FOR DELETING THE NAME OF RESPONDENT ON IA 59745/2018
FOR CONDONATION OF DELAY IN REFILING ON IA 59748/2018
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING/REFILING SLP ON IA 59748/2018
FOR CONDONATION OF DELAY IN RE-FILING APPEAL ON IA 59748/2018
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS ON IA 70258/2018
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 70260/2018
IA No. 59743/2018 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 59748/2018 - CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
IA No. 59745/2018 - DELETING THE NAME OF PETITIONER/RESPONDENT
IA No. 59742/2018 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 70260/2018 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 70258/2018 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 276.2Connected
Diary No. 26907-2018
XI-A
A.V. VIJAYAN AND ORS.RESHMI REA SINHA
Versus
A.V. BABY GIRJIA AND ORS.
IA No. 103632/2018 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 103630/2018 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 103629/2018 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
277SLP(Crl) No. 7619/2015
II-A
GAJENDRA DUBEYRANJAN KUMAR PANDEY[P-1]
Versus
THE STATE OF BIHAR AND ANR.ABHINAV MUKERJI[R-1], MRITUNJAY KUMAR SINHA[R-2]
IA No. 5552/2016 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 15830/2015 - STAY APPLICATION
278W.P.(C) No. 233/2014
PIL-W
KALOOR JOSEPH AND ANR.K. RAJEEV[P-1]
Versus
UNION OF INDIA MINISTRY OF ROAD TRANSPORT HIGHWAYSGURMEET SINGH MAKKER
 278.1Connected
W.P.(C) No. 793/2015
PIL-W
SURAKSHA FOUNDATIONSANJAY JAIN[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.D. S. MAHRA, [R-1], TAPESH KUMAR SINGH[R-1], SUNIL FERNANDES[R-1][INT], SIBO SANKAR MISHRA[R-1], SANJAY KUMAR VISEN[R-1], NIKHIL GOEL[R-1], M. SHOEB
ALAM[R-1], JASMEET SINGH[R-1], CHIRAG M. SHROFF[R-1], ASHOK KUMAR SINGH[R-1], ANIL SHRIVASTAV[R-1], SHIEL SETHI[R-1], K J JOHN AND CO[R-1],
SHREEKANT N. TERDAL[R-2], GUNTUR PRABHAKAR[R-3], SHUVODEEP ROY[R-4], ABHINAV MUKERJI[R-5], [R-10], PRANAV SACHDEVA[R-6], HEMANTIKA WAHI[R-8], SATISH
PANDEY[R-11], V. N. RAGHUPATHY[R-13], NISHE RAJEN SHONKER[R-14], SUNNY CHOUDHARY[R-15], [R-15], NISHANT RAMAKANTRAO KATNESHWARKAR[R-16], PUKHRAMBAM
RAMESH KUMAR[R-17], AVIJIT MANI TRIPATHI[R-18], K. ENATOLI SEMA[R-20], DEVENDRA SINGH[R-22], RUCHI KOHLI[R-23], NARENDRA KUMAR[R-24], B. BALAJI[R-25],
SAMIR ALI KHAN[R-27], PRADEEP MISRA[R-27], PLR CHAMBERS AND CO.[R-28], RACHANA SRIVASTAVA[R-29], G. INDIRA[R-31], ARAVINDH S.[R-36]
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 3/2016
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 4/2016
FOR [PERMISSION TO FILE ANNEXURES] ON IA 5/2016
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 6/2017
FOR ON IA 7/2017
FOR INTERVENTION APPLICATION ON IA 8/2017
FOR ON IA 9/2017
FOR ON IA 10/2017
FOR ON IA 11/2017
FOR [APP FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS] ON IA 12/2017
FOR [APP FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS] ON IA 13/2017
IA No. 13/2017 - APP FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS
IA No. 12/2017 - APP FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS
IA No. 3/2016 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 6/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 4/2016 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 2/2016 - EXTENSION OF TIME
IA No. 8/2017 - INTERVENTION APPLICATION
IA No. 5/2016 - PERMISSION TO FILE ANNEXURES
 278.2Connected
SLP(C) No. 6747/2016
IV-A
M/S. SRIYASH TECHNOLOGIES PVT. LTD.DEEPAK GOEL[P-1]
Versus
STATE OF KARNATAKA AND ORS.V. N. RAGHUPATHY[R-1], SUNIL FERNANDES[R-1], SUDARSHAN SINGH RAWAT[R-1]
 278.3Connected
T.P.(C) No. 232-236/2017
XVI-A
M/S MICRO AUTOTECHSUNIL FERNANDES[P-1]
Versus
THE STATE OF KARNATAKA AND ANR.V. N. RAGHUPATHY[R-1], SUDARSHAN SINGH RAWAT[R-1], M. Y. DESHMUKH[R-1], PLR CHAMBERS AND CO.[R-6], HEMANTIKA WAHI[R-12]
and IA No.115863/2017-I A FOR STAY and IA No.117236/2017-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS
 278.4Connected
W.P.(C) No. 104/2018
PIL-W
KALOOR JOSEPHK. RAJEEV[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.PRATIK R. BOMBARDE[R-5]
FOR ADMISSION
279SLP(C) No. 2893-2894/2019
XII
M/S RENAULT NISSAN AUTOMOTIVE INDIA PVT LTDCHARANYA LAKSHMIKUMARAN[P-1]
Versus
THE DEPUTY COMMISSIONER II (FAC)M. YOGESH KANNA[R-1]
IA No. 18094/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 18864/2019 - STAY APPLICATION
280SLP(C) No. 10117/2017
IV-C
RAKESH KUMAR SUNDARANI AND ANR.PRATIBHA JAIN
Versus
JAGDISH PRAKASH ANGAL (DEAD) THR. LRS. AND ORS.UDITA SINGH[R-1], [R-2]
and
IA No. 76838/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 76831/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 72501/2017 - STAY APPLICATION
281C.A. No. 11219/2017
XVII
SWAPAN KANTI GHOSHHIREN DASAN
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.ANIL KATIYAR[R-1], GURMEET SINGH MAKKER[R-3], [R-4], MADHUMITA BHATTACHARJEE[R-5]
IA No. 127998/2017 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 86907/2017 - STAY APPLICATION
282SLP(C) No. 9778/2018
XVI
UNION OF INDIA AND ORS.B. V. BALARAM DAS
Versus
UMESH SINGHRAMESHWAR PRASAD GOYAL[R-1]
IA No. 112556/2018 - STAY APPLICATION
283C.A. No. 4771/2018
XVII-A
M/S PARSVNATH DEVELOPERS LTD. AND ANR.JAY KISHOR SINGH
Versus
C. SUKUMARAN AND ORS.S. S. SHROFF[R-3]
284SLP(Crl) No. 2397-2398/2019
II
ANOOP BARTARIAE. C. AGRAWALA[P-1]
Versus
DY. DIRECTOR ENFORCEMENT DIRECTORATE AND ANR.MUKESH KUMAR MARORIA[R-1]
FOR ADMISSION and I.R.
IA No. 109095/2021 - VACATING STAY
285C.A. No. 885/2019
XVII-A
M/S. RIPLEY AND COMPANY LTD.DHARMENDRA KUMAR SINHA
Versus
COMMISSIONER CENTRAL EXCISE AND SERVICE TAXB. KRISHNA PRASAD[R-1]
IA No.12219/2019-EX-PARTE STAY
286C.A. No. 210-212/2019
XVII-A
COMMISSIONER OF CENTRAL TAX EXCISE CHENNAI IIMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S TULSYAN NEC LTD.AYUSH SHARMA[R-1]
IA No.184061/2018-EX-PARTE STAY
IA No. 184061/2018 - EX-PARTE STAY
287SLP(C) No. 28102/2015
XV
THE STATE OF RAJASTHANMILIND KUMAR[P-1]
Versus
ASHOK KHETOLIYA AND ANR. AND ANR.AMIT AGRAWAL[R-1]
288SLP(Crl) No. 5015/2019
II
ANJULA NAGPALPARMINDER SINGH BHULLAR
Versus
THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.SARVESH SINGH BAGHEL, S. R. SETIA[CAVEAT], [R-3], [R-4], [R-5]
289SLP(C) No. 25962/2011
IV-B
SWARAN SINGH (D) THR. LRS.JAY KISHOR SINGH[P-1]
Versus
STATE OF PUNJAB THROUGH DIRECTOR LAND RECORD AND ORS.RANJEETA ROHATGI[R-1], [R-2], [R-3]
PURNIMA JAUHARI[R-4], [IMPL]
I.A.NO.33696?2021(APPLICATION FOR SUBSTITUTION ON BEHALF OF PROPOSED IMPLEADED PARTY NO.2 IN IA.NO.160674 OF 2019.
IA No. 33696/2021 - APPLICATION FOR SUBSTITUTION
IA No. 32132/2019 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 160696/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 160679/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 134532/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 160718/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 133711/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 160709/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 160693/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 160674/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 160715/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 160704/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA No. 134531/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 133710/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 3/2015 - VACATING STAY
 289.1Connected
SLP(C) No. 3384/2012
IV-B
VIRSA SINGH (DEAD) THR. LRS.SATISH KUMAR[P-1]
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ORS. AND ORS.RANJEETA ROHATGI[R-1], [R-2], [R-3], [R-4]
 289.2Connected
SLP(C) No. 33718/2011
IV-B
ARJAN DEV SINGH (D) AND ORS.SUBHASISH BHOWMICK[P-1], [P-2], [P-3], [P-4], [P-5], [P-6], [P-7], [P-8], [P-9], [P-10], [P-13], [P-14], [P-15], [P-16]
Versus
STATE OF PUNJAB AND ORS. AND ORS.BHASKAR Y. KULKARNI[R-1], RANJEETA ROHATGI[R-1]
IA No. 83055/2019 - APPLICATION FOR SUBSTITUTION
IA No. 83057/2019 - CONDONATION OF DELAY IN FILING SUBSTITUTION APPLN.
 289.3Connected
SLP(C) No. 8442/2012
IV-B
MANN SINGHS. JANANI[P-1]
Versus
THE STATE OF PUNJAB REVENUE DEPARTMENTRANJEETA ROHATGI[R-1][GR]
 289.4Connected
SLP(C) No. 5607/2012
IV-B
PARAMJIT SINGH AND ORS.SHEKHAR KUMAR[P-1]
Versus
STATE OF PUNJAB . AND ORS.UTTARA BABBAR[R-1][GR]
 289.5Connected
SLP(C) No. 28782/2012
IV-B
UMRAO SINGH(D) TH.LRS AND ORS AND ORS.UMANG SHANKAR[P-1], [P-5], [P-6], [P-7], [P-8], [P-9], [P-10]
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ORS AND ORS.RAMESHWAR PRASAD GOYAL[R-1], RANJEETA ROHATGI[R-1]
FOR PERMISSION TO FILE PETITION (SLP/TP/WP/..) ON IA 1/2012
FOR APPLICATION FOR SUBSTITUTION ON IA 13/2012
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING SUBSTITUTION APPLN. ON IA 14/2012
IA No. 13/2012 - APPLICATION FOR SUBSTITUTION
IA No. 14/2012 - CONDONATION OF DELAY IN FILING SUBSTITUTION APPLN.
IA No. 1/2012 - PERMISSION TO FILE PETITION (SLP/TP/WP/..)
 289.6Connected
SLP(C) No. 5608/2012
IV-B
GURNAM SINGH AND ORS. AND ORS.SHEKHAR KUMAR[P-1]
Versus
GRAM PANCHAYAT NAGLA AND ORS.UTTARA BABBAR[R-1], RANJEETA ROHATGI[R-2], [R-3]
 289.7Connected
SLP(C) No. 10575/2012
IV-B
BHAGWANT SINGHSHEKHAR KUMAR[P-1]
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ORS.UTTARA BABBAR[R-1][GR]
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 1/2012
IA No. 1/2012 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
 289.8Connected
SLP(C) No. 11183/2012
IV-B
KIRPAL SINGH AND ORS AND ORS.SHEKHAR KUMAR[P-1]
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ORS AND ORS.RANJEETA ROHATGI[R-1][GR], AURA & CO.[R-2]
 289.9Connected
SLP(C) No. 23587/2012
IV-B
BHAG SINGH AND ORS. AND ORS.S. JANANI[P-1]
Versus
STATE OF PUNJAB AND ORS. AND ORS.RANJEETA ROHATGI[R-1][GR]
FOR INTERVENTION APPLICATION ON IA 2/2016
IA No. 2/2016 - INTERVENTION APPLICATION
 289.10Connected
SLP(C) No. 22731/2012
IV-B
KARAMJIT SINGH AND ORS.SUBHASISH BHOWMICK[P-1]
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ORS.RANJEETA ROHATGI[R-1][GR], [R-1], [R-2], [R-3], [R-4], [R-5], [R-6], [R-7], [R-8], [R-9], [R-10]
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 1/2012
IA No. 1/2012 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
 289.11Connected
SLP(C) No. 17816-17817/2012
IV-B
PIARA SINGHVIKAS SINGH JANGRA[P-1]
Versus
STATE OF PUNJAB TR.SEC.. AND ORS.RANJEETA ROHATGI[R-1], [R-2], [R-3], [R-4], [R-5], [R-6], T. L. GARG[R-7]
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 1/2012
IA No. 1/2012 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
 289.12Connected
SLP(C) No. 17603/2012
IV-B
SITA SINGH AND ORS. AND ORS.SHARMILA UPADHYAY[P-1]
Versus
STATE OF PUNJAB AND ORS. THROUGH CHIEF SECRETARY AND ORS.VINEET BHAGAT[R-1], UTTARA BABBAR[R-1][GR], USHA NANDINI. V[R-1], SUDARSHAN SINGH RAWAT[R-1]
FOR
FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING ON IA 1/2012
FOR ON IA 4/2014
IA No. 1/2012 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
 289.13Connected
SLP(C) No. 30011/2013
IV-B
HARPREET SINGH . AND ORS.AJAY KUMAR SINGH[P-1]
Versus
JT.DEVT.COMMR.(IRD)UTTARA BABBAR[R-1], AURA & CO.[R-2]
 289.14Connected
SLP(C) No. 34151/2012
IV-B
SHINDA SINGH(D) THR. LRS AND ORSAJAY KUMAR SINGH
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ORS AND ORS.
 289.15Connected
SLP(C) No. 1285/2013
IV-B
HAZURA SINGH AND ANR. AND ORS.SATISH KUMAR[P-1]
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ORS. AND ORS.RANJEETA ROHATGI[R-1], [R-2], [R-3]
IA No. 1/2012 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 2/2012 - CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
 289.16Connected
SLP(C) No. 11078/2013
IV-B
BAL KISHAN AND ORS.SAJITH. P[P-1]
Versus
STATE OF PUNJAB . AND ORS.RANJEETA ROHATGI[R-1], B. RAMANA MURTHY[R-1]
 289.17Connected
SLP(C) No. 25742/2013
IV-B
DARSHAN SINGH AND ORS. AND ORS.S. JANANI
Versus
STATE OF PUNJAB AND ORS.
IA No. 1/2013 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
 289.18Connected
SLP(C) No. 16525/2013
IV-B
JAGJIT SINGH . AND ORS.RAJINDER MATHUR
Versus
NAGAR PANCHAYAT SHNEWAL AND ORS.S. L. ANEJA, RANJEETA ROHATGI[R-3]
 289.19Connected
SLP(C) No. 12974-12975/2014
IV-B
SUKHDEV SINGH AND ORS.KAMINI JAISWAL
Versus
GRAM PANCHAYAT,VILL.BHEDPURA ETC.. AND ORS.MANJU JETLEY, B. RAMANA MURTHY, UTTARA BABBAR[R-2]
 289.20Connected
SLP(C) No. 33890/2014
IV-B
BALDEV SINGH GILL THR. G P A KULDIP SINGH GILLK. ENATOLI SEMA
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ORS.KULDIP SINGH
 289.21Connected
SLP(C) No. 20672/2015
IV-B
TARLOK SINGH AND ORS.ARVIND GUPTA[P-1], [P-2], [P-3], [P-4]
Versus
JOINT DEVELOPMENT COMMISSIONER (IRD) AND ORS. AND ORS.DEVENDRA SINGH[R-1], MERUSAGAR SAMANTARAY[R-3][GR]
.
 289.22Connected
CONMT.PET.(C) No. 539/2015 In SLP(C) No. 17603/2012
IV-B
SITA SINGH SHARMILA UPADHYAY[P-1]
Versus
INDU MALHOTRA AND ORS.RANJEETA ROHATGI[R-1][GR]
 289.23Connected
SLP(C) No. 29337/2015
IV-B
PIARA SINGH AND ORS.SHANTANU SAGAR[P-1]
Versus
STATE OF PUNJAB AND ORS.A. N. ARORA[R-1], RANJEETA ROHATGI[R-1], MERUSAGAR SAMANTARAY[R-1]
 289.24Connected
SLP(C) No. 29593/2015
IV-B
KAPUR SINGH AND ORS.AURA & CO.[P-1]
Versus
DIRECTOR, RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATS AND ORS.UTTARA BABBAR[R-1], [R-2], MERUSAGAR SAMANTARAY[R-3]
FOR
FOR VACATING STAY ON IA 2/2016
FOR [IA FOR DIRECTIONS] ON IA 66048/2016
FOR ON IA 3/2016
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES ON IA 134533/2019
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 134534/2019
IA No. 134534/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 66048/2016 - IA FOR DIRECTIONS
IA No. 134533/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 2/2016 - VACATING STAY
 289.25Connected
SLP(C) No. 24699/2016
IV-B
BHAGAT SINGH AND ORS.ARVIND GUPTA[P-2], [P-3], [P-4], [P-6]
Versus
JOINT DEVELOPMENT COMMISSIONER (IRD) AND ORS.UTTARA BABBAR[R-1], [R-2]
 289.26Connected
CONMT.PET.(C) No. 957/2017 in SLP(C) No. 11183/2012
IV-B
VIRSA SINGH @ BIRSA SINGHSHEKHAR KUMAR
Versus
KARAN AVTAR SINGH AND ORS.HIREN DASAN[R-2]
 289.27Connected
SLP(C) No. 33023/2017
IV-B
NIRMAL SINGH AND ORS.ARVIND GUPTA[P-1], [P-2], [P-3], [P-4], [P-5], [P-6]
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ANR.GAURAV GOEL[R-2]
 289.28Connected
SLP(C) No. 32467/2018
IV-B
HARBINDER SINGH BAIDWANPETITIONER-IN-PERSON
Versus
THE STATE OF PUNJAB SECRETARY AND ORS.UTTARA BABBAR[R-4], P. V. YOGESWARAN[R-6], NISHIT AGRAWAL[R-7]
FOR
FOR PERMISSION TO APPEAR AND ARGUE IN PERSON ON IA 177508/2018
IA No. 177508/2018 - PERMISSION TO APPEAR AND ARGUE IN PERSON
290C.A. No. 710-711/2019
XVII-A
COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE ALWARMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
MUNNAWAR ALI AND ANR.VIVEK JAIN[R-1], [R-2]
IA No.111/2019-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.112/2019-STAY APPLICATION
291C.A. No. 4969/2019
XVII
UNION OF INDIA SERVICE AND ORS.MUKESH KUMAR MARORIA
Versus
SUBHASH CHANDRA DASSHEKHAR KUMAR[R-1]
IA No. 61601/2017 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 61598/2017 - STAY APPLICATION
292C.A. No. 8567-8570/2019
XVII
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA THROUGH MANAGER K J JOHN AND CO
Versus
PRICE WATERHOUSE AND CO. AND ORS.KARANJAWALA & CO.[CAVEAT][CAVEAT], ASHOK MATHUR[R-11], [R-12]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.172308/2019-STAY APPLICATION
293C.A. No. 3328/2017
XVII-A
M/S MAX TECH OIL AND GAS SERVICE PVT. LTDPRAKASH RANJAN NAYAK
Versus
CST, SERVICE TAXB. KRISHNA PRASAD
FOR STAY APPLICATION ON IA 2/2017 AND I.A. NO. 3/2017 APPLICATION FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS
IA No. 2/2017 - STAY APPLICATION
294SLP(C) No. 9476/2017
XIV
GOVT. OF NCT OF DELHI DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES SECRETARYB. V. BALARAM DAS[P-1]
Versus
M/S. SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED THRUGH ITS AUTHORISED SINGNATORY MR. MANU VERMA AND ORS.KISHORE KUNAL
LIST ON NMD DATE
IA No. 52912/2018 - STAY APPLICATION
295SLP(Crl) No. 5211/2019
II-B
ARATI SAHOO @ BEHERASHIBASHISH MISRA
Versus
THE STATE OF ORISSA (VIGILANCE)SUBHASISH MOHANTY[R-1]
296T.P.(C) No. 1981/2019
XVI-A
SHASHIRAJ SINGH RANA
Versus
SUNIL KUMARMANJU JETLEY[R-1]
FOR ADMISSION and IA No.118601/2019-EX-PARTE STAY
IA No. 118601/2019 - EX-PARTE STAY
297T.P.(C) No. 186/2019
XVI-A
DIVYA SHUKLANITIN BHARDWAJ
Versus
AASHISH PANDEYSHISHIR DESHPANDE[R-1]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.16537/2019-STAY APPLICATION and IA No.16539/2019-EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 16539/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 16537/2019 - STAY APPLICATION
298T.P.(C) No. 546/2019
XVI-A
DIVYA V.S.JOSE ABRAHAM
Versus
ARUN KUMAR
IA No. 44932/2019 - EX-PARTE STAY
IA No. 44934/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
299T.P.(C) No. 2709/2019
XVI-A
JASPREET KAUR KHURANAV. ELANCHEZHIYAN
Versus
JASPRIT SINGH KHURANA
IA No. 166435/2019 - STAY APPLICATION
300W.P.(C) No. 1177/2017
PIL-W
RAJESHKUMAR PATELGAUTAM TALUKDAR[P-1]
Versus
UNION OF INDIA THROUGH ITS SECRETARY AND ORS.ANIL KATIYAR[R-1], HEMANTIKA WAHI[R-2], MANJEET KIRPAL[R-3]
FOR ADMISSION and IA No.131453/2017-APPLICATION FOR DIRECTION and IA No.131452/2017-STAY APPLICATION and IA No.131454/2017-EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 131453/2017 - APPLICATION FOR DIRECTION
IA No. 131454/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 131452/2017 - STAY APPLICATION
301T.P.(C) No. 2380/2019
XVI-A
RACHNA PRASHANT MATHURVINOD KUMAR TEWARI
Versus
ROHIT GUPTAAMITA GUPTA[R-1]
IA No.149138/2019-EX-PARTE STAY
IA No. 149138/2019 - EX-PARTE STAY
302T.P.(C) No. 952/2018
(SCLSC) XVI-A
VANDANA SHARMAGAURAV AGRAWAL
Versus
PURSHOTTAM KUMAR JHAVARINDER KUMAR SHARMA[R-1]
FOR ADMISSION and IA No.79126/2018-EX-PARTE STAYMEDIATION REPORT RECEIVED
IA No. 79126/2018 - EX-PARTE STAY
303C.A. No. 6891/2018
XVII-A
COMMISSIONER OF CENTAL EXCISE AND SERVICE TAX ROHTAKB. KRISHNA PRASAD
Versus
M/S. MERINO PANEL PRODUCT LTD.SUDARSHAN SINGH RAWAT[R-1]
304C.A. No. 3758-3761/2018
XVII
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA K J JOHN AND CO
Versus
MANOJ MITTAL AND ANR. ETC.MOHINDER JIT SINGH[CAVEAT], LAKSHMEESH S. KAMATH[R-1], SHAMIK SHIRISHBHAI SANJANWALA[R-2], AMARJEET SINGH[R-5], [R-6]
IA No. 64298/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 48658/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 48503/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 64300/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 128372/2018 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 55760/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 54812/2018 - STAY APPLICATION
IA No. 7295/2019 - VACATING STAY
IA No. 7280/2019 - VACATING STAY
IA No. 7276/2019 - VACATING STAY
IA No. 152153/2018 - VACATING STAY
305C.A. No. 6001-6003/2019
XVII
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIASANJAY KAPUR
Versus
BENNETT COLEMAN AND CO. LTD AND ANR.PRAGYA BAGHEL[CAVEAT], UJJAL BANERJEE[R-3], NIDHI MOHAN PARASHAR[R-4]
KARANJAWALA & CO.[INT]
I.R. and IA No.113853/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.113852/2019-STAY APPLICATION
306W.P.(C) No. 725/2017
PIL-W
NIPUN MALHOTRASAMEER SHRIVASTAVA
Versus
UNION OF INDIA AND ANR.B. KRISHNA PRASAD[R-1]
IA No. 41354/2018 - STAY APPLICATION
IA No. 76693/2017 - STAY APPLICATION
307T.P.(C) No. 679/2021
XVI-A
DALJEET KOURM. VIJAYA BHASKAR
Versus
RAHUL BHATSIBO SANKAR MISHRA[R-1]
FOR ADMISSION and IA No.44395/2021-EX-PARTE STAY
308T.P.(C) No. 600/2021
XVI-A
PARIDHI ADITYA AGRAWALMUKESH KUMAR SINGH AND CO.
Versus
ADITYA S. AGRAWALPANKAJ GUPTA
FOR ADMISSION and IA No.40095/2021-EX-PARTE STAY
309C.A. No. 6888/2018
XVII
CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LTD. (CESC)BALAJI SRINIVASAN
Versus
SAISUDHIR ENERGY (CHITRADURGA) PVT. LTD. AND ANR.SNEHASISH MUKHERJEE[R-1]
IA No. 101197/2019 - APPLICATION FOR REQUISITIONING RECORD FROM THE CUSTODY OF COURT OR ANY OTHER AUHTORITY
IA No. 101461/2018 - STAY APPLICATION
310C.A. No. 3577-3578/2015
XVII
M/S POWER COMPANY OF KARNATAKA LTD AND ORS.BALAJI SRINIVASAN
Versus
M/S HIMATSINGKA SEIDE LTD AND ANR.PRAVEEN KUMAR, ASHWANI KUMAR
IA No. 4/2015 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 10/2015 - RECALLING THE COURTS ORDER
IA No. 8/2015 - RECALLING THE COURTS ORDER
IA No. 6/2015 - STAY APPLICATION
IA No. 12/2016 - STAY APPLICATION
 310.1Connected
C.A. No. 12332/2016
XVII
KARNATAKA POWER TRANSMISSION CORPORATION LTD. AND ANR.BALAJI SRINIVASAN
Versus
GLOBAL ENERGY PVT. LTD.RAJIV YADAV
311C.A. No. 8232/2019
XVII
UNION OF INDIAGURMEET SINGH MAKKER
Versus
VODAFONE IDEA LIMITEDE. C. AGRAWALA[CAVEAT]
IA No. 155180/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 163145/2019 - STAY APPLICATION
 311.1Connected
C.A. No. 8761/2019
XVII
VODAFONE IDEA LIMITED (FORMERLY KNOWN AS IDEA CELLULAR LIMITED)E. C. AGRAWALA
Versus
UNION OF INDIA
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 169837/2019
FOR EX-PARTE STAY ON IA 169838/2019
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES ON IA 169865/2019
IA No. 169838/2019 - EX-PARTE STAY
IA No. 169837/2019 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 169865/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
312Crl.A. No. 1085/2021
II-B
KANDHAL SARMANBHAI JADEJATARUNA SINGH GOHIL
Versus
STATE OF GUJARAT
[List alongwith the record of Criminal Appeal No.1692/2009]
IA No. 124092/2021 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 124093/2021 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 124089/2021 - STAY APPLICATION
313C.A. No. 5959-5960/2021
XVII
ASK INVESTMENT MANAGERS LTD.PRANAYA GOYAL
Versus
SAI PEACE AND PROSPERITY APARTMENT BUYERS’ ASSOCIATION AND ANR.SHIVRAJ GAONKAR[CAVEAT], GOUTHAM SHIVSHANKAR[CAVEAT]
FOR ADMISSION and IA No.123247/2021-STAY APPLICATION
314SLP(C) No. 24687-24688/2014
XIV
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI AND ANR.B. KRISHNA PRASAD
Versus
PRAMOD ARORA . AND ANR.SUKANT VIKRAM, GURMEET SINGH MAKKER
315SLP(C) No. 30808-30809/2016
IV-B
SUSHAM SINGLADEBESH PANDA
Versus
M/S JAGTUMKAL MURARI LAL AND ORS.V. SHYAMOHAN, RAJAT JOSEPH
 315.1Connected
CONMT.PET.(C) No. 806-807/2016 In SLP(C) No. 30808-30809/2016
IV-B
SUSHAM SINGLADEBESH PANDA
Versus
M/S. JAGTUMAL MURARI LAL AND ORS.
316W.P.(C) No. 285/2015
PIL-W
PRASHANT PANDEYMOHIT D. RAM[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND OTHERS. AND ORS.GURMEET SINGH MAKKER[R-1], MUKESH KUMAR MARORIA[R-3], P. V. YOGESWARAN[R-5], SUNNY CHOUDHARY[R-6], MISHRA SAURABH[R-7], [R-8]
FOR ON IA 1/2015
FOR EXEMPTION FROM FILING O.T. ON IA 2/2015
IA No. 2/2015 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
317W.P.(C) No. 324/2018
PIL-W
IN PURSUIT OF JUSTICE AND ANR.KAMAKSHI S. MEHLWAL, ATTORNEY GENERAL FOR INDIA[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.
FOR ADMISSION
318SLP(C) No. 32113/2016
XVI
AIR INDIA LIMITEDMUDIT SHARMA
Versus
MIHIR CHANDRA BANDYOPADHYAY(D) THR LR. AND ORS)SACHIN SHARMA[R-1.1]
and IA No.130296/2017-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS
 318.1Connected
SLP(C) No. 32766/2016
XVI
AIR INDIA LTDMUDIT SHARMA
Versus
S.GANAPATHY . AND ORS.SACHIN SHARMA[R-1]
and IA No.101041/2017-XTRA and IA No.130293/2017-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS
 318.2Connected
SLP(C) No. 32752/2016
XVI
AIR INDIA LIMITEDMUDIT SHARMA
Versus
NISHIR CHANDRA SAHA ALIAS N.C. SAHA AND ORS.SACHIN SHARMA[R-1]
and IA No.130286/2017-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS
319SLP(C) No. 30505/2013
XIV
GOVT. OF NCT OF DELHI AND ORS.B. V. BALARAM DAS
Versus
BHEEM SINGH MEENAASHA JAIN MADAN
Hon'ble Court order dated 16/07/2018 directed to list the matter on a non-misc. day for final disposal.
320SLP(C) No. 34257-34263/2015
IV-B
AMIT KUMAR AND ANR ETCMUKUL KUMAR
Versus
STATE OF HARYANA AND ANR ETC
IA No. 100810/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 100809/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 8/2015 - PERMISSION TO FILE ANNEXURES
 320.1Connected
SLP(C) No. 778/2016
IV-B
NAND RAMMUKUL KUMAR
Versus
THE STATE OF HARYANA THROUGH COLLECTOR AND ORS.MONIKA GUSAIN[R-1]
 320.2Connected
SLP(C) No. 17469/2016
IV-B
BHAGWANA RAM (DECEASED)MUKUL KUMAR
Versus
HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY AND ANR.MONIKA GUSAIN
IA No. 3/2016 - APPLICATION FOR SUBSTITUTION
IA No. 4/2016 - CONDONATION OF DELAY IN FILING SUBSTITUTION APPLN.
IA No. 2/2016 - PERMISSION TO FILE ANNEXURES
IA No. 5/2016 - SETTING ASIDE AN ABATEMENT
321S.L.P.(C)...CC No. 12137/2016
IX
FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD. . AND ORS.BINDI GIRISH DAVE
Versus
STATE OF MAHARASHTRA . AND ORS.NISHANT RAMAKANTRAO KATNESHWARKAR, MUDIT SHARMA, ANAND SHANKAR JHA[R-11]
IA No. 3/2016 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 2/2016 - PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES
IA No. 1/2016 - PERMISSION TO FILE PETITION (SLP/TP/WP/..)
 321.1Connected
SLP(C) No. 16954/2016
IX
STATE BANK OF INDIA AND ORS.SANJAY KAPUR
Versus
STATE OF MAHARASHTRA . AND ORS.NISHANT RAMAKANTRAO KATNESHWARKAR, MUDIT SHARMA
 321.2Connected
S.L.P.(C)...CC No. 13118/2016
IX
AXIS BANK LTD.THRO ITS VICE PRESIDENTSANJAY KAPUR
Versus
DEPTT.OF REVENUE AND FOREST AND ORS.NISHANT RAMAKANTRAO KATNESHWARKAR, MUDIT SHARMA, ANAND SHANKAR JHA[R-18]
FOR PERMISSION TO FILE PETITION (SLP/TP/WP/..) ON IA 1/2016
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 2/2016
IA No. 2/2016 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 1/2016 - PERMISSION TO FILE PETITION (SLP/TP/WP/..)
322SLP(C) No. 8282/2013
IV-B
PREM CHAND AND ORS. AND ORS.TUSHAR BAKSHI[P-1]
Versus
THE STATE OF PUNJAB AND ANR.RANJEETA ROHATGI[R-1], [R-2]
NON-MISC. DAY MATTER FOR FINAL DISPOSAL
323SLP(C) No. 36875/2012
XV
BHAROSI LAL JATAV AND ANR.MUKESH KUMAR SHARMA
Versus
THE STATE OF RAJASTHAN STATE OF RAJASTHAN AND ORS. THROUGH CHIEF SECRETARY AND ORS.PRAGATI NEEKHRA, RUCHI KOHLI, ASHOK MATHUR, S. K. VERMA[R-5]
IA No. 2/2016 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
 323.1Connected
SLP(C) No. 9049-9050/2013
XV
NAVEEN KUMAR AND ORS.MUKESH KUMAR SHARMA[P-1]
Versus
THE STATE OF RAJASTHAN AND ORS. STATE OF RAJASTHAN THR. PRINCIPAL SECRETARY MINES AND ORS.MILIND KUMAR[R-1]
324W.P.(Crl.) No. 195/2011
PIL-W
ASSOCIATION FOR PROTECTION OF CIVIL RIGHTSSATYA MITRA[P-1]
Versus
THE STATE OF BIHAR AND ORS. AND ORS.SAMIR ALI KHAN[R-1], GOPAL SINGH[R-2], RUCHI KOHLI[R-3]
DEVASHISH BHARUKA[IMPL]
325SLP(C) No. 30562/2012
XIV
RAMESH PRASAD GUPTA AND ORS.GAGAN GUPTA
Versus
NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATIONPRAVEEN SWARUP[R-1], [R-2], [R-3]
List on a non-Misc. day vide Cout's order dated 02/05/2016.
326SLP(C) No. 343-345/2018
XVI
DILIP CHOUDHURYDEEPTAKIRTI VERMA[P-1]
Versus
PRATISHRUTI PROJECTS LTD. AND ORS.ATUL KUMAR[R-2], HIMANSHU SHEKHAR[R-3], [R-4], [R-5], [R-6], CHANCHAL KUMAR GANGULI[R-9]
As per R.P. dated 15.7.2019, List these petitions for final disposal on anon-miscellaneous day in the month of September, 2019.
327SLP(C) No. 2620-2621/2015
III
GHANSHYAMSINHJI AJITSINHJI HEIRS OF AJITSINHJI SHIVSINHJIVIKASH SINGH
Versus
STATE OF GUJARAT . AND ORS.HEMANTIKA WAHI
328Ref.U/A 317(1) No. 1/2011
XVII-A
IN RE:..BY POST[P-1], GURMEET SINGH MAKKER[P-1], ATTORNEY GENERAL FOR INDIA[P-1]
Versus
B.S.LALLI, C.E.O., PRASAR BHARTIK. K. MOHAN[R-1]
SAHIL BHALAIK[N-1][INT]
329SLP(C) No. 5833-5834/2017
XVII-A
DHARMADEO YADAVKUNDAN KUMAR LAL
Versus
DR. T.N. GUPTA AND ANR.NARESH KUMAR[R-1], MRIDULA RAY BHARADWAJ[R-2]
330SLP(C) No. 34802/2015
III
MANAGING DIRECTOR GUJARAT STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD. . AND ORS.HARESH RAICHURA
Versus
BALDEVBHAI BOTHABHAI VAGHELA . AND ANR.PURVISH JITENDRA MALKAN
IA No. 3/2016 - PERMISSION TO FILE ANNEXURES
331C.A. No. 8416-8417/2019
XVII
M/S. NEW ARK PROJECT
Versus
B. RAGHUPATHY AND ORS.VIPIN NAIR, [CAVEAT], SRISHTI AGNIHOTRI[CAVEAT], HETU ARORA SETHI[R-5]
IA No.168629/2019-EX-PARTE AD-INTERIM RELIEF and IA No.168627/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENTMR. VIPIN NAIR, ADVOCATE
 331.1Connected
T.C.(C) No. 67/2019
XVI-A
M/S NEW ARK PROJECT
Versus
ENVIRONMENTAL OFFICER AND ANR.
[TO BE TAKEN UP ALONGWITH ITEM NO. 1 I.E. C.A. NO. 8416-8417/2019]
 331.2Connected
T.C.(C) No. 68/2019
XVI-A
K.S SATISHBY COURTS MOTION
Versus
THE COMMISSIONER AND ANR.HETU ARORA SETHI
 331.3Connected
T.C.(C) No. 69/2019
XVI-A
M/S NEW ARK PROJECTVIPIN NAIR
Versus
COMMISSIONER AND ANR. NULI & NULI[R-1], [R-2], SRISHTI AGNIHOTRI[R-3]
 331.4Connected
C.A. No. 9078/2019
XVII
B RAGHUPATHYSRISHTI AGNIHOTRI
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.VIPIN NAIR[CAVEAT], HETU ARORA SETHI[R-4]
IA No.182084/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.182083/2019-APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS[TO BE TAKEN UP ALONGWITH
C.A.NO. 8416-8417/2019]
332SLP(C) No. 34705/2013
XI
SHAMBHOO DAYAL SHARMAD.KUMANAN[P-1]
Versus
RAM CHARAN SHARMAAJIT SHARMA[R-1]
333SLP(C) No. 30038-30039/2011
XI-A
B. BANERJEE BABU(DEAD) THROUGH LRS.HIMINDER LAL
Versus
KANAKAMMA AND ORS.LIZ MATHEW[R-5]
IA No. 1/2011 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 2/2011 - CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
334SLP(C) No. 35569-35570/2015
IX
ABRARODDIN AND ORS.AMOL NIRMALKUMAR SURYAWANSHI[P-1]
Versus
WATER RESOURCES AND REVENUE DEPARTMENT THROUGH ITS SECRETARY AND ORS.SHREE PAL SINGH[R-1], SACHIN PATIL[R-1], [R-2], [R-3]
335SLP(C) No. 15120/2016
IV-A
NANDI INFRASTRUCTURE CORRIDOR ENTERPRISE LIMITED AND ORS. S-LEGAL ASSOCIATES
Versus
THE STATE OF KARNATAKA AND ORS.VASUDEVAN RAGHAVAN, V. N. RAGHUPATHY
 335.1Connected
SLP(C) No. 18390-18533/2016
IV-A
STATE OF KARNATAKA AND ORS.V. N. RAGHUPATHY
Versus
NANDI INFRASTRUCTURE CORRIDOR ENTERPRISE LTD. . AND ORS.VASUDEVAN RAGHAVAN
336SLP(C) No. 20108/2016
XIV
UNION OF INDIA AND ANR.GURMEET SINGH MAKKER[P-1], [P-2]
Versus
DR. DEEPAK NATRAJAN AND ANR.RAJ KISHOR CHOUDHARY[R-1]
337SLP(C) No. 20977-21011/2010
III
STATE OF GUJARAT THROUGH THE SECRETARY
Versus
AMI PIGMENTS PRIVATE LIMITED THROUGH HIS DIRECTOR MR. R. R. PATEL LAWYER S KNIT & CO[CAVEAT], UDAY B. DUBE, PREM PRAKASH[CAVEAT], E. C. AGRAWALA[CAVEAT], ARUN K. SINHA, ANIL KUMAR MISHRA-I, PAREKH & CO., K J JOHN
AND CO[CAVEAT]
 337.1Connected
SLP(C) No. 346-347/2011
III
ULTRATECH CEMENT LTD.E. C. AGRAWALA
Versus
STATE OF GUJARAT . AND ORS.
 337.2Connected
SLP(C) No. 2765-2766/2011
III
UNITED PHOSPHORUS LIMITEDE. C. AGRAWALA
Versus
THE STATE OF GUJARAT AND ORS.
 337.3Connected
SLP(C) No. 26070/2011
III
UNITED PHOSPHORUS LTD. FORMERLY KNOWN AS SEARCH CHEM INDUSTRIES LTD. THROUGH ITS DIRECTOR/AUTHORISEDE. C. AGRAWALA
Versus
SALES TAX OFFICER CLASS-I AND ANR.
IA No. 13775/2020 - WITHDRAWAL OF CASE / APPLICATION
 337.4Connected
C.A. No. 8719/2017
III
THE STATE OF GUJARAT
Versus
WELSPUN GUJARAT STAHL ROHREN LTDMAHFOOZ AHSAN NAZKI[R-1]
338SLP(C) No. 36578/2016
XI-A
STATE OF ODISHASHIBASHISH MISRA
Versus
M/S. MESCO STEEL LTD. . AND ORS.UDITA SINGH[R-1], [R-2], GURMEET SINGH MAKKER[R-3]
IA No. 64008/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 338.1Connected
SLP(C) No. 2918/2017
XI-A
GOVERNMENT OF INDIAMUKESH KUMAR MARORIA[P-1]
Versus
M/S MESCO STEEL LTD AND ORS.UDITA SINGH[R-1], SHIBASHISH MISRA[R-3]
339SLP(C) No. 28304/2016
XII
GOVINDARAJAN PADAYATCHI(DEAD)S. THANANJAYAN
Versus
PREMANANDA VIJAYAKUMARAN @ PREM ANAND . AND ORS.SUMIT KUMAR
IA No. 1/2016 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 148713/2018 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 148712/2018 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
340SLP(C) No. 21856/2016
IV-B
KRISHAN BALDEV SURIKHEYALI SINGH[P-1]
Versus
GURDIP SINGH AND ANR.SUBHASISH BHOWMICK[CAVEAT], T. MAHIPAL[R-1][PR]
IA No. 63021/2017 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
341C.A. No. 10708-10709/2017
XII
SUNDARARAJ R.ABHAY KUMAR
Versus
DR. K. KRISHNASAMY AND ORS. AND ORS.
(ONLY PRAYER FOR INTERIM RELIEF WITH OFFICE REPORT)To be listed on a non miscellaneous day.
342CONMT.PET.(C) No. 19/2016 In W.P.(C) No. 132/1988
X
PREM PRAKAASH PANIGRAHIPRASHANT BHUSHAN
Versus
MD. SHABBIR AHMED . AND ORS.TEJASWI KUMAR PRADHAN
LIST ON NMD DAY
 342.1Connected
CONMT.PET.(C) No. 472/2016 In W.P.(C) No. 132/1988
X
SUKH RAM JAKHARDAYA KRISHAN SHARMA
Versus
JAI PRAKASH ADHANA AND ANR.ASHOK KUMAR SINGH
343SLP(C) No. 35877-35878/2014
IV-A
RAJAMMA REPRESENTED BY GPA HOLDER BABU PRASAD D. LEGION OF LAWYERS
Versus
SRI SAVANDAIAH @ RAJANNA(D) BY LRS. AND ORS.BALAJI SRINIVASAN[R-16]
LIST IN THE MONTH OF APRIL, ON A NMD
344C.A. No. 18502-18503/2017
XI-A
MOHANDAS P. K . AND ORS. LAWYER S KNIT & CO
Versus
HIGH COURT OF KERALA AND ORS.T. G. NARAYANAN NAIR[R-1], [R-2], [R-3], G. PRAKASH[R-4]
PRAYER FOR INTERIM RELIEF)
 344.1Connected
C.A. No. 18504-18505/2017
XI-A
KERALA JUDICIAL OFFICERS ASSOCIATION AND ORS.RADHA SHYAM JENA
Versus
THE STATE OF KERALA AND ORS.T. G. NARAYANAN NAIR[R-2], [R-3], [R-4], G. PRAKASH[R-1]
345SLP(C) No. 14527/2016
XIV
MUSTT. SAHEDA KHATUNFUZAIL AHMAD AYYUBI[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.B. KRISHNA PRASAD[R-1], SHUVODEEP ROY[R-2], [R-3]
NRC MATTER.
list the matter on non-misc. day vide court's order dated 25.08.2017.
 345.1Connected
SLP(C) No. 23950/2016
XIV
MOHD. SAMSUDDIN AND ORS.FUZAIL AHMAD AYYUBI[P-1]
Versus
UNION OF INDIA MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND ORS.B. V. BALARAM DAS[R-1], SHUVODEEP ROY[R-2]
NRC MATTER.
346SLP(Crl) No. 3626/2017
II-C
PURUSHOTTAM DEV ARYADEEPTAKIRTI VERMA
Versus
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATIONMUKESH KUMAR MARORIA[R-1][GR]
 346.1Connected
SLP(Crl) No. 3752-3753/2017
II-C
ANIL KUMAR MADANRAJEEV SHARMA
Versus
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATIONMUKESH KUMAR MARORIA[R-1][GR]
IA No. 7972/2017 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
 346.2Connected
SLP(Crl) No. 3742/2017
II-C
A. KRISHNA REDDYABHAY KUMAR
Versus
C.B.I. (CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION)MUKESH KUMAR MARORIA[R-1][GR]
IA No. 7964/2017 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
347SLP(C) No. 30369/2017
IV-B
DIRECTOR EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION AND ORS.VAIBHAV MANU SRIVASTAVA
Versus
MARUTI SUZUKI INDIA LTD. AND ORS.SACHIN MITTAL[R-1]
IA No. 97423/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
348SLP(C) No. 31853/2016
IV-B
PAWAN KUMARRITESH KHATRI
Versus
RANA PARTAP SINGHPRAVIR CHOUDHARY
 348.1Connected
SLP(C) No. 34618/2016
IV-B
PAWAN KUMARRITESH KHATRI
Versus
RANA PARTAP SINGHPRAVIR CHOUDHARY
349SLP(C) No. 4714/2018
XII-A
R. CHAKRAPANIANNAM VENKATESH[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.RAJ BAHADUR YADAV[R-1], [R-2], [R-3], [R-4]
350SLP(Crl) No. 5954/2016
II-A
RAJYASHREE GUPTAAKHILESH KUMAR PANDEY[P-1]
Versus
THE STATE OF BIHAR AND ORS.ABHINAV MUKERJI[R-1], [R-2], B. V. BALARAM DAS[R-9]
MANIKA TRIPATHY PANDEY[IMPL], RAJEEV SINGH[I-2][IMPL]
351SLP(C) No. 28214/2017
(SCLSC) IX
THE STATE OF MAHARASHTRA AND ORS.SACHIN PATIL[P-1]
Versus
SYED AZAMNIDHI[R-1]
IA No. 94907/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
352SLP(C) No. 17196-17197/2016
XI
PRADYUMN KUMAR SRIVASTAVARACHANA SRIVASTAVA[P-1]
Versus
ADVOCATE GENERAL, U.P . AND ORS.
 352.1Connected
Crl.A. No. 1095/2016
II
PANKAJ KUMAR GUPTA AND ORS.RACHANA SRIVASTAVA
Versus
THE REGISTRAR GENERAL, HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABADJAGJIT SINGH CHHABRA
 352.2Connected
Crl.A. No. 1104/2016
II
PRADHUMAN KUMAR SRIVASTAVA AND ORS.RACHANA SRIVASTAVA
Versus
THE REGISTRAR GENERAL HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABADJAGJIT SINGH CHHABRA
 352.3Connected
Crl.A. No. 1072/2016
II
UDAI SHANKAR DWIVEDIVISHAL ARUN
Versus
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD THR REGISTRAR GENERALJAGJIT SINGH CHHABRA
353SLP(C) No. 24533/2017
XIV
PUNJAB NATIONAL BANK AND ORS.RAJESH KUMAR GAUTAM
Versus
KAILASH CHANDER VERMA (MRS. ) VIPIN GUPTA
IA No. 83479/2019 - CLARIFICATION/DIRECTION
354SLP(C) No. 5296/2018
III
THE STATE OF GUJARAT AND ANR.HEMANTIKA WAHI
Versus
RELIANCE INDUSTRIES LIMITEDK. R. SASIPRABHU[CAVEAT]
355SLP(C) No. 10263/2017
IV-B
CHANDER BHANRANI CHHABRA[P-1]
Versus
K.R. KAMATH AND ORS.RAJESH KUMAR GAUTAM[R-1], [R-2], [R-3], [R-4]
356SLP(C) No. 15999/2017
XII
THE SECRETARY TO GOVERNMENTTHE UNION TERRITORY OF PUDUCHERRY EDUCATION DEPARTMENT AND ORS.ARAVINDH S.[P-1], [P-2], [P-3]
Versus
AMALORPAVAM HIGHER SECONDARY SCHOOLGAGAN GUPTA[CAVEAT]
 356.1Connected
SLP(C) No. 19938-19939/2017
XII
AMALORPAVAM HIGHER SECONDARY SCHOOLGAGAN GUPTA
Versus
UNION OF INDIAARAVINDH S.[R-1], [R-2]
FOR ADMISSION and I.R. and IA No.52687/2017-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.52691/2017-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and
IA No.52689/2017-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS
357SLP(C) No. 16913/2017
XIV
SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATIONPRAVEEN SWARUP
Versus
SMS LIMITED
List in the month of January, 2019 in terms of Hon'ble Court's Order dated 20.11.2018. Judgment in SLP(C) No. 23139/2016 has been pronounced on
22.11.2018.
358SLP(C) No. 6474/2018
XVI
ASHUTOSH ROYRAJEEV SINGH[P-1]
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.G. INDIRA[R-2], [R-3], [R-4]
 358.1Connected
SLP(C) No. 24114/2018
XVI
DEVYANI BROHMA AND ORS.ASTHA SHARMA
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.G. INDIRA[R-2], [R-3], [R-4], [R-5]
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS ON IA 123377/2018
IA No. 123377/2018 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 358.2Connected
SLP(C) No. 28690/2018
XVI
THE LIEUTENANT GOVERNOR THROUGH CHIEF SECRETARY AND ORS.G. INDIRA
Versus
KESHABANANDA GANGULY AND ORS.
matter
FOR EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT ON IA 145170/2018
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES ON IA 20831/2019
IA No. 145170/2018 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 20831/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
 358.3Connected
SLP(C) No. 32004/2018
XVI
THE LIEUTENANT GOVERNOR AND ORS.G. INDIRA
Versus
SANJIB KUMAR DEWAN AND ORS.
IA No. 165369/2018 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
359SLP(C) No. 23418/2017
XIV
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY SAHARYA & CO.
Versus
GODFREY PHILLIPS (I) LTD. AND ORS.KRISHAN KUMAR[R-1], RACHANA SRIVASTAVA[R-3], [R-4]
IA No. 80546/2017 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
360W.P.(Crl.) No. 209/2014
X
PRIYADARSHI CHATTERJEEPRASHANT BHUSHAN[P-1]
Versus
STATE OF NAGALAND REPRESENTED BY THE CHIEF SECRETARYN. ANNAPOORANI[R-1], SHOBHA GUPTA[R-4], B. V. BALARAM DAS[R-5][GR]
FOR [DIRECTION] ON IA 23771/2014
FOR DISPENSING WITH SERVICE OF NOTICE [INTERIM DIRECTION] ON IA 4970/2015
IA No. 23771/2014 - DIRECTION
IA No. 4970/2015 - DISPENSING WITH SERVICE OF NOTICE
361SLP(Crl) No. 7081/2016
II-A
RAVINDRA LAXMAN BARHATEKUNAL VERMA
Versus
ISHWARLAL SHANKAR LAL JAIN (LALWANI) AND ORS.SANJAY KUMAR VISEN[R-1], SACHIN PATIL[R-3], [R-4]
362SLP(C) No. 36299-36303/2017
IV-C
UNION OF INDIARAJ BAHADUR YADAV[P-1]
Versus
RAMCHANDRA AND ORS.PRATIBHA JAIN[R-30]
IA No. 84044/2018 - APPLICATION FOR SUBSTITUTION
IA No. 84045/2018 - CONDONATION OF DELAY IN FILING SUBSTITUTION APPLN.
IA No. 84046/2018 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
 362.1Connected
SLP(C) No. 13137/2018
IV-C
SAGAR MAIZE PRODUCTS LTD. MAKSIPRATIBHA JAIN
Versus
UNION OF INDIA AND ORS.ANIL KATIYAR[R-1]
363SLP(Crl) No. 2755/2017
II-C
MANAGEMENT OF M/S ST. PETERS PONTIFICAL SEMINARYSUPRIYA JUNEJA[P-1]
Versus
THE STATE OF KARNATAKA AND ANR.SHUBHRANSHU PADHI[R-1][GR], NULI & NULI[R-2][PR]
IA No. 3624/2017 - CONDONATION OF DELAY IN FILING
IA No. 3626/2017 - CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS
IA No. 5913/2017 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 5914/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
 363.1Connected
SLP(Crl) No. 3257-3262/2017
II-C
STATE OF KARNATAKA AND ORS.SHUBHRANSHU PADHI[P-1][GR], [P-2][GR], [P-3][GR], [P-4][GR], [P-5][GR]
Versus
REETA RENI AND ORS. NULI & NULI[R-1], [R-7][PR], [R-9][PR], [R-10], [R-11], [R-12][PR], SUPRIYA JUNEJA[R-3], [R-4]
FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES ON IA 15624/2019
IA No. 15624/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
364SLP(C) No. 1181/2012
IV-B
RAKESH KALIA AND ORS.AMIT K. NAIN[P-1], RAJINDER MATHUR[P-3]
Versus
UOI AND ORS.MUKESH KUMAR MARORIA[R-1], GOPAL SINGH[R-2], ASHOK MATHUR[R-3], [R-4]
LIST AFTER ONE WEEK MATTER FROM POOL
365SLP(C) No. 37817/2013
IX
PLASTRO PLASSON INDUSTRIES LTD.KRISHAN KUMAR
Versus
SHRI KALUVITTHAL MUTTAI JOHNNY PROPRIETOR M/S SHERLEY AGRO IRREGATIONS AND M/S RINI ENGINEERS AND AN